24 oktober 2009

Gefundenes Fressen

Nu har Expressen äntligen hittat något som ska hålla tryckpressarna
igång i veckor.

Jan Guillou sovjetspion!

Klart verkar vara att Arne Lemberg på Sveriges då minst trovärdiga
tidning, FiB/Aktuellt, 1967 gjorde en angivarrapport mot kollegan Jan Guillou,
för kontakter med KGB, som Guillou nu inte förnekar.

En artikel om socialdemokratins förhållande till Vietnamrörelsen är den
enda konkreta beställning som Guillou sägs ha utfört.
Kanske fick Guillou betalt för den. Det talas om 600 och om 800 kr och
om en "bunt sedlar"...

Kanske skulle detta kunna klassas som olovlig underrättelseverksamhet.
Hade någon skrivit motsvarande artikel för USA-ambassaden hade han
kunnat få en orden.

Sen sägs det att Guillou i fem år höll kontakt med KGB-officeren
Jevgenij Gergel. Än sen? Jag vet journalister som under hela 80-talet
var stamgäster på Sovjetunionens ambassad. Som stup i kvarten gick över
gatan från presshusen i Marieberg till ambassaden.

Möjligen kan man säga att Guillou med de höga ambitioner och den
radikala inriktning han kom att utveckla handlade mycket omoget. Men han
var 22 år och kanske hans agentromantiska läggning bedrog honom.

I FiB/K kritiserades han 1972 för att han kort före IB-avslöjandena hade
kontakter med Pierre Schori... Så att säga med fienden.
Själv förvånades jag över hur Guillou långt senare kunde bli kompis med
Birger Elmér.

En pojkaktig dragning till hemliga möten och dubbelspel kan alltså ha
fått Guillous annars klara omdöme att svika honom.

Eftersom KGB-kontakterna aldrig kom upp under IB-processen trodde väl
Guillou att allt var dött och begravet. Han valde att tiga, när han
kunde ha skrivit en bestseller och gett sin egen version av händelsen
istället för att ge Expressen tolkningsföreträde.

Som Expressen så riktigt skriver kommer avslöjandena om Guillou säkert
att användas för att misstänkliggöra motiven med FiB/Kulturfronts
avslöjanden av IB. Expressen skyndar sig naturligtvis att leda in
resonemanget på just det förrädiska spår man varnar för...

Eftersom jag satt med i IB-kommittén som arbetade för att IB-avslöjarna
skulle friges och frikännas från spionerianklagelserna hade jag viss
inblick i hur man i ledande FiB-kretsar såg på IB-avslöjandena.
Naturligtvis fanns det en fraktion som ansåg att avslöjandena avslöjade
"ihåligheten" i den svenska neutraliteten. Men den dominerande
uppfattningen var att slå vakt om och värna neutraliteten - mot båda supermakter.

Ända sedan starten hade de tongivande figurerna i den svenska
Vietnamrörelsen orienterat sig betydligt mer efter Kina än efter Sovjet.
1968 uttalade sig De förenade FNL-grupperna mot Sovjets invasion av
Tjeckoslovakien. Bakom kulisserna kritiserades DFFG av vietnamesiska
diplomater och till sist även offentligt av Sara Lidman för påstådd anti-
sovjetism. Det kunde inte råda någon tvekan om att vi - inklusive
Jan Guillou - betraktade USA och Sovjet som huvudmotståndare mot fred
och frihet i världen.

Faktiskt var en del av motsättningarna mellan Jan Guillou å ena sidan
och Peter Bratt å de andra den senares lite naiva prosovjetism. Det
framgår också av Bratts memoarbok att han och Håkan Isacsson satte sig
med hela IB-materialet i bagageluckan och körde bil genom hela Östeuropa
kort före IB-avslöjandena. I vilken Warszawapaktstull som helst skulle
man ha kunnat fånga upp IB-materialet - vilket lyckligtvis inte skedde.

