31 mars 2016

En version räcker?

Min stora invändning mot Sveriges Radios "medierna" 26 mars som
sade sig vilja granska den "ryska propagandan" i Sverige är att
programmet ingenstans gick in på substansen.

Det var varken GRÄVANDE eller UNDERSÖKANDE. Bara ett enda långt
sprättande i dyngstacken. Ett maniskt insamlande av pratminus.

Låt mig ta ett exempel.Ett av de mer substantiella inslagen i programmet gällde
nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH-17 över
Ukraina.

Där påstods att den ryska vapentillverkare Almaz-Antej anordnat
en parallell presskonferens i Moskva samtidigt med den holländska
haverikommissionen enkom för att få luften att surra av "alternativa
teorier".

En redaktionschef på SvD fick rulla sig i tjära och fjädrar just
för att ha antytt att det finns mer än en tolkning.

Det får det inte finnas, fastslog Martin Kragh på Utrikespolitiska
institutet.

Observera den totalitära bockfoten...

En luftvärnsexpert på FOI, Erik Berglund, menade att Almaz-Antejs
invändningar var konstruerade och redan anteciperade av de
holländska utredarna.

Var de verkligen det? Är allt solklart beträffande nedskjutningen
av MH-17?

- Varför har USA inte offentliggjort sina övervakningsdata, som
enligt John Kerry tre dagar efter kraschen entydigt visade den
ödesdigra missilens uppskjutningsplats?

- Varför har den holländska kommissionen inte ens efterfrågat dessa
data?

- Varför säger kommissionen att den hoppas kunna identifiera
uppskjutningsplatsen "under andra halvåret" 2016?

- Varför finns ingen utvärdering av vilka data som kan ha
manipulerats (inspelade telefonsamtal; privat inskickade
vrakdelar etc.)?

- Varför har den holländska regeringen gett Ukraina vetorätt vad
gäller vad som ska offentliggöras om utredningen?

Med andra ord ser jag en massa frågetecken som Berglund inte tycks
se och som Kragh menar inte får finnas.

                                                   * * *

I sakfrågan måste jag som lekman säga att det den ryska
vapentillverkaren säger låter bestickande. Kärnfrågan är om
huruvida missilen spred små dubbel-T-formade metallprofiler av
specifik vikt och format och mängd (23,8%) som kännetecknar en
modernare variant av BUK-missilen.

I så fall kan den ha varit rysk, i annat fall är det troligare
att den var ukrainsk.

Det finns verkligen tre dubbel-T-formade element i det holländska
utredningsmaterialet. Men Almaz-Antej påstår att det är oklart
hur de hamnat i materialet.

Storleken och vikten stämmer inte med de verkliga
dubbel-T-profilerna.

Det finns nämligen inga hål i flygplansskrovet som har samma
profil.

På Internet har visats hål med "fjärilsprofil" som liknar
dubbel-T-profilen, men de är för stora och kan enligt
vapentillverkaren vara resultat av att två andra profiler träffat
skrovet mycket nära varandra. Dessutom har "fjärilshålen" inte
påträffats på planets yttre skrov.

Alla hål av storleken 13-14 mm som återfunnits på planets yttre
skrov har en karakteristisk form av parallellepiped som
kännetecknar den äldre BUK-missilens stridsspets.

Ovanstående är ett referat av ett inlägg från Almaz-Antej till
tidningen Novaja Gazeta 5/11, som framfört invändningar mot
vapentillverkarens version.

Efter det beslutade tidningen klokt nog ta paus för att ryska och
utländska experter skulle få möjlighet att i detalj studera
vapentillverkarens argument.

Mig veterligen har Novaja Gazeta ännu inte återkommit till frågan.

Men i Sverige sitter en man på FOI och förklarar att "case is closed".
Det gör ett oprofessionellt intryck.

Skulle han ha något att säga i sak är han välkommen att göra det
på denna sida, om så önskas. Men risken är förstås att sanningen
smiter ut ur säcken igen och ger sig ut på rackartyg...

                                             * * *

Ett annat inslag i programmet gällde ryska mediers behandling av
EU:s invandringspolitik. Alltsammans mynnade ut i någon dimmig
teori om att Ryssland vill slå mynt av Europas problem.

