4 augusti 2015

Marx i Arvsfurstens palats

Utrikesminister Margot Wallström skrev på DN-debatt 1 augusti att
"Ryssland genom sin aggression mot Ukraina och sin illegala annektering
av Krim flagrant bryter mot de principer vi i dag högtidlighåller".

I den korta satsen ryms en rad lögner. Wallström och honoratiores
arbetar enligt principen att en lögn som upprepas tillräckligt ofta blir
till sanning.
Wallström vet mycket väl att såväl "aggressionen mot Ukraina" som påstås
äga rum i Donbass är en obevisad amerikansk propagandalögn. Inga bevis
har presenterats för att rysk trupp skulle befinna sig i Donbass.

Att konflikten internationaliseras, genom deltagande av bl.a. svenska
frivilliga nazister i exempelvis Azovbataljonen - och ryska frivilliga
(medborgare i Ryska federationen) på Donbassidan, är ett faktum. Men det
borde inte behandlas ensidigt.

Sverige borde göra sitt för att svenska medborgare inte deltar i andra
länders inbördeskrig.

Den "illegala annekteringen" av Krim är, som utrikesministern mycket väl
vet över 200 år gammal och inte mer illegal än t ex USA:s annektering av
Texas och Sveriges blodiga införlivande av Skåne.

Sen kan jag inte låta bli att notera två språkliga märkvärdigheter i i
Wallströms text.

För det första talar hon om principer som "vi idag högtidlighåller".
Just det, det är principer man nämner i högtidstalen i Wallströms
salonger. Antagligen ett försök att översätta amerikanskans "honor",
som i avtalsrätt bör översättas med t ex "respektera" eller "följa".
Och för Wallström & Co gäller väl Groucho Marx minnesvärda ord: "Jag har
mina principer och är ni inte nöjda med dem har jag andra".

Sverige har t ex principen att det är okej att gå in och kriga i ett
land som Afghanistan. Det är okej att bomba bort Libyens lagliga
regering etc etc.

För det andra är det en smula förbryllande att Wallström skiljer på
Rysslands "aggression mot Ukraina" och dess "illegala annektering av
Krim". Utgjorde den "illegala annekteringen" av Krim inte någon
aggression mot Ukraina, menar hon? Medger hon trots allt att Krim inte
är detsamma som Ukraina? Finns det kanske något korn av tvivel bland
UD-tjänstemännen här?
Wallström måste lära sig att ska man ljuga får man inte blinka.

Sedan undrar man förstås vad "illegal annektering" är. Finns det kanske
legal annektering? Och vad mera skulle Krims befolkning ha gjort för att
Wallström skulle ha kallat deras återförening med Ryssland för laglig?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.