7 maj 2024

Århundradets stöld

 

Aktiebolaget Stöld från 1942. 

Det senaste amerikanska hjälppaketet för Ukraina innehåller en bestämmelse som ger kongressens godkännande till möjligheten att USA kan beslagta Rysslands frysta tillgångar som för närvarande finns i USA. 

De är värda runt 5 miljarder dollar. Inte så mycket. Men USA pressar på EU att beslagta ytterligare 260 miljarder dollar av ryska tillgångar som finns i Europa.


Till att börja med har EU beslutat att ta avkastningen av Rysslands tillgodohavanden i Euroclear, Belgien, och först därefter ge sig på själva kapitalet.

I planen ingår också att försöka skapa en mekanism som binder Europa till utbetalningar i en lång följd av år. Eftersom eurokraterna inser att kriget inte kan vinnas på slagfältet handlar det om att försöka åderlåta Ryssland långsiktigt och tillfoga det ett "strategiskt nederlag".

Ohioprofessorn OLIVER BOYD-BARRETT menar dock att den västliga planen inte kommer att nå sitt syfte. Han anför åtta skäl till att den kommer att misslyckas:

(1) Först och främst, skriver han, för att en procentandel av de stulna pengarna (10%?) kommer att slukas av korruption i Washington, Bryssel och framför allt i Ukraina, som är världens soptunna för korrupta system.

(2) För det andra kommer tillskottet av mer pengar i ett läge där det kollektiva västerlandet inte klarar att producera vapnen som de stulna pengarna ska finansiera. Ökar efterfrågan stiger bara priserna.

(3) För det tredje, kan nya vapen som tillverkas med de nya pengarna först anlända till slagfältet om ett eller flera år.

(4) För det fjärde föder tillgången på vapen inte nya ukrainska soldater. Förlusterna ligger nu runt 600 000 man enligt det ryska försvarsministeriet och den totala ukrainska befolkningen som finns kvar i Ukraina kan vara nere på cirka 20 miljoner (som mest var den 1994 52 miljoner).

(5) För det femte är det nästan säkert att Rysslands totala produktionskapacitet är minst lika stor och troligen avsevärt större än den kollektiva västvärldens tillsammans.

(6) För det sjätte har Ryssland mycket starka och pålitliga allierade: Kina, som står för 35 % av all världens tillverkning och i köpkraft är jämbördigt med USA. 

"Kina måste vid det här laget vara övertygat bortom skuggan av tvivel om att USA är en totalt opålitlig samtalspartner, en som också saknar djupt kompetens, visdom och intelligens på toppledarnivåerna. Kort sagt, bara en dåre gör affärer med USA utan en packad flyktresväska bredvid sin säng och ett jetplan parkerat utanför. Kina förstår detta och kan inte luras", skriver BOYD-BARRETT. 

Så USA har mycket oklokt skapat en situation där de ställs mot Kina och Ryssland och även Indien (alla tre kärnvapenmakter) och, genom BRICS, mot de viktigaste källorna till global olja och gas, särskilt Ryssland, Iran, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Och det ställs mot den globala majoriteten, som bevisligen erbjuder mycket mer till de länder i det globala södern som värdesätter sann ekonomisk utveckling, en som ger större välstånd till majoriteten av deras folk, och verkligt politiskt oberoende till skillnad från de politiskt fjättrade, impotenta vasaller som utgör ett gapande följe till Washington och av vilka de flesta har upplevt en femtioårig nedgång i  levnadsstandard i reala termer.

(7) Den viktigaste ekonomiska hävstången som väst har tillgripit i denna globala konfrontation har varit sanktioner. I fallet Ryssland har de haft de positiva följderna att  (a) utflödet av rysk rikedom har minskat; (b) ryska oligarkers vinster stannar i landet (c) självförsörjning uppnås i produktionen av varor som Ryssland en gång importerade från väst och andra håll; (d) den ryska energiexporten till bl.a. Kina, Indien och Pakistan har skjutit i höjden och ger säkra inkomstflöden.

(8) Dessutom har Ryssland många verktyg att slå tillbaka med om och när väst verkligen övergår till storskalig stöld. Västerländska företag fortsätter att verka i Ryssland och tjänar miljarder dollar i vinster. Utländska företag i Ryssland tjänade 20 miljarder dollar i vinst och 217 miljarder dollar i bruttointäkter 2022, sedan dess tros siffrorna ha vuxit avsevärt. Ryssland har intresse av att dessa företag fortsätter att arbeta och betala skatt i Ryssland, men kan naturligtvis konfiskeras den dag väst skapar sådana prejudikat.

Västs närvaro på marknaderna i det globala syd har samtidigt minskat till förmån för både Ryssland och Kina  och detta är en trend som sannolikt kommer att utveckla vidare.

Vid sidan av sanktionsvapnet har väst också sin "mjuka makt" i form av färgrevolutioner (f d Jugoslavien, Ukraina, Georgien, Kyrgyzstan osv). Men händelserna i Kazakstan 2022 tyder på att fler och fler genomskådar de västerländska sätten att manipulera val och försöker skydda sin suveränitet mot så kallade "pro-demokratiska" rörelser som i verkligheten är marionetter för västerländsk kapitalism. Se händelserna i Georgien!

Stefan Lindgren

källa: https://oliverboydbarrett.substack.com/p/on-us-european-grand-larceny


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.