Ryska posten

30 juni 2012

Stortorget 4 juli

Alla människors lika värde, alla folks lika rätt

Stortorget 4 juli kl 16.00, Sprid vidare!


På årsdagen av USAs självständighetsförklaring 4 juli 1776 tar vi för 37:e året i rad fasta på dess stolta paroller för att protestera mot USA-regimens brutala politik för världsherravälde. Anfallskriget och ockupationen av Afghanistan och Irak, kriget mot Libyen, stödet till Israels folkmordspolitik mot palestinierna, den militära upptrappningen i Mellanöstern och Latinamerika, aggressionerna mot Kuba, hoten mot Venezuela och Bolivia, kuppen i Honduras 2009, upprepad i Paraguay 3 år senare – listan är lång.

USA som framställer sig som ledstjärna för demokrati och mänskliga rättigheter tillhör själv de senaste decenniernas värsta förbrytare med terrorkrigföring, tortyr och grym, förnedrande och omänsklig behandling av fångar och sedan några år mängder av utomrättsliga avrättningar på sitt samvete. På 10 år har USA starta 3 krig mot arabländer – Afghanistan, Irak och Libyen - med omfattande materiell, social och kulturell förödelse och hundratusentals döda, lemlästade, hemlösa, utblottade som facit. Och driver nu på en uppstyckning av Syrien. USA är också den värsta klimatboven vars besinningslösa konsumism och militarism hotar hela världens överlevnad.

USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe på mänskligheten på väg till FN-deklarationen om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi firar den 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott mot de mänskliga rättigheterna, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad. Stöd solidaritetsarbetets paroller:

• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och USAs raketbasering i andra länder!

• Nej till imperialismens "humanitära" interventioner!

• Fördöm USAs omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För en ny ekonomisk och social världsordning!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Erkänn Västsahara!

• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

Claes Engelbrand kommer att tala för Föreningen Afghanistansolidaritet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.