Men jag vill ändå utesluta att vare sig Isacsson, Bratt eller Guillou hade någon
dold agenda för IB-avslöjandena. Jag hade ingående samtal med dem alla
och vet hur genuint förbannade de var på brotten mot svensk neutralitetspolitik
och det olagliga spionerandet mot svenska politiska och solidaritetsrörelser.

Guillou hade skäl att tro att den gamla KGB-historien
aldrig skulle komma upp, när den inte ens kom upp som tillhygge i IB-processen.
Men han misstog sig rejält på Säpoledningens hämdlystnad.

Naturligtvis måste oförrätten med IB-avslöjandet återgäldas av den svenska
statsbyråkratin. Och nu kom det, efter 37 år. Ett tack för senast.
Hade Guillou skrivit en rolig bok om KGB- incidenten hade han effektivt
kunnat sänka skandalvärdet på uppgifterna, som väl måste ha cirkulerat
länge i Marieberg innan "jättescoopet" gick i lås.

Den nu intressantaste frågan, 49-dollarsfrågan, är på vilka grunder Säpo
har frisläppt dessa handlingar som Jan Guillou själv tidigare vägrats
att få se, när man utlämnade hans personakt till honom.

Kommer Säpo att lämna ut alla akter om alla journalister som regelbundet träffat
tjänstemän med KGB-anknytning vid sovjetiska ambassaden? Det tvivlar jag
på.

F d överåklagare Sven-Erik Alhem (fp) säger i ett uttalande att det Guillou har
gjort är preskriberat. Ett djävulskt sätt att säga att det finns något att preskribera,
att skänka trovärdighet åt spionerianklagelsen. Alhem är en synnerligen opportunistisk
herre alltid uttalar sig så som makten vill ha det.

Dvs Guillou går fri från det obevisade brottet. Det är inte Guillou som slipper
en prövning av "bevisen". Det är Säpo.

Den selektiva användningen av hemliga polisens arkiv påminner om
FBI-grundaren J. Edgar Hoover och hans "blackmail files". Den strider
mot rättssäkerheten och framkommer det att regeringen gett sitt
godkännande är skandalen ett faktum. En STOR skandal.

Stefan Lindgren

8 kommentarer :

 1. Stefan!
  En lillebror har börjat kolla in storebrödernas bloggar utifrån FiB:s hemsida.
  "Jag var en av dom". Den ständige basarbetaren, som samlade in pengar och sålde tidningar. Jag såg inte ens maktspelet i organisationerna eller som i detta fall Jan Guillous agentromantik.
  Flammans eventuella kontakter med Sovjets ambassad kände du säkert till. De små östeuropakontakterna mellan ett litet icke statsbärande parti.
  Som jag själv ser det var vi alla "små" aktivister, som arbetade för det vi trodde på. Det var det som enade oss.
  Och där har jag fortsatt med Krattan och även den bloggbok jag gett ut på www.vulkan.se
  Jag sitter i ett stökigt arbetsrum. Arbetslös och försörjer en familj med cirka 10.000 kr/månad från Försäkringskassans Jobb - och utvecklingsgaranti.
  Jag finns här. Hinner inte läsa allt, där storstadspressen kastar dynga eller där våra kamrater gör sig rika på böcker. Även om jag inte läst så mycket av Jan Guillou, så ser jag ändå hans stora insatser.
  Vi behövs nog alla på var sitt håll, även om jag är som ett citat från en Fria Pro-pjäs:
  "Gräsrötterna,
  det är dom man trampar på"
  Hälsningar från vännen Bror

  SvaraRadera
 2. Mycket bra text. Alhems namn dock felskrivet andra gången.

  SvaraRadera
 3. "Det kunde inte råda någon tvekan om att vi - inklusive
  Jan Guillou - betraktade USA och Sovjet som huvudmotståndare mot fred och frihet i världen."

