29 november 2023

Varning för bedrägeri i december

På regeringens hemsida framgår att regeringen avser att ändra våra grundlagar för att anpassa dem till Nato-medlemskapet.

Men den stora frågan, att regeringsformen i sin nuvarande form inte medger Nato-medlemskap förtigs. Detta grundlagsbrott kan inte gottgöras genom att anpassa lagen  i efterhand.

28 november 2023

Största hotet: flykting på cykel

Generallöjtnant Micael Claesson är chef för den svenska Försvarsstaben
och beklagade sig i Rapport för rysk hybridkrigföring... 

Sveriges snart två år långa väntan på Nato vittnar om hur ogenomtänkt regeringens (regeringarnas) politik varit. Hoppa ut i det okända med huvudet före...

Istället för att utreda alternativen, respektera grundlagen och ta två beslut med mellanliggande val och folkomrösta och ställa alternativen till avgörande av svenska folket. Det enda hindret för en sådan lösning i stället för frustrerande väntan är ansamlingen av "små politiker" i Sveriges topp.

26 november 2023

Dyrtider - en bok i nykeynesiansk anda

För drygt ett år sedan började inflationen i vårt land stiga kraftigt. Hur skall den bäst bekämpas?

Det är den övergripande fråga som Elinor Odeberg ställer i sin bok Dyrtider med underrubriken Så bekämpar vi inflationen.

Kaj Odelstål recenserar.

24 november 2023

Vilda anklagelser om antisemitism

Begravning av Israels offer i Gaza. Foto: Dawn.

Expressen anklagar Stina Wollter och indirekt också Donald Boström för antisemitism. Wollter har refererat till Boströms
avslöjande från 2009 om organstölder begångna i Israel. När Wollter påminde om dessa drog hon ner fördömanden från Expressen och Dagens Nyheter.

Enligt DN:s ledarskribent 
Isobel Hadley-Kamptz har en tysk förening mot antisemitism "fastställt" (?) att påståendena utgör grov antisemitism. Sigrid Lindahl kommenterar:

En gång i Petersburg

Edgar Allan Poe i läkarkabinett med skelett.

En gång på ett kafé i S:t Petersburg mötte Aleksandr Pusjkin en gråögd man av medellängd, som satt för sig själv. Varför den store ryske poeten intresserade sig för denne okände amerikan som lystrade till namnet Edgar Allan Poe är okänt.

Men under det livliga samtalets gång gav faktiskt amerikanen Pusjkin idén till "Bronsryttaren".


Så börjar en artikel av Lada Klokova i den nya ryska tidskriften "Russkij Mir" (juni 2023).

Men vips tar skribenten oss ut ur drömmen. Det är en ren mystifikation, rent båg, som går tillbaka på ett stycke i Poes korta självbiografi från 1839. Där skriver han att han i 17 års ålder "rymde hemifrån utan en cent på fickan, för att delta i grekernas kamp för sin frihet, men utan att någonsin komma fram till Grekland hamnade jag i Ryssland, i S:t Petersburg".

I själva verket har forskare på 1900-talet kunnat fastställa att Poe aldrig besökte Ryssland. Men innan korvspaden klarnade hade myten om ett möte Pusjkin -  Poe etablerat sig i litteraturen.

I Valenin Katajevs roman "Tiden, framåt!" berättar en amerikansk ingenjör som kommit till Sovjet för att arbeta historien om Poe-Pusjkin. Jurij Tynjanov hade för avsikt att skriva en novell om saken. 

Poeten Vladimir Pjast gick ännu längre och påstod i sina memoarer att polisarkiven brändes under februarirevolutionen 1917 och där skulle ha funnits entydiga bevis för mötet Poe-Pusjkin.

Nåväl, denna anekdot tjänar bara till inledning till en längre artikel om Poe i "Russkij Mir", en tidskrift "om Ryssland och rysk civilisation".

Anslagen till kultur har 20-dubblats under Putin och denna tidskrift är ett exempel.

Ett annat exempel, - som jag bjuder kulturminister PArisa Liljest4rand på, helt gratis, är detta:

Med ett "Pusjkinkort”  kan nu ungdomar i Ryssland få tillgång till offentlig kultur.
Med detta kort (som även kan läggas digitalt i en telefon) kan 14-22-åringar lösa entrébiljetter till kulturarrangemang för upp till 5 000 rubel (590 SEK) per år.

Över 7 miljoner unga har hittills skaffat kortet.

Stefan Lindgren

21 november 2023

Vad Jaqueline Kennedy skrev till Chrusjtjov


Den 22 november 2023 är det sextio år sedan John F Kennedy mördades i Dallas, Texas. Många tvivlar fortfarande på att Lee Harvey Oswald var gärningsmannen eller den ende som sköt.

