22 december 2010

Straffa Vitryssland?

Helgens händelser i Vitryssland har gett massmedia ett nytt tillfälle
att skapa en julsaga om den onde diktatorn och det fängslade folket.
Men syna mediadiskursen om Vitryssland i sömmarna!

21 december 2010

Julpredikan

En jul makade jag mig med barnen till Österhaninge kyrka.
Prästen där, komminister Henrik Hammar, hade lovat att om
jag kom skulle han lägga in hela Folket i Bilds program i
predikan. Han klarade det.

Efteråt tyckte jag tornet lutade lite extra, men det kan ha
varit en synvilla.

20 december 2010

Hans O Sjöström och u-båtarna

Hans O Sjöström skriver om ubåtsfrågan i senaste Folket i
Bild/Kulturfront.

Han tar upp en fråga som av och till lyfts fram ända sedan
U-137-affären 1981, nämligen om den svenska instruktion som
gäller på området IKFN [Förordning (reviderad 1982:756) om
Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges
territorium under fred och neutralitet, m.m.
(IKFN-förordning)] ska följas till punkt och pricka vid en
konstaterad kränkning.

Utländsk press gräver

Utländska tidningar gräver nu i Assangefallet och har kommit
över ett 68-sidigt dokument från den svenska åklagaren där
skälen till begäran om utlämning framläggs.

I New York Times och Time vinklas det hla till Assanges
nackdel, medan brittiska Guardian tycks ha en mer
Sverigekritisk hållning.

16 december 2010

Brev till Jimmie Åkesson

Jimmie!
Jag vill bara ta tillfället att framföra mitt personliga tack för SD:s
ståndaktighet i Afghanistanfrågan.

Det är ett ruttet krig som Sverige inte ska vara med i.

15 december 2010

Varning för våldsverkare

Enligt Säpos talesman i Ekot idag finns det c:a 200 våldsbenägna
personer i Sverige, varav en del reser till Afghanistan för träning och
inspiration.

Siffrorna är helt uppåt väggarna.

14 december 2010

Vem sprider skräck?

DN publicerar idag en fullständigt påhittad statistik över
antalet terrordåd i Europa efter 2001.

Det är minst två nollor för mycket och då har jag inte
räknat någon av DN:s ägare.

11 december 2010

Snillen pokulerar

Årets upplaga av "Snillen spekulerar" visade på ett nedslående sätt
klyftan i världen, mellan västvärldens elit som nästan mangrannt tror på
sin rätt att föreskriva hur alla andra länder ska utvecklas och världens
majoritet som lever i de länder som är föremål för västvärldens
"uppfostran",

10 december 2010

Tre IP-nummer till WikiLeaks

Al Burke påpekar att WikiLeaks inte alls är stängt på nätet.
Även om namnet blockerats kan man använda följande tre
IP-nummer för att komma till WikiLeaks sajt.

9 december 2010

Mördare sökes

Jag ser i det senaste utskicket från Svenska Afghanistan-
kommittén att man särskilt söker f d ISAF-soldater som
medlemmar.
Vad är ISAF-soldatens särskilda kompetens, som skiljer honom
eller henne från alla NGO-anställda och hjälparbetare? Jo
det är att hon/hon har skrivit på ett papper och förpliktat
sig att lyda order (ytterst från Nato), inklusive att mörda
afghaner.

Int har de betalt för att sitta och dricka te dagarna i ända.
Är förmågan/viljan att mörda afghaner en särskilt nödvändig
specialkompetens i en förening som verkar för att stödja det
afghanska folket?

Dessutom är det väl känt - även för Krigsmakten - att de
personer som söker knekttjänst i Afghanistan ofta är sådana
som har svårt att få vanliga hederliga jobb, t ex på grund
av brottsbelastning eller psykiska defekter.

Jag säger som Ture Nerman sa när de frivilliga svenskarna
från slakten på de röda i Finland paraderade genom Stockholm.
Fy! sa han och kort därpå: Mördare!

För det dömdes han till 75 kronor i böter. Det är sådana
avbränningar som anständigt folk får ta.

Stefan Lindgren
Vi ses på tisdag kl 17.30 Mynttorget.

-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - http://www.avg.com/
Version: 10.0.1170 / Virus Database: 426/3304 - Release Date: 12/08/10

8 december 2010

Klipp Visa och Mastercard!