  Det här är ganska talande. Det visar din, Jan Guillous m.fl. extremisters oförmögenhet att skilja mellan demokrati och totalitärt förtryck.

  SvaraRadera
 4. Du skriver: "En artikel om socialdemokratins förhållande till Vietnamrörelsen är den
  enda konkreta beställning som Guillou sägs ha utfört."

  I det jag läst sägs snarare att det handlade om förhållandet mellan Vietnam-rörelsen och Centerpartiets ungdomsförbund (var det kanske två olika uppdrag?) T.ex:

  http://www.dn.se/.../jan-guillou-jag-var-ung-och-kolossalt-naiv-1.981670

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3700515.svd

  http://sydsvenskan.se/sverige/.../Jan-Guillou-arbetade-for-KGB.html

  SvaraRadera
 5. Ja, Simon, visst var och är det endast extremister som tror att USA stödde demokratier i Vietnam, Sydkorea och Latin-Amerika på den tiden.

  SvaraRadera
 6. Simon:

  Vari låg det demokratiska i USA:s napalm över Vietnam, USA:s mattbombningar av Kambodja och Laos, invasionerna av Grenada, Panama, Irak, Afghanistan etc., USA:s stöd till Pol Pot, Suharto, Pinochet etc., USA:s störtande av folkvalda ledare i Chile 1973, Iran 1953, Guatemala (Arbenz på 1950-talet), etc.

  Stefans slutsats torde vara den enda rimliga för alla fredsvänner.

  SvaraRadera
 7. Käre Stefan!

  Jag har beundrat det mesta JG skrivit sedan 70-talet och speciellt det han skrivit sedan de flesta övriga från vår del av vänstern verkar ha gått och gömt sig. Men om man bortser från det, så innebar otillåtna kontakter med säkerhetstjänster, vare sig de var från USA,Sovjet eller Israel bara en sak, landsförräderi. Att det fanns andra som var lika djävliga ursäktar inte saken. Att det finns de som vill dölja sina egna handlingar med hjälp av en bra timad publicering av JG:s SÄPO-akter förändrar inte heller saken, det är ändå landsförräderi. Att den ena sidan stinker innebär inte att den andra luktar bättre.

  Det är därför beklagligt att höra ditt försvar i termer som:

  "jag vet journalister som under hela 80-talet var stamgäster på Sovjetunionens ambassad. Som stup i kvarten gick över gatan från presshusen i Marieberg till ambassaden"

  eller

  "möjligen...handlade mycket omoget. Men han var 22 år och kanske hans agentromantiska läggning bedrog honom"

  eller

  "en pojkaktig dragning till hemliga möten och dubbelspel"

  Skulle du sagt samma sak när du var chefredaktör för Gnistan om du fått ett avslöjande på ditt bord om att någon arbetade för KGB? Pröva dina egna ord på fallet Gunnar Ekberg som är född -45 (JG är född 44).

  "Gunnar Ekberg var möjligen lite omogen. Men han var 21 år och kanske hans agentromantiska läggning bedrog honom och han hade en pojkaktig dragning till hemliga möten och dubbelspel".

  Är därmed Gunnar Ekbergs spioneri för Israel mm OK? Det finns bara en position för att försvara allt det fina outröttliga arbete som utfördes och utförs av människor i kampen mot imperialismen, fördöm alla mellanhavande med fienden.

  Sven Andersson

  SvaraRadera
 8. Sven Andersson. Låt mig vara tydlig. Ditt tal om landsförräderi klingar väldigt tomt. Det är inte förbjudet att skriva artiklar för vare sig APN eller ANP eller AP. Guillou har inte överbevisats om något brottsligt. Jämförelsen med Ekberg är grotesk.
  Sen är det en helt annan sak att jag anser att Guillou handlat oklokt och äventyrligt och skadat FiB/K och andra organisationer han då var med i genom att hålla hemliga kontakter med ryssarna.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.