5 april 2016

Trumpkort för Nato-motståndet


Om inte Nato betalar blir det inget Nato, sa Donald Trump i
"Konflikt" i lördags. Det är dåliga nyheter för den svenskas Nato-lobbyn.

Eftersom USA idag står för 80 % av Nato:s kostnader idag måste
de europeiska Nato-länderna vid en utjämning av kostnaderna
öka sina försvarsanslag med 225 procent.

Om Nato alls går att rädda. Förklarar detta SvD:s och DN:s Trumpskräck?Idag utgör USA 35 % av Nato:s befolkning, men betalar 80 procent
av försvarskostnaderna.

Enkel matematik ger vid handen att de europeiska Natomedlemmarna
måste öka sina anslag med 225 % om de ska komma i samma per
capita-kostnad som USA.

Vad säger de fyra allianspartierna om det?

Antagligen tiger de och blundar. Trump finns inte.

Donald Trump är jokern i leken, skriver Philip Geraldi i UNZ Review.

"Han har talat om felaktiga prioriteringar i militärutgifterna och har åtagit sig att skära i Pentagons budget. Han har konsekvent
kritiserat militära interventioner i Asien, inklusive fördömt Irakkriget och Libyen, på grundval av deras
kostnad och misslyckande som politik.

Han har avvisat direkta amerikanska stövlar på
marken i Syrien och Irak av samma skäl men ser ISIS som ett
hot och har förbundit sig att bomba dem skoningslöst, obekymrad om civila förluster.

Trump tror att han kan arbeta ihop med med Vladimir Putin och
ser inte Ukraina som ett vitalt intresse för Washington. Han är
den enda kandidaten som är villig att försöka sig på avspänning
med Moskva och även talar om att upplösa Nato, som han säger har
spelat ut sin roll. Han tror också att han kan arbeta med de kinesiska ledarna.

I kriget mot terror vill Trump återinföra tortyr mot misstänkta och har
även förespråkat att döda terroristernas familjer som en acceptabel
kostnad för säkerhet...

När det gäller Iran godtar Trump kärnkraftsavtalet men vill övervaka
det noggrant och han har väckt oro hos Israellobbby eftersom han
lovat att se opartiskt på förhandlingarna mellan israeler och
palestinier.

Trump har sagt till Republican Jewish Committee att han inte behöver
deras pengar för att driva sin kampanj, vilket många tolkar som att
han inte har något påtagligt engagemang för Israel.

Han kanske till och med vill vara pragmatisk och sätta
USA:s intressen före Israels."

Så långt UNZ Review. I "Konflikt" sade han också intressant nog
att det nu inte är tid för aktieinvesteringar - västvärlden går
mot en större kris. Och han vill betala statsskulden på 8 år.

Det är omöjligt, säger kritikerna., tror. Det handlar om 19
biljoner dollar.

Det beror förstås på hur man räknar. Med en sjuhelsikes
inflationsbrasa vore det inte omöjligt.

Stefan Lindgren


--
stefan lindgren <lindgren.s@bredband.net>.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.