26 augusti 2013

Krighysteri - Kerryretorik

USA:s utrikesminister John Kerrys presskonferens idag 26/8 kommer i framtiden att
kunna användas på retorikseminarier världen över som ett exempel på hur
man med språkliga glidningar kan lägga grunden för krig.

Man beskrev först det inträffade i Syrien som en "moralisk obscenitet"...
i en lång harang, följt av ordet "undeniable" (omöjligt att förneka). Oklart VAD
som inte går att förneka.

Istället för att säga att det finns KLARA BEVIS för Vita husets
påståenden, sa han att de som tror att den versionen är FABRICERAD måste
granska sin egen moral.

Dvs. på ett skickligt sätt förflyttas bevisbördan till eventuella
kritiker.Kerry sa också att Syriens regering hade försenat FN-inspektörernas
tillträde till Ghouta med fem dagar, vilket enligt Kerry är för mycket.
Al-Assad påstås ha använt tiden till att "förstöra bevis". Då har vi
nyss fått veta att nervgaser stannar i kroppen i upp till en månad och
inte kan döljas! (FOI i Rapport 26/8).

Och - lyssna nu - eftersom FN-inspektörerna i alla fall bara kommer att
kunna ta fram "additional evidence" (ytterligare bevisning) är deras
resultat inte avgörande för världens reaktion. FN-inspektörerna kan
alltså hoppas över... för att skrida direkt till THE VERDICT (domen) och
den avkunnas tydligen av USA.

Kerrys presskonferens vittnar om den krigshysteri som piskats upp efter
uppgifterna om en gasattack i Ghouta 21 augusti.

Mycket talar för att händelserna i Ghouta och den efterföljande mediahysterin ingår i en väl förberedd plan.


Uppgifterna om gasattacken går vitt isär. Enligt wikipedia ska den ha ägt rum omkring klockan 03.00 på morgonen 21 augusti. Uppgifter om antalets dödsoffer varierar så mycket som från 322 till 1 729.

Bekymmersamma är uppgifter från bl.a. Irans Press-TV om att Qatars Al Jazeera TV publicerade nyheten om den påstådda kemiska vapenattack från den syriska armén redan 20 augusti.

Samtidigt lade en välkänd rebellpseudonym SHAMSNN snabbt upp tiotals videor på internet mellan 03: 00 och 04: 00 den 20 augusti. Se här en av videofilmerna från Ghota upplagda 20 augusti. Bilderna som analyserats av experter visar dessutom inte offer för nervgas utan troligen kvävning, möjligen av tårgas i stora mängder.

Stämmer de uppgifterna måste de innebär att attacken inte kan ha ägt rum 21 augusti som sägs och knappast heller 20 augusti.

G8-mötet i Lough Erne i juni beslutade i svart på vitt att alla anklagelser om användning av kemiska vapen i Syrien skulle undersökas noggrant och professionellt. Resultaten av en sådan undersökning skall överlämnas till FN:s säkerhetsråd.

Vad är det som gör att USA, Storbritannien och Frankrike plötsligt drar sig ur detta arrangemang? Kan det vara något annat än vetskapen om att "bevisen" från Ghouta 1. möjligtvis inte är några bevis och 2. Om de är det, först entydigt måste knytas till en ansvarig, dvs. hela handhavandekedjan måste kunna dokumenteras innan en "dom" kan avkunnas?

Istället för att hålla fast vid överenskommelsen är USA redo att hoppa över flera stadier i processen. Att gå till angrepp mot en stat utan FN-beslut är ett grovt brott mot folkrätten.

Och varför har dessa stater så bråttom? Om de tror sig vara säkra på Assadregimens skuld borde de ha intresse av att invänta bevisningen.

Men om de bluffar, så som USA och Storbritannien bluffade om massförstörelsevapen i Irak har de all anledning att slå till INNAN resultaten av FN-inspektörernas prover blir kända.

Om giftgas har använts menar expertisen att detta går att fastställa med vävnadprover upp till en månad efteråt. Vita husets tal om det "redan kan vara för sent" och att "regimen har förstört bevisen"  är alltså en konstlad brådska.

Och om det är så bråttom nu, varför var det inte bråttom efter kemiattacken i Khan al-Asal 19 mars? Den gången lämnade ryska experter in material i enlighet med föreskrifterna från Organisationen för förbud av kemiska vapen.

Att tidpunkten för Ghoutaattacken var vald så att inträffade samtidigt med FN-inspektörernas ankomst, och genast slog ut planeringen för deras arbete, och kort före att amerikanska och ryska experter skulle träffas för att förbereda Genève II, talar inte för att attacken var ett verk av Syriens regering.

Ståndpunkten att de ansvariga för spridningen av förbjudna kemiska stridsmedel ska straffas är rimlig. Men internationell rättskipning är inget som en enskild stat har rätt att ta på sig, allra minst genom att begå nya brott (bombningar där civila kommer till skada).

Att USA, som var medansvarigt till Iraks användning av stridsgas under kriget mot Iran (1979-1988), när tabun, sarin, och även VX användes både mot iranska soldater och civila, vore att sätta bocken till trädgårdsmästare. Och när sonade USA sina krigsförbrytelser i Vietnam, där människor ännu efter 50 år dör i sviterna av USA:s giftkrig?

Är det kanske inte istället så att USA och dess lydige allierade Storbritannien minst av allt vill ha en legal hantering av frågan eftersom det riskerar att skapa prejudikat och minska deras eget utrymme att föra laglöst krig?

Kerry citerade vad "Ban Ki-Moon sa förra veckan". Ja, vad sa han förra veckan? Han sa bland annat att USA:s drönaranfall strider mot folkrätten.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.