17 oktober 2009

Är islam förenlig med upplysningens ideal?

Egentligen är frågan så korkad att den inte borde ställas.
Islam är lika lite eller lika mycket som kristendomen eller
buddsimen eller annan gudstro förenlig med upplysningens
grundvalar.


Ändå är det islam som ska nagelfaras, redan det ett bevis på
den trånsynthet som nu odlas runt om i Europa, särskilt av
medier och politiker som tycker om att kalla sig liberala.
Frågan debatterades för ett par år
(http://www.axess.se/tv/webbtv.aspx?id=133)
sedan den brittiske historikern Timothy Garton Ash och
statsvetaren Ayaan Hirsi Ali, bördig från Somalia, men
numera internationellt auktoritet bosatt i Holland.
Timothy Garton Ash gick ut med argumentet att upplysningen
inte var en. Det fanns dels den upplysning som talade för
frihet FRÅN religion (Voltaire) och dels den som talade om
frihet FÖR religion (John Locke).
Idag återspeglas denna skillnad i Frankrikes laicité-modell
som understryker konfessionslösheten medan man i de
anglosaxiska länderna tenderar att tillåta allt.
Är det verkligen rimligt, undrade Aayan Hirsi Ali, att
Europas 20 miljoner muslimer ska sända sina barn till skolor
som lär dem att hata det liberala samhället?
Nej, det är naturligtvis orimligt. Lika orimligt som att
skattebetalarna ska finansiera Livets ords eller
Portsmouthbrödernas indoktrinering av oskyldiga småbarn.
Men då bör man komma ihåg att så här har det blivit till
följd av en av vår generations storea "frihetsreformer",
friskolorna.
När den politiska eliten bestämde sig för att offra den
enhetliga, sekulära medborgarskolan på kvasiliberalismens
altare öppnade vi också för muslimska och kristna friskolor.
För Timothy Garton Ash är påståendet att islam är oförenligt
med upplysningen även orimligt av det skälet att det finns
så många tolkningar av islam, varav många själva hävdar att
de är fullt förenliga med yttrandefrihet och liberala
värderingar.
Den holländske författaren Ian Buruma försöker i sin "Mordet
i Amsterdam" att frilägga hur konflikterna i Europa kring
invandringen, i synnerhet det extrema motståndet mot
muslimsk invandring, vuxit fram. I Holland mördades filmaren
Theo van Gogh för sina provokativa uppfattningar av en ung
muslim. Politikern Pim Fortuyn som framförde liknande
uppfattningar mördades av en holländsk vegan.
Utan att avslöja bokens detaljer kan man väl säga så mycket
att Buruma söker rötter till de extrema motsättningarna i
Holland i det koloniala arvet - den holländske general som
slaktade tusentals muslimer i Aceh står staty i hemlandet
och dyrkas av många. Och arvet från världskriget, där
Holland blev det land som lät nazisterna mörda störst andel
av sina judar, har också skapat komplex som verkar i flera
riktningar.
Buruma hittar inte bara muslimsk fanatism i dagens Holland,
utan också kalvinistisk och katolsk mfl.
Mig slår det hur lite som ändå är undersökt i den här frågan.
Ställer man frågan vilka som inte accepterar de liberala
spelreglerna fullt ut i Europa idag kommer ju svaret att
rymma en rad grupper, inte minst kristna sekter. Man kan ju
inte heller se frågan isolerat från hur överheten faktiskt
hanterar fri- och rättigheterna - är det inte där det stora
hotet finns? (EU är ju t ex överens om att förbjuda fri
historisk forskning i vissa frågor).
Sedan tycks det mig märkligt att Timothy Garton Ash m fl
missat att just upplysningen också stod för en UPPLYST syn
på islam till skillnad från den hatiska syn som Europas
makthavare spred:
I sin Filosofisk ordbok skrev Voltaire under rubriken
"Koranen":
Koranen gäller verkligen fortfarande för att vara den
elegantaste och sublimaste bok som har skrivits på det
språket. Vi har tillskrivit Koranen en mängd idiotiska saker
som den aldrig har innehållit. Det var främst mot turkarna,
som hade blivit muhammedaner, som våra munkar skrev så många
böcker, vid en tidpunkt när inget annat motstånd gjorde
särskilt mycket nytta mot erövrarna av Konstantinopel. Våra
författare, som var mycket mångtaligare än janissarierna,
hade inga större svårigheter att mobilisera våra kvinnor på
sin sida; de övertalade dem att Muhammed såg på dem som
blott intelligenta djur; att de alla enligt Koranens lagar
var slavar som inte ägde någonting i denna världen eller
någon del i paradiset i nästa.
