Ryska posten

30 mars 2012

MUST lånade ut pengarna

Det var den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten som tog fram startkapitalet till bulvanföretaget SSTI som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) startade i samband med planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien, rapporterar Ekot.

Denna nyhet "förbryllar" medierna. MUST har inget med vapenexport att göra. Men MUST, en av arvtagarna till IB, har med Sveriges hemliga utrikespolitik att göra.
Sverige "missade tåget" när det gällde Irakinvasionen (på svensk militärt språk "Irakinsatsen"). Libyens "befrielse" av Nato medverkade vi i - vilket alla riksdagspartier till att börja med välsignade.
Ska inte Saudiarabien-samarbetet tolkas som att Sverige bestämt sig att vara med från början vid ett eventuellt krig mot Iran?

Vapenexporten ska per definition stämma med svensk utrikespolitik. Om Saudiarabien då är näst störste köpare (av en total export på 13,9 miljarder kr) av svensk krigsmateriel måste det förstås som svensk utrikespolitik som löper parallellt med USA:s stora satsning på vapenleveranser för 30 miljarder dollar till Saudi med tydlig koppling till en stundande Irankonflikt.

Om det fanns något som helst fredsintresse i den svenska riksdagen skulle den begära alla papper på bordet om svenskt agerande i allt som har koppling till det överhängande krigshotet vid Persiska viken.

Ska Sveriges tioåriga meningslösa krigsdeltagande i Afghanistan leda till någon lärdom så är det denna, att förhindra att Sverige omärkligt glider in i ett nytt krig på grund av att svenska tjänstemän myglar med krigsherrarna i Nato.

Om Sten Tolgfors nu försvinner ur bilden är det bara bra. Han var bara en springpojke åt Carl Bildt, som styr den svenska officiella och hemliga utrikespolitiken.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.