5 juni 2019

Eloge till amerikansk diplomati, imperiets propaganda och Pentagons strateger!

Frilansjournalisten och filmaren Franz Smidek beskriver den amerikanska politikens fem pelare.
USA är allt annat än ett drömland. Det var länge sedan vi kunde höra t ex svenska högerpartier säga att landet är en förebild för Sverige. Detta är inte så konstigt med tanke på verkligheten. Med 2,2 miljoner amerikaner i fängelser, ca 7,7 miljoner vuxna drabbade av post-traumatic stress disorder, 37 miljoner beroende av matkuponger, drog epidemi, framväxande tältstäder som på vissa platser ökat till 1930-tals nivåer, ”Chicago Shot Clock” 1), epidemi med 30 miljoner diabetiker och 70 miljoner i “förstadiet  2), befolkningen och landets höga skuldsättning, sjukförsäkringssystem i ruiner samt avgrundklyftor mellan de rika ”1 %” och resten av befolkningen.

Är det bara Sveriges utsända korrespondenter i USA som inte ser att imperiet är på dekis?
                                       
Även internationellt sett är det besvärligt. 3) På flera håll görs försök att försvaga dollarns status. Imperiets expansion, efter Östeuropa och Mellanöstern, har stoppats vid gränserna till Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea och Syrien. Har nedgången börjat, är det början till en kollaps?

All options on the table

Utvecklingen i USA är motsägelsefull, kaotisk, ja rent av machiavellisk. Presidenten och hans stab bollar samtidigt med alltför många politiska, ekonomiska och militära kriser – korståg mot INF-avtal, mot FN, WHO, Paris- och Iranavtalen, ICC, handelskrig mot Kina, ett brokigt virrvarr av nya tullavgifter och sanktioner, frekventa hot om att attackera och ödelägga länder, osv. Är det fråga om en avsiktlig strategi för att förvirra och göra det svårt att se igenom dimman? Låt oss gå igenom fem av pelarna som imperiet vilar på.

Pelare 1: USA-militären
Amerikanska armén med ca 1,4 miljoner soldater i aktiv tjänst (och 20,8 miljoner krigsveteraner) är en av världens största, bäst utrustade, mest moderna och bäst betalda. Soldaterna är utplacerade på över 800 militära installationer runt om i världen. I USA har armén en oantastlig, närmast fetischstatus, stödd av monopolmedia, hyllad av allmänheten, av politikerna och av Hollywood. Detta trots att man sedan andra världskriget inte lyckats vinna ett större krig, bortsett från mindre invasioner av Grenada, Panama och Haiti. Operationerna mot Irak, Syrien, Somalien och Libyen var ett misslyckande och innebar massmord i industriell skala. I stället för utlovade blomstrande demokratier lämnades länderna i kaos och ruiner.

Amerikanerna med sina ”allierade” går mot nederlag i Afghanistan i sitt krig mot skäggiga trashankar i sandaler. En anledning kan vara att USA-sidans yrkesarméer saknar motivation och viljan att riskera livet för imperiet. Soldaterna ser snarare kriget som en möjlighet att tjäna pengar och göra karriär än att offra sina liv i kampen för plattityder om den mytomspunna "demokratin".

Motståndarna har en högre motivation, de är patrioter som kämpar mot inkräktare. Trots sämre utrustning lyckas de förlama avancerade arméer. Vilket bevisar den gamla sanningen att det inte är vapen utan människor som vinner ett krig.

Pelare 2: Fantasier om krigshot och verklighet
De som är mest krigsbenägna i ett samhälle är i regel dem som riskerar minst. Vi kan se att de mest "försvarsvänliga" ofta är äldre och välbeställda, inte sällan medlemmar i höger- och i populistiska rörelser. De riskerar inget själva eller att deras barn skickas ut i krig. Däremot är de benägna att uppmuntra andra, de med sämre chanser i "livets lotteri" och som tror på den officiella propagandan.

Ett ständigt återkommande tema hos de "försvarsvänliga" är påstående om ett aggressivt Ryssland som när som helst ska anfalla Baltikum och Polen. Ingen ställer frågan: vad skulle Ryssland vinna på det – cui bono?

Medan Ryssland anklagas för att utgöra ett hot mot sina grannar, deltar USA samtidigt – med eller utan Nato – i minst sju pågående väpnade konflikter runt om i världen. Yahoo News publicerade nyligen en förteckning över 36 militära operationer – pågående eller nyligen avslutade – på den afrikanska kontinenten. 4) 5) Så, vem är det som är aggressor och inkräktare?

