29 maj 2009

Dine Malmsten undrar

Bör inte Vänsterparti föra en politik som ligger till vänster om Socialdemokratin ?
Bör inte Vänsterpartiet framförallt vara ett socialistiskt parti som företräder arbetarklassen
och andra förtyckta ,missgynnade sammhällsskikt ( då inte endast kvinnor)
Är det inte specielt viktigt med ett systemkritiskt parti när kapitalismen krisar och kastar ut 100.000 tals människor i arbetslöshet?

Vad sysslar VP med? Man vill införa en köttfri dag i veckan i skolbespisningen, införa straffskatt på kött. Man är emot kor?

Ska hela Sverige växa igen med granskog, ska svensken återgå till att äta lingonsylt och potatis?
Sen när blev det vänsterpolitik att se till att sämre bemedlade inte ska ha råd med sovel?
I hela värden är det annars Vänsterpolitik att kämpa för att även den fattige skall ha råd att äta kött !

Det kan väl inte vara djurhållningen som är problemet,utan "kapitalismen" rovdrift på djur och människor.

När blev det Vänsterpolitik att ömma mer för djur än människor? V partiet har drivit igenom en lag i EU, "förbud mot kattpäls och hundpäls"? Vad är det för fel på kattpäls och hundpäls? Det gäller tydligen vildkatter och gatuhundar i Asien. Ska man kasta djuren när de dödats ? Ska de fortplanta sig obehindrat? Är det miljövänligt? Ska man inte ta vara på det naturen ger?

Den högervridna filmstjärnan Birgitte Bardot,älskar djur mer än människor VP tycks gå i hennes fotspår. Är det människovänligt att missunna fattiga människor i Asien deras inkomst? Även här är det väl kapitalismen som bör analyseras och kritiseras,det är den som leder till rovdrift?

När VP ersätter feminismen med Marxism, när man plockar upp socialister på valbar plats då kan ni åter få min röst.

Billig köttfärs åt folket

27 maj 2009

Kvinnovåld ockupantens ansvar

När det nu från ockupationskramarna återigen hänvisas till våldsdåd mot kvinnor som orsak att hålla Afghanistan ockuperat (SvD Brännpunkt 27/5 2009) måste man påminna om att detta uteslutande är USA :s ANSVAR.

Jag citerar ur " Folkrätten i krig " (SOU 1984 :56 )

"Enligt IV. Genévekonventionen innebär ockupationen att civilbefolkningen och enskilda civila inom området skall tillerkännas ställning som skyddade personer i folkrättens mening. Detta innebär ökade skyldigheter för ockupationsmakten och sätter samtidigt en gräns för dennas möjligheter att utnyttja området för sina syften.
IV. Genévekonventionen innehåller ett stort antal artiklar som behandlar ockupationsmaktens skyldigheter mot civilbefolkningen. Det finns från kommitténs utgångspunkt endast anledning att kommentera vissa av dessa artiklar.
Som allmän regel gäller att civila inom ett ockuperat område i sin egenskap av skyddade personer under alla omständigheter skall åtnjuta respekt till person, ära, familjerättigheter, tro och religionsutövning samt seder och bruk (GK IV art. 27). Kvinnor skall särskilt skyddas mot varje form av kränkande behandling. Ingen diskriminering får ske på grund av ras, religion, politisk åskådning eller dylikt."

USA har under åtta års ockupation visat sig oförmöget att leva upp till sina skyldigheter.
Kvinnornas lott har på många områden försämrats, . Det kan knappast vara ett bra argument för fortsatt ockupation.
Se http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=MzU3ODU2OQ%3D%3D för en bra genomgång av kvinnans situation i krigets Afghanistan.

Stefan Lindgren

26 maj 2009

Timothy Garthon Ash yrar

I söndagens "Godmorgon världen" talade superprofessorn Timoth Garton Ash om behovet av att göra ett hotande G2 till ett G3, dvs. undvika en situation där världen kommer att styras av USA och Kina i skön förening och se till att EU kommer med i den inre kretsen.

Han påstod att Kina idag behandlar EU med kyligt förakt, och föreslog att EU slog ihop sina Brysselkålar till huvuden för att med en röst kunna tala om var skåpet ska stå, typ "Vi bestämmer om vi vill tala med Dalai Lama".

Hans inlägg var skrämmande okunnigt och bekräftar för vilken gång i ordningen att brittiska intellektuella innerst inne drömmer om det brittiska imperiets återuppståndelse (här gör jag undantag för den lysande historikern Piers Brendon - inte han som spelar James Bond - som nyss kommit med verket "The Decline and Fall of the British Empire; tills du fått tag i den läs hans "Den mörka dalen" om 30-talet.).

Det finns en rad skäl till att EU inte kan bli tredje part i en ny helig allians:

1. Kina verkar inte för en bipolär värld, utan en multipolär och utvecklar just nu livaktiga kontakter med Brasilien, Ryssland, Afrika etc. I en sådan multipolär värld skulle Kina i kraft av sin storhet kunna bli den främste bland likar (primus inter pares).

