9 november 2011

UD-löpare vilse

Nu myglas intensivt i Afghanistanfrågan. Riksdagens upplysningstjänst
upplyser om att Afghanistanpropositionen som läckt ut i dagens tidningar
var aviserad till igår, men kom inte.


Kl 16.45 onsdag hade den fortfarande inte kommit. Hur lång tid kan en
löpare från Gustaf Adolfs torg till riksdagen (200 meter) ta, undrade
både jag och Margit på upplysningstjänsten.

Propositioner levereras fortfarande till riksdagen av löpare landvägen.

Han sprang vilse mellan två granar, säger det ryska ordspråket. Men den
totalt trädlösa terrängen gör detta försvinnandet än märkligare.

Det enda som nu står på riksdagens hemsida är detta:

Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka
bestående av högst 855 personer till förfogande för deltagande i den
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av
december månad 2012, under förutsättning att det även fortsättningsvis
finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta
nationernas säkerhetsråd (avsnitt 9). 


Dvs. det enda som är klart är status quo.

Det kallas på nysvenska för en "rödgrön" kompromiss med regeringen.
Mellan vad och vad?

Den skickliga manipuleringen av media tyder på att det finns sådant i
propositionen som UD inte vill fokusera media på.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.