Ryska posten

20 december 2010

Utländsk press gräver

Utländska tidningar gräver nu i Assangefallet och har kommit
över ett 68-sidigt dokument från den svenska åklagaren där
skälen till begäran om utlämning framläggs.

I New York Times och Time vinklas det hla till Assanges
nackdel, medan brittiska Guardian tycks ha en mer
Sverigekritisk hållning.


Många mystiska påståenden är i luften.

T ex att kvinnorna egentligen inte velat anmäla våldtäkt
utan bara tvinga Assange till ett HIV-prov. Det borde väl
ändå gått att ordna med mindre väsen?

I fallet med Enköpingskvinnan anklagas Assange för sex med
en sovande kvinna. Det kan enligt svensk rättspraxis vara en
våldtäkt. Men jag tror inte på det. Inte när kvinnan just
har varit ute och handlat frukost och kanske slumrat in igen.

Våldtäkt genom sprucken kondom? I så fall skulle
10 000-tals män kunna åtalas för våldtäkt. Kondomer är
osäkra och det bör flickan veta. Hon borde anses skyldig att
veta det på samma sätt som man anses skyldig att känna till
vägmärkena.

Det är symptomatiskt att svenska tidningar inte gräver i
frågan. Det anses tydligen ofint att syna Marianne Nyes kort.
Att det inte behöver vara fråga om en konspiration med CIA
inser väl alla som följt ärendet. Men svenska myndigheters
agerande vittnar ändå om en partisk fientlighet:

Regeringens vägran att ge Assange arbetstillstånd. Det extremt
tuffa utlämningskravet - tvärtemot principerna
som hävdades i fallet Grigorio Bivolaru.
Denne var misstänkt för sexbrott i Rumänien men Högsta
domstolen beslöt 21 oktober 2005 att han inte kunde utlämnas
eftersom han löpte risk för förföljelser.

Om det var giltiga skäl till icke-utlämning 2005 hur skulle
de ha upphört att vara det 2010?

Skillnaden är att i fallet Assange ligger riskerna
förknippade med en sexbrottsrättegång i extremt politiserad
miljö i Sverige.

Stefan Lindgren
-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1170 / Virus Database: 426/3326 - Release Date: 12/19/10

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.