29 september 2023

Gorkij: En bok är inte en sak


En författare som vi sällan hör talas om numer är Maxim Gorkij.

Vi såg honom figurera i spelfilmen om Moa Martinson och han spelas då och då på teatrarna och hans viktigaste verk återutges hela tiden. 

Detta är ett anförande som hölls i öppen mikrofon på Bokmässan i Göteborg, monter C 03:52. Där finns Gerundium förlag, Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse och  Move Publications.

17 september 2023

Fullskalig, olaglig och oprovocerad


När språkmänniskor ger sig in på att analysera politik slår det ofta slint. Ett exempel är Anders Svenssons krönika i DN där han resonerar kring uttrycket "fullskalig" som beskrivning av "den ryska invasionen av Ukraina".

Han tycker uttrycket är klumpigt, men begripligt som en reaktion på Rysslands försök att "förminska" sin inmarsch i Ukraina.

12 september 2023

Europa stagnerar, USA profiterar


Kurvorna ovan borde ge EU-kommissionen och alla medlemsländernas politiska eliter att i grunden ompröva EU:s politik ända ner till grundvalarna från Romfördraget.

De visar att EU: ekonomi sedan 2007-2008 har stagnerat medan USA haft en betydande tillväxt. USA:s BNP och som var rätt lik Euroområdets 2008 är nu 80 procent högre.

11 september 2023

DN utser ny rysk kelgris

Nezavisimaja Gazeta förklarar att Garbuzovs artikel är "normen i dagens samhälle".
I så fall ligger Ryssland verkligt illa till.

Dagens nyheter har hittat en ny rysk kelgris, som ska lyftas fram som sanningsvittne och mot klingande honorar erbjudas fritt spaltutrymme i västmedia för att svärta ned hemlandet.

Han heter Valerij Garbuzov och fick nyligen sparken från posten som chef för Amerika-Kanada-institutet som styrs av Vetenskapsakademien.

6 september 2023

Grundlagsfrågan - ett huvudspår

Vid ett Nato-medlemskap skulle ÖB för svensk trupp se ut så här, general
Christopher G Savoli. Är detta en mindre viktig förändring av "förvaltningsuppgift"?

I juli utspelades en debatt i Dagens nyheter mellan två jurister. Den började med att Ulf Öberg, domare i EU:s tribunal, hävdade att "överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato" förutsätter en föregående grundlagsändring.

Det var exakt samma slutsats som jag kommit till i min bok "Dö för Nato?"