Falskheten i allt detta är uppenbar. Ändå har man trott fullt och
fast på alltsammans."
Janissarierna var kalifens främsta soldater - pojkar från Grekland,
Serbien och södra Ryssland som tvångsrekryterades till den
ottomanska armén.
Som den analytiker Voltaire var såg han drivkrafterna bakom idbilderna
av islam: att stärka Europa i kampen mot det ottomanska
väldet.
Så här skriver den turkiske historikern Faruk Bilici om Voltaire och
islam:
"Efter Voltaires perioder av ärlig fiendskap mot alla former
av uppenbarelser och efter att ha behandlat Moses
trollkarlen, Jesus den fanatiske juden och Muhammed
äventyraren, kom Voltaire som en god sen elev till
Boulainvilliers att tala om Muhammed som en 'entusiast' och
inte längre som en bedragare. Särskilt kom han att visa mer
opartiskhet mot Muhammeds religion som för Voltaire var 'ren
gudadyrkan'.
Han antog Boulainvilliers ledande idé att Muhammeds
religion så vis 'att det räckte med att lyssna till läran
för att lyfta själarna' och så 'så anpassad till
mänsklighetens gemensamma idéer' att den slagit rot i
hjärtana på 'över hälften av människorna på mindre än fyrtio
år'.
Men Voltaire smidde sina idéer om den islamska världen
och i synnerhet ottomanerna medan han som en sann historiker
arbetade med sin bok Karl XII och upptäckte 'turkarnas
tolerans'.
Han konstaterade i sitt arbete att turkarna inte bara mottar de
otrogna i sitt samhälle utan också tillåter dem att vara
politiskt verksamma, vilket Sveriges konung Karl XII var
under åren 1709 - 1712 då han tagit sin tillflykt till
Istanbul, det ottomanska rikets hjärta: 'Det är rätt
överraskande att se en kristen (…) öppet smida ränker vid
Porten'.
[En vänlig läsare påpekar: 1709-1713 var Karl XII i Bender i
dagens Moldavien. Efter kalabaliken i Bender hölls han i
fångenskap i Demotika nära Edirne (Adrianopel), men idag
på grekiska sidan gränsen. Istanbul besökte han överhuvudtaget
aldrig. SL]
Voltaire upptäckte omkring 1740 att
medan västvärlden levde i ett slags 'barbari och okunnighet
som följde på romarrikets nedgång' fick den nästan allt från
araberna: astronomi, kemi, medicin etc och 'att västvärldens
kristna i Muhammeds andra sekel måste informera sig hos
muslimer' [...].
Det är uppenbart att det var toleransen som begrepp som
vägledde Voltairs vilda motstånd mot korsfararnas "barbari"
och hans försvar av "barbaresk"-staterna.
Det var så det kom sig att i slutet av Voltaires roman Candide,
när Pangloss som har hängts, dissekerats och steglats,
Martin som stulits, slagits ned och övergivits, Kunigunda
som stulits, fått buken uppskuren och sålts och Candide som
fått stryk, predikats för och förlåtits till sist alla kan
leva i fred i sin trädgård, i skuggan av en moské i
Konstantinopel. Denna tolerans ser Voltaire som turkarnas
största förtjänst.
Vid tiden för en hel serie affärer som sorgligt påminde
om inkvisitionen fördömde han våldsamt den kristna
intoleransen och ställde den mot turkarnas tolerans.
Bilici följer Voltaires långtifrån konfliktfria förhållande till
islam och visar hur det mognar åren 1768-1772. I sitt sista
omdöme om islam säger han:
"Dess religion är vis, sträng, ren och mänsklig: vis för att den
inte förfaller till vansinnet att ge Gud särskilda
medarbetare och inte rymmer något mysterium; sträng för att
den förbjuder hasardspel, vin och starka drycker och
föreskriver bön fem gånger om dagen; ren för att den
reducerar antalet kvinnor som Orientens furstar kan ha i
sängen till fyra; mänsklig för att den beordrar oss att
skänka allmosor, mycket mer rigoröst än resan till Mekka.'
Hatpropaganda Vad finns det då för intressen idag av att
smäda islam? Är det inte ganska uppenbart att sådan
propaganda medvetet eller omedvetet tjänar det pågående
kriget mellan västvärlden och en hel serie muslimska länder
- Afghanistan, Irak, Somalia och kanske snart Iran… Särskilt
i små fridfulla länder som Danmark och Sverige där
religionshat normalt inte står på dagordningen är det
viktigt att släppa ut anden ur flaskan och få igång
motsättningarna, kriget om människors tänkande. Annars
skulle man aldrig kunna få ut nordiska soldater att dö i
Irak och Afghanistan. Dessutom kan hatpropaganda mot islam
snart bli en förevändning för att inskränka den lagstadgade
tryckfriheten.
Det är bara en tidsfråga.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.