Men historiskt sett har en sådan kinesisk dominans inte varit alltför blodig - om man jämför med den brittiska eller amerikanska epoken.

2. EU kan aldrig bli en jämbördig partner till USA eller Kina, helt enkelt av det skälet till att organisationen är "still born" (dödfödd). Som en produkt av det kalla kriget har den redan från början sådana lyten att den blivit helt beroende av USA:s nycker och i varje konflikt som utspelats de senaste 20 åren agerat springpojke åt USA. Militärt är EU en osjälvständig bataljon i Nato. Sanningen är att ett Europa utan EU är ett starkare Europa.

3. Att som Timothy Garton Ash rekommendera EU att bli en monolitisk enhet som "talar om var skåpet ska stå" för världens folkrikaste nation är den snabbaste vägen till nederlag, isolering och självförnedring. Varje europeisk politik i Asien, Afrika och Latinamerika måste utgå från det faktum att européerna i flera hundra år har våldtagit, plundrat och toppridit dessa länder. Tänk på frågan till Gandhi "What do You think of european civilization?" "That will be a good idea", svarade Mahatma.

I synnerhet gäller detta Kina. Vad gäller Dalai Lama så är det skillnad på Richard Gere och en organisation som gör (falskt) anspråk på att representera 800 miljoner européer. I Geres fall är ett möte med Dalai Lama en fjäder i hatten. I Europas fall bara en påminnelse om att de koloniala ränderna inte gått ur.

Vad som var intressant hos Timothy Garthon Ash var hans påpekande att de värsta amerikanska skurkregimerna (Nixon, Bush) haft den mest insiktsfulla Kinapolitiken. Kanske är det så att reaktionära republikaner har en mer realistisk uppfattning om vad som avgör världspolitiken: pengar, militär styrka etc.

I senaste numret av Newsweek yrar en Beijingbaserad amerikansk journalist om att USA alls inte behöver respektera Kina, för det är bara en tiodel så stort - ekonomiskt som Japan.

Vilken dunderlögn!

Kina kommer sannolikt att gå om Japan och bli världens andra största ekonomi, antingen i år eller senast 2010, har en undersökning som nyligen gjordes av China Policy Institute vid universitetet i Nottingham (UK) visat.

Kina är alltså/håller just på att bli världens andra ekonomi och sedan står det inte på innan den blir världens första ekonomi.

Man får innerligt hoppas att det inte är den sortens experter som omger Obama. I fallet Afghanistan-Pakistan är det ignoransen som regerar. På nolltid har Obamas team lyckats få till stånd den största flyktingkatastrofen i Pakistan sedan Indiens delning.

Genom att göra det till ett villkor för den amerikanska hjälpen att Islamabad försöker skjuta ner alla talibaner det ser har man på rekordkort tid fått igång ett förödande inbördeskrig. Enligt en analys är detta riktat mot Kina - eftersom kriget effektivt förlamar Kinas främsta allierade i regionen. Ett USA som håller på att förlisa helt och samtidigt utlöser det ena militära äventyret efter det andra - med viss geografisk orientering mot Kina - det är det farligaste perspektivet av alla. Det är det som får Putin att sova dåligt om nätterna och tala om tredje världskrig som en förestående realitet. (Se veckans "Ryska posten" - du prenumerar väl?)

26/5 2009

Stefan Lindgren

17 maj 2009

Folkomrösta om Afghanistan

Två socialdemokratiska veteraner, Thage G Peterson och Anders Ferm, kräver i SvD idag 17/5 folkomröstning om den svenska truppstyrkan i Afghanistan.

Det placerar frågan på rätt nivå! Det svenska krigsdeltagandet har större principiell betydelse än t ex folkomröstningarna om vänster/högertrafik eller valutan.

Det handlar om Sveriges alliansfrihet. Är vi aktiva deltagare i ett Nato-krig kan vi inte gärna kalla oss alliansfria eller neutrala.

Det handlar också om principerna för Sveriges deltagande i militära engagemang utomlands. Som det är nu finns det ingen principiellt som hindrar att en återuppstånden Karl XII med en multinationell fredsstyrka (Mazepa) börjar marschera mot Poltava!

I grundlagen finns det fastlagt att svenska värnpliktiga inte kan kommenderas utomlands. Lagstiftningsvägen måste detta grundlagsförbud kompletteras så att det blir omöjligt att resa legoarméer för utländska staters behov i Sverige, som nu sker med ISAF-styrkan. Om politikerna slutar hyckla så vet de alla innerst inne att svenska soldater aldrig varit i Afghanistan om inte USA i oktober 2001 invaderat landet.

En folkomröstning borde läggas till grund för en lagstiftning som tydligt avgränsar de fall där svensk militär får sändas utomlands. Det borde bara få ske när FN beslutat om att bilda en fredsbevarande FN-styrka. Nato/Isaf-styrkan är ingen FN-styrka och står inte under FN:s utan under Nato:s kommando.

Sverige måste återfinna sin roll som neutralt land och agera som Schweiz, Irland, Österrike och andra normala neutrala länder. Dessa länder håller på sin höjd någon observatör i Afghanistan.

Stefan Lindgren