Ryska posten

25 april 2012

Hur dog Reich?

Svenska Dagbladet idag har en intressant understreckare om
sexualforskaren Wilhelm Reich.

Men artikeln utelämnar mycket, och i synnerhet hans död i amerikanskt
fängelse 1957 borde ha nämnts eftersom den visar under vilken oerhörd
press han utsattes för under det kalla kriget. Det paranoida USA - de sista att
ställa mentala diagnoser på Reich - lät honom dö som en hund.

På order av domstol anställde FBI bokbål på hans böcker och upprättade
en 789 sidor lång FBI-akt.

I domstolsutslaget om censur och bränning av en del av Reichs böcker
heter det bl.a.

Case #1056, March 19, 1954, US District Court,
Portland, Maine, Judge John D. Clifford, Jr.

"BANNED, until expunged of all references
to the orgone energy:
The Discovery of the Orgone
Vol.I, The Function of the Orgasm
Vol.II, The Cancer Biopathy
The Sexual Revolution
Ether, God and Devil
Cosmic Superimposition
Listen, Little Man
The Mass Psychology of Fascism
Character Analysis
The Murder of Christ
People in Trouble

BANNED and ORDERED DESTROYED:
The Orgone Energy Accumulator: Its Scientific and Medical Use
The Oranur Experiment
The Orgone Energy Bulletin
The Orgone Energy Emergency Bulletin
International Journal of Sex-Economy and Orgone Research
Internationale Zeitschrift fur Orgonomie
Annals of the Orgone Institute"

Gudskelov finns det många anhängare av Reichs sexualforskning som
arbetat hårt för att bevara hans verk. Hans klassiska arbete om nazismen
finns här att ladda ner på engelska:

http://www.whale.to/b/reich.pdf

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.