25 juni 2019

Vad är det för ränder som aldrig går ur?

M C Escher: Resa till oändligheten.
Det tycks finnas ränder i den svenska överheten och den svenska utrikesförvaltningen som aldrig går ur. Neutraliteten visar sig nu alltmera ha varit ett intermezzo, en tillfällig avvikelse.

Den lilla hungriga imperialiststaten visar ständigt klorna.

I dagens omröstning i Europarådet sällade sig merparten av de svenska ledamöterna till den mest aggressiva fraktionen som vill förbjuda Ryssland att delta i det europeiska samarbete.


12 länder röstade enhälligt för att Rysslands fulla rättigheter ska återställas i Europarådet för att förhindra ett utträde och en slutgiltig splittring av Europa:

Andorra, Österrike, Azerbajdzjan, Cypern, Spanien, Frankrike, Irland, Island, Norge, Serbien, San Marino och Turkiet. 
I ytterligare 11 stater stödde majoriteten Rysslands återinträde:

Armenien, Belgien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Kroatien, Italien, Moldavien, Nederländerna, Portugal och Slovakien.
 

Mot ett återinträde röstade enhälligt Estland, Georgien, Litauen, Lettland och Ukraina, alla tidigare sovjetrepubliker som inlemmats eller är på väg att inlemmas (Georgien, Ukraina) i Nato.

Även majoriteten i följande delegationer röstade mot Rysslands deltagande i junimötet: Polen, Sverige och Storbritannien.

Socialdemokraternas Ola Möller som var den ende från sitt parti på plats i egenskap av suppleant, röstade ja. De övriga – två moderater, en sverigedemokrat och en vänsterpartist – röstade nej.

Danmark, Finland, Liechtenstein, Rumänien och Slovenien höll ingen urskiljbar profil.

Resultatet blev ändå att Ryssland med röstsiffrona 118-62 kan delta i PACE:s junimöte. I resolutionen anges också att delegationernas rätt att rösta, tala och vara företrädda inte ska vara föremål för sanktioner, vilket egentligen följer av stadgan, men som man i kampanjen mot Ryssland tidigare bortsett från.

Beslutet att Ryssland ska kunna återvända till PACE orsakade en stark reaktion från Kiev. Den ukrainska delegationen lämnade möteshallen, dock bara över natten.

På onsdag lovar den fortsätta sin kamp i den "europeiska demokratins" namn för att ingen ryss från Ryssland ska få öppna munnen.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.