Fakta talar ett klart språk men ändå hör vi i tid och otid om hot från Ryssland. Här måste vi ge en eloge till imperiets propaganda soldater som lyckats osynliggöra imperiets angrepp under en nästintill kompakt medial tystnad.

President Donald Trump visar bilden över militär hårdvara som USA erbjuder Saudi Arabien, vid mötet i Vita huset den 20 mars 2018.

Pelare 3: Militärindustriella komplexet
USA är världens största vapenproducent och exportör. För det land som köpt utrustning tillkommer kostnaderna för drift, reparation och uppgraderingar. Man uppskattar t ex att underhåll av en helikopter under dess livslängd på 20-30 år kostar ungefär dubbelt så mycket som den ursprungliga köpeskillingen. Försäljning av vapen är en långsiktig business.

Vapenindustrin är den viktigaste och mest lönsamma exportnäringen för USA. För att det ska kunna fortsätta så måste man skapa förutsättningar för avsättning. Det handlar om att skapa hot, elda på kriser och på olika sätt injektera befolkningen med rädsla. I Sverige har vi sett exempel på detta i form av ubåtshysteri, fiktiva spetsnazsoldater på öarna i skärgården och inbillade hot mot Gotland. Hysterin är viktig för den skapar grogrund för imperiets och Natovänliga befolkningar samt underlättar för nya vapenbeställningar.

Pelare 4: Krig utan ände, endless wars
De bästa krigen är de som utkämpas på utländskt territorium, med utländska soldater och för utländska pengar. Kriget i Afghanistan uppfyller dessa kriterier. Det utkämpas på främmande territorium, med utländska, bl a svenska soldater och med svenska skattemedel.

Så här efter 17 år av svenskt deltagande kan man konstatera att imperiet har lurat skjortan av svenska politiker, som spenderat 40-50 miljarder kronor att föra ett resultatlöst krig i strid mot folkrätt och FNs regelverk. Sverige, med andra Natoländer, förser kriget i Afghanistan med egna soldater och köper till ett överpris amerikansk krigsutrustning att föra imperiets krig. Kan det bli bättre?

Liknande strategi, med andra "nyttiga idioter", används eller har använts i Jemen, Syrien och Libyen. Dessutom har Pentagon förfinat tekniken till fulländning genom att utrusta legoarméer på bägge sidor av konflikten, som i fallet med IS och kurder. Även här måste vi ge en eloge till Pentagons strateger och deras propagandafolk.

Imperiets fortbestånd är ett av de främsta motiven till att det idag finns många långvariga, till synes olösliga konflikter. För det finns ingen anledning att avsluta dessa. Trots all kritik om höga kostnader är konflikterna på flera sätt fördelaktiga för USA.

Operationer medfinansieras av medlöpare, främst Nato-länder. Imperiet kan testa nya vapen på levande människor, bygga militärbaser var man vill, träna nya soldater i ”livemiljö”, forma de ockuperades regering, ta över guldreserver och styra ekonomin, vilka som ska få lönsamma koncessioner, befästa sin propaganda, sprida myten om onda muslimer och sitt eget altruistiska agerande.

Dessutom slipper USA lindrigt undan – till skillnad från europeiska länder – konsekvenser i form av massinvandring från utbombade och av uranammunition förgiftade länder. Värt att påminna är att den första muslimska massinvandringen till bl a Sverige startade med att USA och Nato bombade f d Jugoslavien.

Pelare 5: Hysteri och lögner
Det fina i kråksången, om det nu kan vara någon tröst, är att de styrande i USA, både militärer och den politiska ledningen, inte är immuna mot den egna propagandan. De är lika duktiga på att lura sig själva. Ta exempelvis melodramat kring den förment ryska inblandningen i amerikanska valet. 6)

Ett annat exempel är "de fem dansande israelerna" som president Trump såg som araber firande tvillingtornens fall. Ett ytterligare exempel är CIA-direktören Gina Haspel (Bloody Gina) förevisande Trump bilder på döda änder och sjuka barn som påstods ha förgiftats av Novitjok i engelska Salisbury. 7)

Nyligen har Jared Kushner, Donald Trumps svärson, rättfärdigat styckmordet på den saudiska journalisten Khashoggi genom att ha kallat honom ”en terrorist maskerad som journalist” 8)

Problemet med de här historierna är att det inte finns några som helst bevis på rysk inblandning, hospitaliserade barn eller förgiftade djur. 9) Detta visar att imperiet inte är främmande för att använda lögner och rena fantasier så länge de passar in i deras narrativ eller affärsplaner.

