11 februari 2013

Bra utspel av Björklund, fel motivering

Jag stöder helt Björlunds försvarsutspel. Det är ohållbart att Sverige
har ett försvar som bara kan stå emot en vecka och det bara på vissa
ställen, som ÖB medgav.

Överst på önskelistan borde dock stå återinförande av en allmän
värnplikt i någon form. Vi kommer aldrig att kunna mäta oss med
stormakternas högteknologiska försvar. Vårt försvar måste vara
asymetriskt, ett folkförsvar byggt på sega gubbar och gummor. Sen ska
dom ha bra doningar också, förstås.

MEN motiveringen för ett stärkt försvar är ingalunda hotet från öster
som Björklund gör gällande. Där kan vi vara lugna. Även de som tror att
ryssen (närmast genetiskt) har onda avsikter mot oss kan vara förvissade
om att Ryssland har nog med egna problem. Vi som har studerat Ryssland
inifrån är nog övertygade om att krig med Västeuropa är det sista det
ryska folket vill ha.

Nej, hotet är ett helt annat.

Ett gammalt talessätt säger att varje land har en armé, antingen sin
egen eller någon annans. Hotet för oss sedan vi lagt ner vår eget är att
vi får någon annans, nämligen Nato:s.

Skrotningen av den svenska försvarsförmågan pekar rakt in i Nato.

Sen är det en annan sak att har vi väl kommit med där får vi betala med
råge. Både för Natos krig runt om Atlanten, som med amerikanernas
dåliga geografikunskaper anses sträcka sig till Hindu Kush (och väl
snart till Östkinesiska havet kantro) och för USA:s kärnvapen.

På kort och medellång sikt är skälet till att vi behöver stärka
försvaret  att förhindra en Nato-anslutning.

Stefan Lindgren.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.