VISA och Mastercards politiska ingripanden mot Wikileaks är
ett sällsynt bra tillfälle att klippa dina Visa och
MasterCard-kort.

Det finns alternativ, liksom till PayPal och Amazon som
också hoppat på det stora Censurtåget.

Än så länge går det att skicka stödbidrag till WikiLeaks via
de tre kontona nedan, meddelar hemsidan http://www.justiceforassange.com


Donations to the Wau Holland Stiftung Bank informations:

Commerzbank Kassel,
bank number (BLZ) 52040021,
Account number (Konto) 277281204
(or you can use IBAN: DE46520400210277281204, BIC: COBADEFF520)
Sunshine Press Productions ehf

Skulagata 19, 101 Reykjavik, Iceland
Landsbanki Islands Account number 0111-26-611010
BANK/SWIFT:NBIIISREXXX
ACCOUNT/IBAN:IS97 0111 2661 1010 6110 1002 80
Wau Holland Stiftung

Bank Account: 2772812-04
IBAN: DE46 5204 0021 0277 2812 04
BIC Code: COBADEFFXXX
Bank: Commerzbank Kassel
German BLZ: 52040021
Subject: WIKILEAKS / WHS Projekt 04

-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1170 / Virus Database: 426/3302 - Release Date: 12/07/10

5 december 2010

Återkalla efterlysningen!

Läser i Tidskrift för folkets rättigheter (www.tffr.org) att FOX News
nyhetsankare Bill O'Reilly sagt följande

"We've already tried to get him [Assange] through some rape thing in Sweden,
right...They're trying to get him, they being the international
intelligence community, they're trying to get him."

"Vi har redan försökta ta honom [Assange] genom någon våldtäktshistoria,
eller hur... De försöker ta honom, med 'de' menar jag den
internationella underrättelsevärlden, de försöker ta honom."

Det skulle tyda på att det skulle vara mer än svensk åklagare som är ute
och far.

Frågan är dock om inte den galenskap som dväljs i det svenska
rättsväsendet räcker till utan att den "internationella
underrättelsevärlden" behöver ingripa.

Begrunda följande citat av överåklagare Marianne Ny från 1999:

"Först då mannen frihetsberövas och kvinnan i lugn och ro hinner
få lite perspektiv på sin tillvaro, får hon en chans att upptäcka hur
hon egentligen behandlas"

"Marianne Ny menar att lagföringen har god effekt som skydd
för kvinnan, även i de fall gärningsmannen åtalas men inte döms."
http://www.domstol.se/Publikationer/...fridslagen.pdf

Sug på den formuleringen: "i de fall gärningsmannen åtalas men
inte döms....."

Funnes det minsta gnutta rättskänsla i denna kvinna skulle hon inse att
efterlysningen av Assange som öppet mordhotas av flera nordamerikanska
politiker utsätter honom för en risk som ärendet inte motiverar. Han kan
höras där han befinner sig.

Stefan Lindgren

Boycott Amazon and Paypal!

All true democrats should join forces to defend Julian Assange and
Wikileaks. I would suggest that noone who realizes the importance of
freedom of speech from now on will use the services of PayPal and
Amazon, since these two companies have taken partial and political action against
Wikileaks.

They are asking for trouble with customers and they should get it.

We can manage without them. We cannot manage without the truth!
Stefan Lindgren

Boycott Amazon and Paypal!

All true democrats should join forces to defend Julian Assange and
Wikileaks. I would suggest that noone who realizes the importance of
freedom of speech from now on will use the services of PayPal and
Amazon, since these two companies have taken partial and political action against
Wikileaks.

They are asking for trouble with customers and they should get it.

We can manage without them. We cannot manage without the truth!
Stefan Lindgren

3 december 2010

Assange, vår tids Trotskij

Hotar Wikileaks "världsfreden"? Måste diplomaterna få arbeta utan
besvärande offentlig insyn?

Men den hemliga diplomatin förhindrade varken Nato:s bombkrig på Balkan
eller USA:s invasioner av Irak eller av Afghanistan.

Snarast fungerade den som ett politiskt smörjmedel för dessa krig.
Icke följsamma FN-tjänstemän har obarmhärtigt röjts ur vägen och de
som haft den "rätta" inställningen har blivit verktyg åt krigsanstiftarna.