Först efter flera år av utredningar har man avfärdat myten, "nothing burger", om rysk inblandning i presidentvalet. Beskyllningarna har kostat det amerikanska samhället stora pengar och lett till nya vapensatsningar (bl a en "militär rymdstyrka"), har ökat imperiets skuldbörda, samtidigt som mediernas trovärdighet skadats. Uppdiktade historier, likt "Irakiska massförstörelsevapen", är en cancer som sprider misstro och splittrar samhället.

Avslutningsvis
Imperiets propaganda genomsyrar svensk vardag, trots att vi befinner oss i stormaktens periferi. På tv sköljs vi över med filmer om rättskaffens amerikanska presidenter och utrikesministrar, om heroiska amerikanska soldater, om alltid närvarande CIA och FBI som kämpar för "en fri värld".

Imperiets styrka är att det egentligen inte spelar någon roll vad deras politiker och presidenter säger. De kan säga eller lova en sak idag eller för en månad sedan men kan lika gärna säga något helt annat imorgon. Det är omöjligt att bedöma vilken version som gäller och hur länge. Det går inte lita på ingångna avtal eller löften vare sig de ges av presidenten eller av amerikanska politiker. Osäkerheten är total, allt kan ändras. Länderna kan bli vänner eller fiender bokstavligen över en natt.

Ett sådant beteende, likt en sjuhövdad hydra ur grekisk mytologi, har fördelar men är också ett tvåeggat svärd. Visst kan man under en tid spela olika roller som snäll/elak polis, använda motstridiga signaler, frikostigt skänka bort territorier som USA inte äger, besluta om palestinierna utan deras delaktighet, osv. I längden kan detta dock inte fungera. Den oberäkneliga USA-ledningen är på väg att allmänt betraktas som en sjuk psykopat som helst bör undvikas.

Referenser:
1) Chicago Shot Clock:  https://heyjackass.com/2019-chicago-shot-clock/

2) The Places in America Where Diabetes Rates Are Increasing the Fastest: https://priceonomics.com/the-places-in-america-where-diabetes-rates-are/

3) Buchanan: Are All The World's Problems Ours? https://buchanan.org/blog/are-all-the-worlds-problems-ours-136977

4) US Military Presence In Africa: All Over Continent And Still Expanding

https://www.strategic-culture.org/news/2018/08/30/us-military-presence-in-africa-all-over-continent-still-expanding/

5) The U.S. military's 36 code-named operations in Africa. News Yahoo: https://news.yahoo.com/revealed-the-us-militarys-36-codenamed-operations-in-africa-090000841.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIO7t8NyxW71fDHeeeX8ujs0pNe655BE8ao_sdLRQy9ncUWO8t9tnztxAgH2zyyxrbsQ2RJf7WYlfJ43zNsTwuSyROdMUl3PwlnMWzckAQC9F-Qqri-BlP7w0wGPeceBRGkTlKmEgKR0fE-lsSakuXa6s8jEkwqLtwKBZpQPjAWs&guccounter=1

6) Noam Chomsky on Trump-Russia Collusion VIDEO >> https://www.youtube.com/watch?v=TtqWezfIhMY

7) How Lies Become 'Facts' In US 'News': https://off-guardian.org/2019/05/11/how-lies-become-facts-in-us-news/

8) Khashoggi var en terrorist som utgav sig vara journalist:

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/5/30/kushner-justified-khashoggis-murder-calling-him-a-terrorist?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-box

9) From The Folks Who Lie, Cheat, & Steal For A Living - Project Fake Duck

https://www.theblogmire.com/from-the-folks-who-lie-cheat-and-steal-for-a-living-project-fake-duck/

2 kommentarer :

 1. Om diabetes
  Här ligger vi trots allt i lä jämfört med USA. Här några färska citat:

  "Vi på Diabetesförbundet brukar säga att cirka 500 000 har diabetes i Sverige." "...En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes." Dessutom "Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda."

  För att svära i kyrkan kan man konstatera att trots all hysterisk antirökpropaganda och snart två tämligen rökfria generationer har vi knappast blivit en dag äldre - bara tämligen fetare.

  SvaraRadera
 2. Kriget i Afghanistan har 'gått dåligt' om man bortser från droghandeln.
  Daniel Estulin citerar 2012 summan 900 miljarder dollar årligen som Us/Uk mfl drar in genom drogsmuggling och tillhörande penningtvätt.
  Usa's relation till Talibanerna har länge varit mångtydig.
  Ibland partner i droghandeln, ibland mottagare av religiös litteratur av Cia och deras militära operationer ger Usa förevändning att vara kvar.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.