23 november 2011

Närmare P2P?

Har världen kommit närmare det som kallats "responsibility to protect"
(R2P) genom Libyenkriget?

Har detta skapat ny folkrättslig praxis?

Som jag har påpekat tidigare på den här bloggen är "R2P" ett begrepp som
främst satts i spinn av Vita huset och Nato för att tjäna dess intressen.

14 november 2011

Märk Merkel!

Det är inte en federation EU bygger. Det är ett nytt Sovjetuniuonen där
centrum tillsätter de republikanska ledarna. EU-funktionärer har nu
bildat regeringar i både Grekland och Italien.

Stefan Lindgren

12 november 2011

Nej till Afghanistanproppen!

Riksdagsledamöter! Rösta nej till Afghanistanpropositionen!

I snart tio år har Sverige fört krig i Afghanistan. Ett krig utan krigsförklaring och ett krig som saknar folkrättslig grund.

Redan en ytlig bekantskap med FN-stadgan, FN:s konvention om kolonialism för att inte tala om folkrättens mycket äldre aggressionsförbud och förbud mot krig säger att detta krig är orätt.

9 november 2011

Framme!

UD:s löpare till Riksdagen kom fram vid 17-tiden onsdag efter nära två
dygns löpning från Arvsfurstens palats med Afghanistanpropositionen.

Regeringen offrar några plutoner för att rädda ett ruttet krig!

UD-löpare vilse

Nu myglas intensivt i Afghanistanfrågan. Riksdagens upplysningstjänst
upplyser om att Afghanistanpropositionen som läckt ut i dagens tidningar
var aviserad till igår, men kom inte.

4 november 2011

Säg den glädje...

... som varar för evigt. Det blir alltså ingen folkomröstning i Grekland.
Myglet fortsätter.

De grekiska kommunisterna hade alltså grund för sin skepsis - de sa hela
tiden att Georgios Papandreous bara var ute för att göra upp med högern.

2 november 2011

Så plundras Afghanistans kulturskatterHar Sverige som ockupationsmakt i norra Afghanistan något ansvar för
den plundring av landets kulturskatter som sker mitt framför
ögonen på de svenska soldaterna?

Konstmarknaden i London flödar av stulna afghanska arkeologiska objekt.
Vad har utrikesminister Carl Bildt att säga när han 11 november öppnar
en utställning om Afghanistans kulturskatter?


1 november 2011

Bra för Europa

Georgios Papandreous modiga beslut att underställa EU:s krispaketet det
grekiska folket är insiktfullt.

I Sverige stöds det än så länge endast av Tommy Waidelich, medan Carl
Bildt grötmyndigt tillrättavisar grekerna för att "de inte vill bli
räddade".