31 oktober 2012

Vi gör det för Frankrike

I Svenska Dagbladet 30 november fanns en bra understreckare om den
franska förläggare på Editions de Minuit, Jérôme Lindon, som utmanade
makten under Algerietkriget och publicerade vittnesmål om tortyren
i Algeriet - en tortyr som även spillt in i själva Frankrike.

Förläggaren i fråga utsattes för högerorganisationen OAS bombattentat
både på förlaget och i sitt hem.

"Vi gör det för Frankrike, inte för Algeriet", kommenterade han saken
för Pierre Vidal-Naquet.

I hela den historien finns ett viktigt förbiseende.

26 oktober 2012

Vad Mao visste

Idag kom New York Times med en sensationell artikel om de kinesiska ledarna. Premiärminister Wen Jibaos släktingar kontrollerar - enligt officiella register - en förmögenhet värderad till minst 2,7 miljarder dollar.

Hans 90-åriga mor är miljardär - åtminstone med svenska kronor mätt.

Reaktionerna i Beijing idag har varit rasande. New York Times hemsida på Internet har varit släckt och Wens mors namn har varit icke sökbart på Twitter och Youtube.

23 oktober 2012

Romney och världskartan

Debatten mellan Mitt Romney och Barack Obama var på många sätt
upplysande.

Faktum är att Romney - om vi nu går på det som sas - var den som talade
minst krigiskt. Han sa att "vi vill inte ha fler Irak och Afghanistan".

22 oktober 2012

Johan Norberg ute och cyklar


I IMF:s senaste rapport förekom det här diagrammet, som visar att ju
mera staterna varit inställda på åtstramning desto sämre har deras
ekonomier gått, mätt som förändring av BNP.

Nu har en förståsigpåare på Financial Times kommit på att IMF:s diagram
är fusk. För om man tar bort Tyskland och Grekland blir det statistiska
samband icke-signifikant.

Vad man då säger är att om man blundar för en del av verkligheten så
blir den vackrare. Den stämmer mer med åtstramarnas världsbild.

20 oktober 2012

EU censurerar iransk TV

Att EU beslutat stoppa alla iranska satellit-TV-sändningar över Europa
är en nyhet som fullständigt förtigs av svenska media.

Allmänheten ska inte få veta hur Carl Bildts och EU:s sanktioner drabbar
6 miljoner sjuka.

Försök söka på Google nyheter får du se. Noll träff!

Min söndagspredikan

Min söndagspredikan 20:e söndagen efter Trefaldighet kommer att handla
om klassskillnader. Jag tar min utgångspunkt i den gammaltestamentliga
profeten Jeremia.

Profeten skriver:

15 oktober 2012

Det trångsynta västerlandet

I Tehran Times 1 augusti stod en liten notis med följande innehåll:

"En persisk översättning av 'The World Religions' av Christopher
Partridge finns nu tillgänglig i Irans bokhandlar...

13 oktober 2012

Fredspriset ett svart skämt

Det är omöjligt att uppfatta årets Nobels fredspris som annat än ett
svart skämt.

Thorbjörn Jag-land kör därmed sin egen, Nobelskommitténs - och Norges -
trovärdighet i botten.

11 oktober 2012

Mo Yan "talar inte"

"Mo Yan" lär betyda "talar inte". Det gör han i så fall klokt i. Många
förståsigpåare i väst ligger i startgroparna att fördöma Mo för att han
inte fördömer Kina för än det ena, än det andra.(Svante Weyler "väntar
med hyllningarna").

Själv läste jag Mo Yans "Det röda fältet" för 15 år sedan när den kom
ut på Lennart och Karen Lundbergs nystartade förlag Tranan.

10 oktober 2012

Nyttig rapport om afghanska kvinnor

"Rätt till en framtid - kvinnors situation i Afghanistan efter 2014"
heter en färsk rapport från tankesmedjan "Fri värld", som tycks vara ett
projekt under näringslivssmedjan Timbro.

Författare är Renate Larssen och Sara Norrevik.

Egentligen finns inte mycket att invända mot hur Renate och Sara
beskriver de afghanska kvinnornas eländiga situation.

4 oktober 2012

Utrikesminister Ferm

I min värld skulle näste svenske utrikesminister bli Anders Ferm!

Han har unika erfarenheter och möjligheter att återställa och fortsätta
den svenska neutralitetspolitiken. Åldern skulle i alla fall inte vara
något problem i USA, det land vi beundrar allra mest i Sverige.

Hur som helst. Ta chansen att komma och lyssna på honom i kväll, på
ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm. Kl 18.30.

1 oktober 2012

Jenny Nordberg värmer

Svenska Dagbladets USA-baserade krönikör Jenny Nordberg skriver idag
under rubriken "Fred borde vara en självklarhet" om alla de finurliga
israeeler som på hemsidan Israellovesiran.com försöker visa att iranier
är vanliga människor och att vanliga israeler inte vill kriga mot dem.

På en annan sida i SvD, i en annan värld: Johanne Hildebrandt.