3 augusti 2013

Är gayrörelsen intolerant?

Inte nödvändigtvis. Vi hetero i förort kan nog stå ut med att city några dagar upptas av gastande i megafoner och inte längre så provocerande manliga djupkyssar framför kameran.

Däremot bör man vara varse hur vissa västländer använder "gay rights" som ett bräckjärn mot länder som av historiska eller andra orsaker har en annan syn på t ex enkönade äktenskap. Man måste erkänna att det kan finnas fullständigt respektabla skäl mot sådana nymodigheter - barnens rätt till en far och mor, vem tjänar på att reproduktionen i det rika väst ska ersätts av immigrantströmmar från tredje världen etc.Om man blickar ut över världskartan som beskriver situationen med "gay rights" så ser man snabbt att t ex homoäktenskap är ett fenomen i det rika väst och några enklaver i bl.a. Latinamerika. (http://www.8dagar.com/2013/02/beklammande-trangsynthet.html)

Frågan används också aktivt av USA i en sorts ny kallakrigspropaganda mot Ryssland. Putins regim framställs som homofobisk och västdiplomater arrangerar sammanstötningar med polis, som följs av olika godtyckliga västliga sanktioner.

Sanningen är att Ryssland avkriminaliserade manlig homosexualitet (muzjelozjestvo) 1993. Kvinnlig homosexualitet har aldrig varit förbjuden. Att manligt homosex var förbjudet, trots i övrigt upplyst syn på sexualitet i Sovjet, kan nog förklaras av den långa värnplikten. Om lumpen tog 3-4 år är det klart att många som inte var homosexuella skulle ha utsatts för homosexuella närmanden om det inte funnits en sträng disciplin i regementena. Men kortad värnplikt och minskade kullar anses behovet ha bortfallit.

Vad som har hänt efter det är att en lag antogs tidigare i sommar om böter på upp till 50 000 rubel (omkring 12 000 kronor) för personer som bedriver "propaganda för icke-traditionella relationer till minderåriga" . Icke-traditionella sexuella relationer definieras som sexuella relationer som inte kan leda till produktionen av avkomma.

Chefen för Rysslands råd för mänskliga rättigheter Michail Fedotov har kritiserat lagen som illa definierad och alltför bred. Det är möjligt att den kommer att omarbetas, men man behöver inte tvivla på att förbudet mot gaypropaganda till minderåriga har starkt folkligt stöd. 76 procent stöder lagen enligt en Levada-undersökning.

Kort sagt: när gayrörelsen predikar ökad tolerans för minoriteter måste den också tolerera att den heteronormativa majoriteten i världen avgränsar sig mot en missionerande gayverksamhet riktad till unga. I synnerhet i Ryssland där man bl.a. till följd av andra världskriget har haft problem med krympande befolkning måste man förstå att en aggressiv livsstilsexport från väst uppfattas negativt.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.