25 juni 2020

Med BBC på Sidenvägen

Idag visade sig BBC World åter från sin bästa sida. Ett tre kvart långt program om sidenvägen och de varor som handlats där historiskt: siden, hästar, papper, glas, slavar ... och musik!

Programmet var ett lärt samtal mellan historikerna Bridget Kendall, Valerie Hansen, Susan Whitfield och Tamara Chin. Men för den som vill fördjupa sig finns förstås Jan Myrdals och Gun Kessles "Sidenvägen".

23 juni 2020

Var är mitt Voltaren?

En person i min närhet frågar: Har du sett mina Voltaren? Dom är ju receptbelagda numera.

På mitt nattygsbord låg svaret. Det fanns i Azar Mahlouijanss "Vi lyser som guld" från 2006, ett uttömmande resereportage från parsiernas Indien.


18 juni 2020

USA och EU världens största mobbare

Mobbing på skolgårdar är något avskyvärt, som många arbetar för att bli av med.

Men vad ska man säga om den mobbing av hela länder som försiggår på samhällets högsta nivå? I FN:s råd för människorättsfrågor står nu USA:s stol tom.

Så omfattande är USA:s mobbing av andra att det till sist ironiskt nog uteslöt sig själv.

15 juni 2020

Inget vaccin mot vansinne

I dagens tidning läser jag att hundar ska få lagenlig rätt till en social kontakt om dagen. Det är något som många åldringar i covid19-karantän kan drömma om.

I isoleringen frodas vansinnet. På en vanligtvis rätt omdömesgill "alternativ vänster"-sajt hittar jag en länk till en "vetenskaplig" artikel som påstår att överdödligheten i corona är resultatet av ett medvetet massmord organiserat av regeringar i Europa och USA.

10 juni 2020

Krister Petersson läser innantill

Åklagaren i Palmeutredningen Krister Petersson gav besked, på det enda sätt han kunde. Som "misstänkt gärningsman" utpekades den nu avlidne reklammannen Stig Engström. Utredningen läggs ner.

Krister Peterson förde ett tämligen stringent resonemang kring Engström som lyckades hamna under radarn sedan Hans Holmér bestämt att han var ointressant.