Dagens Nyheter kallar tvivlet på den officiella utredningen om mordet för "alla konspirationsteoriers moder". Men det visar bara för vilken gång i ordningen att journalist i Sverige blivit ett lättjans skalkeskjul.

18 november 2023

Vad har Knausgård med folkmord att göra?

Jan Myrdal med en delegation i Kampuchea.

Jesper Huor, vars far försvann i Demokratiska Kampuchea 1975-78, skriver i dagens DN att Karl Ove Knausgård "slickar" Lasse Didings Lenin-pris "rent".

Detta pris är enligt Huor förknippat med folkmord i Kambodja (1,7-3 milj) och Kina. Bevisföringen går via Jan Myrdal, som dock tydligt före sin död - av helt andra skäl - förklarade att han inte ville kopplas till priset.

13 november 2023

Björn Wimans förtal av Jan Myrdal


Just nu pågår något som närmast liknar en kampanj riktad mot författaren Jan Myrdal (död 2020). Många av anklagelserna är av privat och ibland rent löjeväckande natur och kan saklöst läggas i glömskelådan.

Men en anklagelse sticker ut, nämligen att Jan Myrdal skulle ha varit antisemit. Plötsligt behövs JM som slagpåse. Kan det ha med det pågående Gazakriget att göra?

Anklagelser om utbredd antisemitism  behövs för att täcka över det pågående massmordet på Gazas palestinska befolkning. Här följer mitt inlägg i DN 13/11.

11 november 2023

Finns FN:s generalsekreterare?


6 november förklarade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att Gaza blivit "en begravningsplats för barn". Han krävde ett omedelbart eldupphör, ett krav som borde vara en självklarhet men som idag möter motstånd av USA och Israel och EU:s nedlagda röster.

I Sverige omnämndes hans skarpa formulering endast i Göteborgsposten och två Hallandstidningar samt i Sveriges radio. Resten teg. Inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

Så här löd talet:

10 november 2023

Den aktuelle Albert Speer

Adolf Hitler och Albert Speer diskuterar planerna för Führerns palats
i den tänkta nya huvudstaden Germania.

”Om jag visste eller inte visste och hur mycket eller hur litet jag visste blir helt betydelselöst, när jag betänker vad jag borde ha vetat om det fruktansvärda och vilka slutsatser som borde ha varit självklara på grundval av det lilla som jag verkligen visste. De som frågar väntar rättfärdiganden av mig. Jag har dock inga ursäkter.”

Fyndet av Albert Speers memoarer i en anhörigs kvarlåtenskap ledde till en märkligt aktuell läsupplevelse. Boken i dess svenska översättning utkom 1970 och i original året innan efter att Speer avtjänat sitt tjugo år långa fängelsestraff.

Jan Nybondas återvänder till frågan om Albert Speer.

5 november 2023

Ryssland spolar småpratet med Finland


Den ryska statliga TV-kanalen Rossijas veckokrönika (Vesti Nedeli) ställde idag, på årsdagen av vinterkrigets början, frågan om var dagens finländska missämja mot Ryssland kommer.

I många år har ryska massmedia legat lågt om detta, för att inte störa relationerna med grannlandet. Men nu, när Finland gått med i Nato och rustar vid gränsen, vaknar minnena...

2 november 2023

Hur USA-militär tänkte 1962 (och idag?)

General Lemnitzer var chef för försvarsgrenschefernas stab i mars 1962
och listade en mängt provokationer som skulle kunna bli förevändningar att invadera Kuba.

National Security Archives är en ideell forskningsinstitution i USA som systematiskt tar fram handlingar ur statliga arkiv.

Ett topphemligt memorandum från 13 mars 1962 visar hur försvarsgrenscheferna, Joint Chiefs of Staff  (JCS) övervägde olika provokationer som skulle kunna öppna för en invasion av Kuba.

Om sådana verktyg fanns i Pentagons verktygslåda 1962, finns de fortfarande kvar där?

Dr. Mads Gilbert (Norge) rapporterar från Gaza

1 november 2023

En vit springare till Hitler

Till vänster: Madzjir Kotjkarov, som de nazistiska ockupanterna utnämnt till borgmästare
i Kislovodsk, tar emot en delegation höga tyska officerare. 

Intresserade av Kaukasus historia har säkert hört en berättelse om hur tjetjener och/eller ingusjer skänkte Führern, Adolf Hitler, en vacker vit häst med dyrbara seldon som en gåva.

En av Rysslands många duktiga hobbyhistoriker försöker här reda ut begreppen.