30 juni 2012

29 juni 2012

Jag är upphovsrättens hjälte 2012

Tro det eller ej!

Idag meddelade upphovsrättsorganisationen ALIS att jag utsetts till upphovsrättens hjälte 2012.
Det är en titel förknippad med ett pris på 25 000 kr.

28 juni 2012

Vem lanserade olycksteorin om Wallenberg?


Bengt Jangfeldts Raoul Wallenberg. En biografi. (Wahlström & Widstrand), som kommer till 100-års-dagen av Wallenbergs födelse, är den hittills utförligaste boken i ämnet. Jämfört med tidigare böcker inkorporerar den här material från det s k Uppsalaprojektet och den svensk-ryska arbetsgruppen samt en hel del egna intervjuer med överlevande i Budapest och tidigare medarbetare till Raoul Wallenberg. Arbetet på boken har utförts på Kungl. vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria.

I de avgörande frågorna: Varför fängslade ryssarna Wallenberg för att så småningom avrätta honom? och Varför ingrep inte Sverige med kraft för att få honom fri? bringar Jangfeldt ingen klarhet.

24 juni 2012

200 år sedan Napoleons fälttåg till Moskva

I dagarna är det 200 år sedan Napoleon inföll i Ryssland med en väldig armé.
685 000 man hade han till förfogande för fälttåget till Moskva, men
disponerade aldrig mer än 420 000 man vid ett och samma tillfälle.
Armén var i värsta Nato-stil hoprafsad från ockuperade och allierade
länder: Westfalen, Sachsen, Bayern, Rhenstaterna, hansestäderna,
Italien, Belgien, Holland… Trupperna från Österrike och Preussen sades
hata fransmännen mer än ryssarna.

15 juni 2012

Breivik och A-bomben

Debatten kring massmördaren Breiviks mentala hälsa fortsätter.

Rätspsykiatrikerna Synne Sørheim och Torgeir Husby står fast vid sin
tidgare diagnos att Breivik är schizofren.

Ett problem här är, som jag har varit inne på tidigare, att en del av
Breiviks "sjuka" föreställningar sammanfaller med det etablerade
Nato-landet Norges.

9 juni 2012

Lidice, Ordaour, Song My...

Min gamle praktikant från Folket i Bild/Kulturfront Erik Ohlsson jämför
i Dagens Nyheter massakrerna i Syrien med Lidice, Oradour, Song My...

Jag anser inte att man bör jämställa de nämnda massakrerna, begångna av
stormakter under ockupation av mindre länder med våldet i Syrien.

8 juni 2012

Kodspråk

Vad betyder egentligen "Assad måste gå"?

Grundat på erfarenheterna från Libyen, där ett Nato-lett krig utspelades
under den snarlika parollen "Gaddafi måste gå", kan man dra följande
slutsatser:

Vilse i Lenins skägg

Egentligen har det som behöver sägas i debatten med Olle Svenning om
Lenin, klasshatet och den ryska revolutionen sagts av Jan Myrdal på
Aftonbladets webbsida för sex dagar sedan.

4 juni 2012

Försvarsledningen undergräver demokratin

I dagens Svenska dagbladet får vi veta att försvaret i onsdags
uppgraderade terrorhotet mot Sverige från två till tre på en femgradig
skala.

Varför?

"Bakom hotbilden står grupper som motsätter sig att Sverige har soldater
i Afghanistan", heter det.

Den "terroristprofilen" stämmer på en bred majoritet av svenska folket.

2 juni 2012

Vilka var mördarna i Hula?Den ryske frilansjournalisten Marat Musin presenterar ett sensationellt vittnesmål ifrån byn Hula i Syrien. Enligt honom begicks massmorden i byn av wahhabitiska rebeller, som samlade liken i moskén och därefter tillkallade al-Jazeera och FN. De 108 mestadels bakbundna offren, däribland många barn, tillhörde "fel" islamsk sekt.