13 februari 2013

Två viktiga (s)-uttalanden

Thage G. Petersons linje har segrat. Inga fler svenska soldater till Nato:s krig.
I dagens utrikespolitiska debatt gjorde Urban Ahlin (s) två oerhört
viktiga, jag frestas säga historiska markeringar.

I fortsättning ska Sverige endast delta med trupp utomlands om det sker
under FN:s ledning.

Vi säger nej till Nato och vill sluta en konvention som förbjuder alla
kärnvapen.

Äntligen har socialdemokratin hamnat på rätt köl.


Här citerar jag Urban Ahlin efter hans artikel i SvD som till stora
delar speglar hans anförande i riksdagen:

"Sverige borde agera för att få till stånd en konvention som förbjuder
kärnvapen. I arbetet för en sådan bör Sverige framhålla ett
kärnvapenkrigs oerhörda inhumana konsekvenser. Konventionerna mot både
personminor och klustervapen kom till just genom att dessa vapens
inhumana konsekvenser belystes.

Regeringen visar ointresse för Förenta nationerna. Aldrig förr har Sverige haft så få personer ute i FN-tjänst som i dag, trots att FN ber om vårt deltagande. Däremot är regeringen ständigt beredd att uppfylla önskemål från EU eller Nato. Socialdemokraterna vill att nästa insats som Sverige deltar i ska vara ledd av FN."

Det innebär att socialdemokratin äntligen tar ställning i den här frågan.
Sverige deltar just nu i tre krig - Afghanistan, Libyen och Mali - och
ingetdera leds av FN. De förs av antingen Nato eller enskilda
Nato-stater med mer eller mindre dubiöst stöd i FN-resolutioner.

Nu är det klart att Sverige inte kommer att delta i framtiden om det
inte är en operation ledd av FN.

Tänk att de åtta bokstävarna kan göra sådan skillnad!

"Regeringspartierna är också djupt oense om den svenska säkerhetspolitiken och den militära alliansfriheten. Socialdemokraterna är tydliga: Vi säger nej till svenskt medlemskap i Nato. Regeringen har även misskött försvaret. Problemen med personalförsörjning, materielinköp och Jas-finansiering hopar sig för en alltmer utmattad försvarsledning. Samtidigt tar inte regeringen ansvar för sina beslut utan i stället har försvaret stämplats som ett särintresse."

Även det är en kraftfull markering. I och för sig har (s) sagt nej Till
Nato tidigare. Men i kombination med det klara ställningstagandet att
inte delta i de krig Nato för vid sidan om FN blir det extra tyngd
bakom orden.

Jag ser de här båda punkterna som en oerhörd seger för den enträgna
kritik som inte minst förre försvarsministern Thage G Peterson och
tidigare FN-ambassadören Anders Ferm har utsatt det svenska
krigsdeltagandet i Afghanistan för.

En stor seger, som nu måste befästas och omsättas i konkret politik för
att få hem trupperna från Afghanistan snarast.

Stefan Lindgren

8 kommentarer :

 1. Bra artikel. Äntligen tydliga besked från (S) i flera viktiga frågor.

  Oavsett om vi är med i NATO eller ej så måste vi alltid ha ett försvar som kan försvara Sverige mot alla tänkbara fiender i all framtid.

  Sveriges handel och rätt till fria sjöfartsvägar hotas av pirater i Ardenviken, så där måste vi vara med och skjuta pirater. Afghanistan hotar inte Sveriges intressen och därför skall vi inte vara där överhuvudtaget och spilla våra unga söners blod och förslösa våra resurser.

  SvaraRadera
 2. "Nästa" FN-insats skall vara FN-ledd hette det alltså i SvD igår. Enligt Piteå-Tidningen idag formulerade sig Urban Ahlin i sammanhanget också i riksdagen igår på samma sätt. "Nästa" alltså.

  Men om det är på det sättet så har väl den gode Urban egentligen inte sagt så mycket. Eller bättre uttryckt: Han har kommit med en formulering med vars hjälp han kan motivera vilken politik som helst. Såväl "Det räcker med att insatsen i fråga är FN-auktoriserad" som "Den måste vara FN-ledd".

  Och det är ju i och för sig glädjande att Urban Ahlin nu erkänner att det är skillnad mellan "FN-auktoriserad" och "FN-ledd". I över tolv år har regering och opposition gjort vad de kunnat för att hålla svenska folket ovetande om denna skillnad.

  Men varför avslöjar Urban Ahlin denna "hemlighet" just nu? Vad är det han betalar ett så högt pris för.

