FiB

27 maj 2009

Kvinnovåld ockupantens ansvar

När det nu från ockupationskramarna återigen hänvisas till våldsdåd mot kvinnor som orsak att hålla Afghanistan ockuperat (SvD Brännpunkt 27/5 2009) måste man påminna om att detta uteslutande är USA :s ANSVAR.

Jag citerar ur " Folkrätten i krig " (SOU 1984 :56 )

"Enligt IV. Genévekonventionen innebär ockupationen att civilbefolkningen och enskilda civila inom området skall tillerkännas ställning som skyddade personer i folkrättens mening. Detta innebär ökade skyldigheter för ockupationsmakten och sätter samtidigt en gräns för dennas möjligheter att utnyttja området för sina syften.
IV. Genévekonventionen innehåller ett stort antal artiklar som behandlar ockupationsmaktens skyldigheter mot civilbefolkningen. Det finns från kommitténs utgångspunkt endast anledning att kommentera vissa av dessa artiklar.
Som allmän regel gäller att civila inom ett ockuperat område i sin egenskap av skyddade personer under alla omständigheter skall åtnjuta respekt till person, ära, familjerättigheter, tro och religionsutövning samt seder och bruk (GK IV art. 27). Kvinnor skall särskilt skyddas mot varje form av kränkande behandling. Ingen diskriminering får ske på grund av ras, religion, politisk åskådning eller dylikt."

USA har under åtta års ockupation visat sig oförmöget att leva upp till sina skyldigheter.
Kvinnornas lott har på många områden försämrats, . Det kan knappast vara ett bra argument för fortsatt ockupation.
Se http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=MzU3ODU2OQ%3D%3D för en bra genomgång av kvinnans situation i krigets Afghanistan.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.