25 november 2022

Vad ska oljan kosta?

Ska inflationen gå i skritt, trav eller galopp? EU-kommissionen kunde inte bry sig mindre.

EU-kommissionen har föresatt sig att införa ett tak för hur mycket den ryska oljan får kosta.
I praktiken skulle det driva upp världsmarknadspriset.

Denna i sig bisarra idé förutsätter dessutom att EU tar ytterligare ett steg mot överstatlighet och inför en gemensam energipolitik ner på kronor och öre-nivå.

Förutsägbart nog har EU:s medlemmar nu råkat i luven på varandra om hur mycket den ryska oljan bör kosta.

23 november 2022

EU tiger om Erdogans oprovocerade anfall

Den turkiska generalstabschefen Bakan Akar i tidningen Türkiye 21 november. På kartan
syns var Turkiet har bombat. Markoperationer kan följa. Nato och EU tiger.

I måndags sa Turkiets försvarsminister Hulusi Akar sade att landets stridskrafter "neutraliserat" mer än 180 medlemmar i kurdiska organisationer under den två dagar långa operationen i två dagar för operation "Klo-Svärd" i Irak och Syrien.

Syrien protesterar mot de turkiska operationerna liksom mot den amerikanska närvaron i landet. 12 november rapporterade den syriska nyhetsbyrån SANA att USA stulit 84 långtradare med olja och vete och fört dem till sina baser i norra Irak.

18 november 2022

Kängurusdomstolen har talat


En före detta nederländsk skatteinspektör, för närvarande en domare vid en distriktsdomstol i Haag, har beslutat att döma tre män för att ha bildat en kriminell förening för att ha dödat 298 passagerare och besättning på Malaysia Airlines flight MH17 den 17 juli 2014, på order av ryssen. militärledning och regering i Moskva.

Domaren, Hendrik Steenhuis , har beslutat att bevisen för brottet som tillhandahållits av holländska och ukrainska statliga organisationer och deras militära officerare, underrättelseagenter och polis är tillåtna bevis.

9 november 2022

Grundlagsmygel

Vad ska regeringen göra åt grundlagen som i sin nuvarande form
hindrar Nato-inträdet?

Så länge nuvarande grundlag (regeringsformen) gäller i nuvarande ordalydelse är ett Nato-medlemskap omöjligt.

Regeringen och riksdagen har att välja på att 1) vänta med Nato-medlemskap tills grundlagen ändrats eller 2) gå med ändå och därmed förvandla grundlagen till makulatur (statskupp).

Nu söker kanslihuset febrilt en tredje utväg - att ändra grundlagen i efterhand, en väg som borde få håret att resa sig på alla jurister.

6 november 2022

Cherson 6 november

WarMappers karta från 1 nov. Ukrainas trupper har sedan augusti trängt ca 3 mil närmare
staden norrifrån. Kachovkadammen är nästan inom skotthåll för Kievs HIMARS-artilleri.

Situationen i Cherson idag, den 6 november, som den beskrivs av N4K.ru, en rysk sida som tycks välinformerad:


60 000 soldater ur Kievarmén har samlats för ett massivt angrep på staden, som i fredstid hade 300 000 invånare. Den ryska armén evakuerar sedan flera veckor civilbefolkningen ur staden där det råder utegångsförbud dygnet runt.

1 november 2022

Micael Bydén missade ännu ett osökt tillfälle


ÖB Micael Bydén missade ännu ett tillfälle att hålla tyst idag, när han svarade på Sveriges radios frågor om Nato-medlemskapet.


Enligt Bydén är Sverige "en del" av västs militära krigföring i Ukraina. Man tvingas påminna om att det är riksdagen som förklarar krig.