17 maj 2009

Folkomrösta om Afghanistan

Två socialdemokratiska veteraner, Thage G Peterson och Anders Ferm, kräver i SvD idag 17/5 folkomröstning om den svenska truppstyrkan i Afghanistan.

Det placerar frågan på rätt nivå! Det svenska krigsdeltagandet har större principiell betydelse än t ex folkomröstningarna om vänster/högertrafik eller valutan.

Det handlar om Sveriges alliansfrihet. Är vi aktiva deltagare i ett Nato-krig kan vi inte gärna kalla oss alliansfria eller neutrala.

Det handlar också om principerna för Sveriges deltagande i militära engagemang utomlands. Som det är nu finns det ingen principiellt som hindrar att en återuppstånden Karl XII med en multinationell fredsstyrka (Mazepa) börjar marschera mot Poltava!

I grundlagen finns det fastlagt att svenska värnpliktiga inte kan kommenderas utomlands. Lagstiftningsvägen måste detta grundlagsförbud kompletteras så att det blir omöjligt att resa legoarméer för utländska staters behov i Sverige, som nu sker med ISAF-styrkan. Om politikerna slutar hyckla så vet de alla innerst inne att svenska soldater aldrig varit i Afghanistan om inte USA i oktober 2001 invaderat landet.

En folkomröstning borde läggas till grund för en lagstiftning som tydligt avgränsar de fall där svensk militär får sändas utomlands. Det borde bara få ske när FN beslutat om att bilda en fredsbevarande FN-styrka. Nato/Isaf-styrkan är ingen FN-styrka och står inte under FN:s utan under Nato:s kommando.

Sverige måste återfinna sin roll som neutralt land och agera som Schweiz, Irland, Österrike och andra normala neutrala länder. Dessa länder håller på sin höjd någon observatör i Afghanistan.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.