  Ja, själv skulle jag kunna tänka mig att det hänger ihop med att Thage G Petersons linje trängt så långt in i socialdemokratin att sammanhållningen bedöms vara i fara. Åtminstone något måste alltså göras! Och om det är så är ju också detta glädjande.

  Bo Persson
  Blåbärsstigen 33
  94141 Piteå

  SvaraRadera
 3. Tage G Pettersson var försvarsminister mellan 1994 och 1997 och synnerligen delaktig i beslutet att svensk trupp för första gången skulle ingå i NATO ledd operation.
  SFOR fortfarande med ett FN-madat avlöste 1996 den hedervärda men verkningslösa FN operationen UNPROFOR i Bosnien.
  Detta faktum verkar helt ha gått Tage själv förbi och många med honom.

  På hela taget är det en egal diskussion huruvida FN, NATO,EU eller annan NGO står för ledningen.

  Det är dessutom inskrivet i FNs stadgar att Säkerhetsrådet kan delegera ledningen till annan mellan-statlig-organisation (NGO) om så ses nödvändigt.

  Att någon annan NGO kan få uppdraget att genom föra en resolution från säkerhetsrådet är varken nytt eller unik riktat mot NATO.

  Så sker idag och har skett på många på platser runt om i världen.
  Några exempel:

  ECOWAS (Väst afrikanska ekonomisk unionen
  Inledde Fredsoperationen Liberia, som senare uppgick i den FN ledda operationen UNMIL. Där Sverige deltog med ett förstärkt mekaniserat komani och bildade en QRF bataljon tillsammans med Irländska förband.

  AU (Afrikanska Unionen)
  agerar på FN-mandat i Somalia, och Sudan

  EU
  Patrullera Adenviken, i syfte att hålla farleden mot Suez så säker det går med de resurser som finns att tillgå. HMS Carlskrona avseglar inom kort, att for andra gången deltaga i Operation Atalanta.

  Utbildar Somaliska soldater i Uganda på FN-mandat.

  Gjorde den inledande operationen EU MISSION IN TCHAD/RC i Tchad och Central Afrikanska Republiken på FN-mandat för att etablera ett brohuvud och skapa förutsättningar för den följande FN ledda Polis operationen MINURCAT.
  EU delen av operationen avslutades 2009 -10 var på MINURCAT skulle ta över ansvaret.

  NATO
  Leder ISAF i Afghanistan på FN-mandat. ( ett 40 tal nationer deltager inom ramen för ISAF nato medlemmar och nationer som står utan för NATO).
  och KFOR Kosovo på FN-mandat.

  SvaraRadera
 4. Går vi ännu längre tillbaka så hittar vi en mycket offensiv FN ledd operation mellan 1950-1953. Just det i Korea, här verkar vi gärna glömma bort att det just handlade om FN trupper oavsett om det var amerikanska, Brittiska, Australienska, Thailändska, Franska, Kanadensiska, Grekiska, Colombianska, Belgiska, Filippinska, Nya Zeeländska, Sydafrikanska eller till och med Svenska trupper som sattes och tog part. I pop historien har det stämplats som en Amerikansk konflikt.

  För att nämna några.

  Vidare det börjar kännas gammal nu att säga "deltaga i NATOs krig" i tid och mest otid, en enklare bildning om ISAFs roll och FN tordes vara på plats.
  Om situationen i Afghanistan hade rubricerats krig hade vi soldater för det första haft att följa de internationella regler krigföring som Sverige med andra har skrivit under i den så kallade Geneve konventionen. och endast dem. Nu är det inte så vi har en FN-resolution att följa och med det ett bestämd uppsättning av "Rulles of engagemang" och som grädde på moset ett antal nationella restriktioner att hålla oss till.

  Ja svensk personal har varit i stridssituationer i Afghanistan, under mitt eget halvår räknade vi ut att vårt förband hade en strid eller stridsliknande handling i snitt var 3e dag. Inga av dessa initierades av svensk personal. Svenska OMLT (Militära mentorer) som arbetar nära den Nationella Afghanska Armén är de som är mest utsatta, för dit ANA åker följer de med.

  Men å andra sidan blandas FN-ledd trupp in i en intern konflikt inom Kongo på 60 talet gällande den utbrytande provinsen Katanga. Där hamnade svensk trupp i ett otalt antal stridigheter,vissa av dem beordrade av FN som i december 1961 då FN trupp hamnade i hårda utdragna strider med det Katangesiska Gendarmeriet och legosoldater. 19 svenska soldater miste sina liv i Kongo och ytterligare ett 40 tal skadades.

