25 september 2009

Vilket land tjänar general Anders Lindström?

Jag har träffat Anders Lindström för ett par år sedan när
han var överstelöjtnant. Han bar då kamouflagekläder och var
betydligt mer oansenlig än när han nu framträdde i paraduniform med
en fullkomligt osannolik mängd epåletter hos Adaktusson i
TV8.
Jag kan nästan ta gift på att en del av dessa epåletter inte
är svenska. Lindström tillhör antagligen den krets svenska
militärer som gjort Nato så stora tjänster att de fått
belöningar för dessa.
För politiker är "tagande av utländskt understöd"
straffbelagt. Men det finns tydligen inga regler som
hindrar svenska stamanställda officerare att tjäna utländska
herrar.
Den imposante generalen som avancerat snabbt tack vare
Sveriges krigsinsats i Afghanistan tog helt över showen från
politikerna Thage G Peterson, Jan Eliasson och Lars Ohly.
Blygsamt började Lindström med att tala om att han bara är
en ödmjuk verkställare av politiska beslut, bara för att
fortsätta att utveckla sin högst politiska tolkning av
Afghanistaninsatsen.
- Nej, Sverige för inte krig, fast motståndarna gör det,
hävdade han bl.a.
Det var väl ungefär vad de hitlertyska trupperna hävdade i
Vitryssland och Ukraina under andra världskriget där det
också bara handlade om en handful "terrorister" och
"fridstörare" som måste rökas ut.
Men det märklige med denne Lindström är ju att han
uppenbarligen sitter på två stolar. Å ena sidan har han
varit s k sambandsofficer i Tampa Florida och verkat för att
utveckla USA:s världsomspännande krig mot terrorn.
Läs t ex hans utläggningar på
http://www.thecornwallisgroup.org/pdf/2003_9LindstromTW-Dec30.pdf
Å andra sidan sitter han i svenska TV-soffor och spelar
trygg svensk f d hemvärnschef som aldrig skulle kunna skjuta
mot oskyldiga civila.
Men Adaktusson är inte den som besvärar generaler med
alltför påträngande frågor. Själv skulle jag ha velat ha svar på tex:
När internationella rånarligor med helikopter drar ner
byxorna på den svenska polisen och luftförsvaret, borde det
inte finnas angelägnare uppgifter för svenskt försvar än att befria Afghanistan?
Svensk brandförsvar för numera in ca 40 incidentrapporter i
veckan om skolbränder. Det har inträffat c:a 3 700
skolbränder i Sverige under den tid general Anders Lindström
och hans kollegor jagat talibaner i Afghanistan.
Jag säger inte att svensk militär borde sättas in mot
skolbränderna. Men om detta problem inte kan lösas med
militära medel i Sverige varför skulle det då kunna lösas
med militära medel i Afghanistan, där fenomenet skolbränder
faktiskt är mindre?
Inte heller det tilltagande kvinnovåldet - varken i Sverige
eller i Afghanistan - kan lösas med militära medel, men av
någon anledning accepterar vi felaktiga påståenden om motsatsen när
det gäller Afghanistan.
De journalister som ger krigshundar som Lindström gratis reklamtid
i TV borde ta sig en tankeställare. Militären är tjänstemän och ska
inte uttala sig i politiska frågor. Genom att i tid och otid släppa fram
militära "experter" som lägger ut sina politiska uppfattningar
bidrar media till att undergräva demokratin. Det är Tolgfors som ska
förklara vad svensk militär gör i Afghanistan, totalvilse i pannkakan.
Ta hem trupperna och utrusta dem med GPS som ger signal om de
råkar överträda Sveriges gränser. Grundlagen ger klart besked om att
det är svenskt territorium de ska försvara.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.