25 september 2009

Debatten om "FN-mandatet"

När man som den socialdemokratiska partistyrelsen hänvisar till att ISAF
har ett "FN-mandat" är det endast en av flera möjliga
tolkningar av den faktiska situationen.
Situationen har vissa likheter med den som uppstod 1990 efter Iraks
invasion av Kuwait. Då beslutade säkerhetsrådet i resolution
660 att "återupprätta Kuwaits… suveränitet". I resolution
678 från 29 november 1990 auktoriserade säkerhetsrådet
Kuwait och dess samarbetspartners (USA m fl) att agera för
att implementera resolution 660 och "återställa
internationell fred och säkerhets i området".
17 januari 1991 inledde USA ett krig som kom att gå mycket längre
än befrielse av Kuwait. Irak styckades effektivt i olika
zoner och en situation av varken fred eller krig skapades
som bibehölls ända till USA:s olagliga invasion av Irak 2003.
Vad var det då FN auktoriserade? Agerade USA:s trupper på
ett FN-mandat, ungefär som ISAF nu sägs agera på FN-mandat?
David Schweigman skriver i "The authority of the Security
Council under Chapter VII of the UN Charter" (Haag 2001) s
83-84 att det råder delade meningar om innebörden av ordet
"auktorisera" i sammanhanget. Apologeterna menar att USA:s
krig var "en handling på säkerhetsrådets vägnar i enlighet
med artikel 39-42 i FN-stadgan", medan andra menar att det
var en handling i kollektivt självförsvar ledd av USA som
även skulle ha kunnat vidtas utan säkerhetsrådets
resolution; åter andra talar om en blandning av båda och
några anser slutligen att ingendera beskrivningen stämmer.
Så skriver Schweigman:
"Majoritetsuppfattningen är att resolution 678 (1990)
symboliskt legitimerade utövandet av den kollektiva
självförsvarsrätten".
En av dem som hade den uppfattningen var FN:s
generalsekreterare Pérez de Cuellar som förklarade "FN
spelade ingen betydande roll i krigsledningen. General
Schwarzkopf bar ingen blå hjälm" (cit efter Schweigman).
Skillnaden har naturligtvis stora implikationer. Om
apologeterna hade rätt att det var FN:s krig, kunde det
onödiga våldet, det aggressiva långsiktiga arbetet på att
försvaga, stycka och till sist förinta Irak som självständig
stat skyllas på FN.
Om ordet "authorizes" enbart innebar att Kuwait
och allierade hade en självförsvarsrätt, så faller det fulla
ansvaret för hur denna rätt utövades på de krigförande
länderna själva - för det var inte FN:s krig.
Med facit i handen, när vi vet vart USA:s agerande
1990 ledde världen 2003 måste man ju säga att Pérez de
Cuellars tolkning var rimligare. Det var inte FN:s krig.
Lika sant är det att idag slå fast:
FN spelar ingen betydande roll i krigsledningen i
Afghanistan. General McChrystal bär ingen blå hjälm. ISAF
har ingen entydigt "FN-mandat" att föra krig som
hjälptrupper till USA. Ordet "authorizes" i FN:s
resolutioner är en alltför tunn tråd att hänga den analysen
på.
Den som studerar FN:s egen hemsida ska se att FN självt
gör bedömningen att det bara finns en enhet med ett
klart FN-uppdrag ("mission") och det är det lilla
övervakningsorganet UNAMA med en handfull anställda.
Stefan LindgrenBanken som inte svindlar - www.nyhetsbanken.se!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.