30 augusti 2022

Diding - Niding

Hotelldirektör Lasse Diding i Varberg är en niding!

Trots att författaren Jan Myrdal under sitt sista levnadsår uttryckligen undanbad sig att låna ut sitt namn åt Lasse Didings pris, serverar han nu lögnen att Myrdal gett honom tillstånd till detta.

Det är ett klart intrång på JM:s rätt till sitt namn.

29 augusti 2022

Roman utan slut


Författaren Hans Falk har skrivit en roman om sin revolutionära ungdom i Vietnamrörelsen och maoistiska KFML-SKP.

Det är en rätt realistisk skildring inifrån av ett politiskt uppsving som ryckte med sig en betydande del av en generation.*

21 augusti 2022

Fluiderna från Ukraina


Att Anders Ygeman (s) bär titeln integrations- och migrationsminister är en oxymoron. Vi ska inte glömma att han fällde avgörandet när det gällde att förbjuda kinesisk teknik i 5G-nätet. Ett diskriminerande och i sista hand rasistiskt beslut.

Nu har han fått för sig att Sverige bör hindra vanliga ryssar från att få visum att besöka Sverige. En sjuk idé. Den sjukaste sedan J-stämpeln i tyska judars pass infördes på svensk begäran.

20 augusti 2022

Högersvängen kan bli slutet på Liberalernas nio liv

Fr.v. John Locke, Alexis de Tocqueville och Charles Montesquieu, tre liberala tänkare för vilka friheten var förbehållen vita män med ansenlig egendom.

Kan den nyutkomna dagen "Liberalismen. En kontrahistoria" blåsa liv i debatten om liberaalismens framtid? Docenten i historia vid Göteborgs universitet Jan Christensen refererar till boken i en debattartikel i Göteborgsposten 18 augusti. är .

Det är inte första gången som svenska liberaler gjort en kraftig högersväng inför ett ödesval, skriver Chrsietensen. Men kommer ett eventuellt SD-samarbete kosta dem riksdagsplatsen?

4 augusti 2022

Efter chocken IV

Ett av de mest groteska inslagen i riksdagens ENDA debatt om regeringens Nato-ansökan svarade utrikesminister Ann Linde för.

I en debatt avsedd att handla om det mest ödesdigra svenska beslutet på 200 år, fann hon för gott att tala om... Bolivia! och förfasa sig över den påstådda bristen på demokratin i det landet.

1 augusti 2022

Efter chocken III

Gudrun Brunegård (kd)var den som fick sista ordet i riksdagens Nato/kärnvapen-debatt 10 juni. Hennes anförande är anmärkningsvärt på flera plan.

”Det bästa vapnet är det som aldrig behöver användas. Kärnvapen hör verkligen dit”, sa hon.