Men Assange upprepar ett historiskt hjältedåd...
För att hitta något motsvarande den gigantiska läcka ur den amerikanska
administrationen - mera lik en störtflod - som vi nu bevittnar, tvingas
man gå tillbaka till slutfasen av första världskriget. Rådsrysslands
utrikeskommissarie, Leo Trotskij, förklarade när han frisläppte det
samlade innehållet i tsarens utrikespolitiska arkiv:

"Hemlig diplomati är ett nödvändigt vapen i händerna på en besutten
minoritet, som tvingas bedra majoriteten i syfte att få de senare att
lyda dess intressen. Imperialism, med dess världsomfattande planer på
annektering, har utvecklat den hemliga diplomatin som system till dess
högsta nivå... Europas folk har genom sina otaliga offer och den allmäna
ekonomiska ödeläggelsen förtjänat rätten att få veta sanningen om dessa
ting
."

Innehållet i de ryska arkiven var minst sagt dramatiskt och får
trots allt Wikileaks-läckorna att framstå som en mild vårfläkt. Det
visade sig att Tsar-Ryssland, England och Frankrike till stor del hade
gjort upp om världens delning efter en tänkt seger i världskriget.

Ryssland utlovades kontrollen av Bosporen och Istanbul, vilket skulle
förverkliga en gammal tsarrysk dröm. I utbyte skulle bl a Frankrike få
lägga beslag på Elsass och Lothringen samt bilda en marionettstat i Saar
och Rhenlandet.

Iran skulle delas i sektorer, så att Ryssland tog hand
om Yazd och Isfahan samt "kilen" mellan en ryska och afghanska gränsen i
nordost.

Ett annat hemligt avtal som avslöjades var Österrikes och
Italiens från 1913 om att gemensamt ockupera Albanien och dela det
sinsemellan.

Där fanns även ett avtal med Japan om gemensamt militärt
inskridande mot tredje makt i Kina.

De tidigare hemliga arkiven publicerades i 9 volymer i Ryssland.
I England trycktes delar först i Manchester Guardian, sedan
i bokform med introduktion av parlamentsledamoten Charles
Trevelyan, liberal som blivit labour.
Publiceringen bemöttes med raseri från de kretsar som förlorade på den.
Men Lenin sa: "Vi har publicerat och kommer i fortsättningen att
publicera hemliga avtal. Ingen ilska och inget förtal kan hejda oss på
denna väg. Herrar bourgoises rasar över att folket ser för vad de
jagades ut i slakten..."

 Den brittiska utgåvan hamnade rätt snart i den
amerikanske presidenten Woodrow Wilsons händer och han tog uppenbart
intryck. Han skrev i en berömd formulering att i framtiden skulle man
skriva "open covenants of peace, openly arrived at" (öppna fredstraktat,
som man kommit fram till i öppenhet).

 Hans Fjorton punkter syftade till att skapa intryck av en öppen fredsprocess.

I Sverige utgavs dokumenten på Albert Bonniers förlag 1918 med en
inledning av Yngve Lorents, borgerlig utrikeskommentator. (Hemliga
aktstycken ur ryska utrikesministeriets arkiv : dokument publicerade
i de ryska tidningarna "Pravda" och "Isvjästia").

När hysterin har lagt sig kommer vi att se att Wikileaks avslöjanden
har gjort oss en tjänst av samma slag som
Lenin/Trotskijs avslöjanden.

 Folken har fått en unik ögenblicksbild av de styrandes värld. En armé
av kommentatorer träder nu till verket för att sopa igen spåren och
"minimera skadan" som det heter.

Låt oss hoppas att det finns anständiga personer som Trevelyan och Lorents som
ser det oerhörda historiska värdet av det inträffade. Innan locket har
lagts på - och spikats fast - är det viktigt att säkra så mycket
dokumentation som möjligt.

Stefan Lindgren

2 december 2010

Tjuvtitta!

Tjuvtitta gärna på den nya numret av Afghanistan.Nu!
http://www.afghanistan.nu/arkiv/anu410.pdf

Jag beklagar att Cattis Laska fått sitt efternamn felstavat på ett
ställe. I övrigt är numret - och analysen - säkert felfria ;-))

Läs det noga och du ska känna dig övertygad om att på tisdag
14 december kl 17.30 är alla fredsvänners rätta plats Mynttorget.

Alla kommer! Lars Ohly, Anders Ferm, Stanly Sjöberg, Helle Klein....
Ja läs själva på sid 16 i tidningen. Du kan beställa ett eeget ex av
tidningen på red@afghanistan.nu

Stefan Lindgren