  Vi hade soldater som stred för sina liv under FN flagga i Bosnien, då ingendera parter i konflikten respekterade de vita fordonen med det veka mandatet.

  Vad blir kontentan av detta för att komma till ett snabbt avslut på detta något långa inlägg.
  Det måste bli att detta är en pseudo- diskussion lika onödig som den diskussion om svenska helikoptrar till Afghanistan som härjade för något år sedan nu, det var aldrig ett problem med helikoptrar, och jag lovar att vi på marken kan inte bry oss mindre vilken nationalitet helikopterns har när vi behöver evakuera en skadad.

  Lika lite bryr vi oss om vilken organisations flagga vi har över oss, på vänster axel sitter alltid lila riksvapnet mot blåbotten som det alltid har gjort.

  Den NGO, EU,NATO,FN eller AU som är bäst att leda just dem operation bör vara den som leder.

  fd. Sg Joakim Forslund

  SvaraRadera
 5. Joakim Forslund, du kan väl ändå inte mena att det inte finns någon skillnad mellan kap.VI och kap. VII operationer, de senare med ett tvingande (stridande) mandat och de förra utan detta. Och att ISAF är en kap. VII operation medan de traditionella "blå baskrarna", som Dag Hammarskjöld är pappa till (Suezkrisen), är kap VI operationer
  BoPersson

  SvaraRadera
 6. Jag är väl medveten om skillnaden mellan kap 6 och 7 i FN stadgan, och har inte heller påstått att det inte är någon skillnad mellan dessa. Det ända jag direkt nämnde angående FN stadgan var det faktum att mellan statliga organisationer, har alltid varit ett alternativ när det kommer till att leda operationer.
  Det finns ingen som helst koppling mellan vilken organisation som leder och vilket kapitel som ligger till grund för mandatet.

  Det är helt rätt att ISAF har ett mandat baserat på kap 7. Lika felaktigt är det att påstå att FN ledda missioner alltid har kapitel 6 mandat.

  Dag Hammarskölds riktiga bäbis är ONUC alltså FN operationen i Kongo på 60 talet, är baserats på artikel 99 i kapitel 14 som resulterade i resolution 143, en ganska sparsam text, som gav Hammarsköld fritt utrymme, att agera. Tyvärr slutade detta med Dag Hammarskölds tragiskt bortgång, och ytterst med ett fatalt misslyckande från FN. Konflikten i Kongo pågår än idag.

  Ett ytterligare exempel är UNMIL i Liberia, som står under FN ledning och har ett tydligt kapitel 7 mandat. precis som du säger framtvingande. Där svensk personal deltog 2003-2006.

  /Joakim

  SvaraRadera
 7. Bo Persson skriver:
  Joakim, visst finns det hybrider – alltså FN-ledda operationer av kap VII-karaktär – men de är inte så många. Och i vilket fall så är det i det idag gängse språkbruket så att när man talar om FN-ledda operationer så är det Kap VI historier som avses.

  Och om det inte var det Urban Ahlin avsåg med sitt ”FN-ledd”-utspel varför blev då Bildt så irriterad på honom

  Eller menar du att det bara var en sketch de spelade upp. De är helt överens men de ville att det skulle se ut som att de inte var det.

  SvaraRadera
 8. Vad som gör Bildt irriterad har jag inte den blekaste om, inte heller känner jag till Ahlin avser när han säger FN-ledd, mer än det faktum att han önskar se svensk trupp deltaga i just en FN-ledd insats. Inget uttalande har gjorts från S om några begränsningar när det kommer till mandat att uttala sig om det är spekulation, oavsett vad den gängse uppfattningen är.

  Det som jag försökte få fram var helt enkelt att det alltid funnits stöd inom FN att överlåta ledningen av en insats till annan mellan-statlig-organisation, och det faktum att vi som faktiskt gör jobbet gör det som svenska soldater oavsett vem som leder.

  Vad är det egentligen som är problemet ? Att Sverige inte har trupp i en FN-ledd operation eller att vi deltager i en där NATO leder, tyvärr tror jag att det handlar om det sistnämnda och mandatfrågan är bara ett svepskäll.

  Personligen har jag deltagit i FN, NATO och EU ledda insatser och känner stolhet oavsett. Jag har också fått en inblick i hur olika ledningsförhållanden som finns mellan dessa organisationer.

  För tydlighetens skull vill jag passa på att påpeka att jag anser att FN behövs och är ett viktigt organ i vår värld. Det är också en överbyråkratiserad jätte, som är i behov av reformation för att klara av framtiden, men det är en annan och enormt komplex fråga.

  Joakim Forslund

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.