Varför skulle Ryssland vilja det? Ryska ledare har tvärtom
understrukit flera gånger på sistone att de inte önskar ett
sönderfallande Europa. Man har varken uppmuntrat någon Grexit
eller Brexit. Så varför skulle man glädjas åt att Europa går på
knä under flyktingtrycket - Ryssland har alldeles nyss självt
upplevt en mångdubbelt värre flyktingvåg från Centralasien och senast
en miljon från Ukraina.

Vad gäller rysk bevakning av EU:s flyktingkris har den väl varit
lika spretig som europeiska medias. Har det funnits en tendens
till alarmism kan det väl bero på att betraktaren sitter på
avstånd.

För övrigt kan exakt samma överdrifter konstateras i USA-press,
t ex New York Times.

Det tycker jag låter som bra argument för att öka umgänget med
ryska media (och med amerikanska med, för den delen).

                                              * * *

Det finns i Lasse Truedssons och Johan Cedersjös program om den
"ryska propagandan" något barnsligt okritiskt som jag tycker
strider mot god journalistik.

Inte för inte har "Medierna" tidigare anlitat journalisten Martin
Fredriksson som i lönndom jobbat för Säpo. Han i sin tur har
arbetat mycket nära Jonathan Lehman på Expo, som fick figurera
som sanningsvittne även i detta program.

Det faktum att "Medierna" produceras av ett fristående bolag och
inte av Sveriges radio gör det extra sårbart för utomstående
intressen och sponsorer, som inte behöver redovisas.

Stefan Lindgren
-


--
stefan lindgren <lindgren.s@bredband.net>.

7 kommentarer :

 1. Är man lika konspiratoriskt lagd som t ex SvD kan man ju fundera på varför NASA annonserade - och genomförde en presskonferens om en sensationell upptäckt - samtidigt som Putin talade i FNs generalförsamling...

  SvaraRadera
 2. Det är konstigt att du yttrar dig om trovärdigheten i olika ryska utsagor om MH17.
  Du har i sådana saker ingen trovärdighet alls, eftersom du kritiklöst publicerade den ”tyske flygexpert” som bestämt hävdade att hålen i nosen på flygplanet måste härröra från en ukrainsk automatkanon på ett jaktplan. Han angav t.o.m. kalibern på ammunitionen i den intervju som du publicerade på 8 dagar. Men vem som helst kunde se att hålen i nosen var på tok för många. Du hade inte gjort den elementära faktakollen att utnyttja grundskolekunskaper. MH17 flög med 900 km/timme vilket innebär ca 250 meter per sekund. Skotthål kommer glest. Bara att räkna med 7:ans matematik.

  Föreslår att du inväntar den holländska polisutredningen. Då kan vi alla läsa den, precis som vi kunde läsa haverirapporten. Denna visade ju som bekant att det var en BUK robot som orsakade haveriet. Alla andra fantasifulla förslag som dragits i ryska media var bara rökmoln.

  Du själv tvingades ju efter haverirapportens tunga argumentering medge att det ”nog var en BUK robot” som orsakade kraschen.

  Svante Svensson

  SvaraRadera
 3. Så bra då att du visste redan från början hur det låg till. Och hur blev i din hjärna "tysk flygexpert" synonymt med "ryska media"? Som fysiker borde du faktiskt intressera dig för vad som står i Almaz-Antejs rapport. I synnerhet som du kan ryska. Vad är det för mekanismer som får dig att utesluta detta?

  SvaraRadera
 4. Nej jag visste inte från början. Jag skrev därför ingenting innan vi hade tillgång till den holländska haveriutredningen. Jag är inte som du. Jag är, som du en gång polemiskt påpekat, naturvetare och sysslar bara med fakta.

  Du ägnade dig däremot åt att på din hemsida sprida allt möjligt trams om haveriet innan fakta fanns på bordet. Du kan exempelvis läsa om ”8 dagar” från 29 juli 2015: ”Sensationell tysk MH17-analys”. Allt detta var nys. Vilket du uppenbarligen insett.

  Jag har förstås läst Almaz-Antejs rapport och den har, precis som kommenterades i det program du kritiserar, många uppenbara brister. Man redovisar t.ex. experiment från en statisk situation, dvs en exploderande stillastående robot och ett stillastående mål. Men MH17 rörde sig med 900 km/h och roboten med ca 3 gånger den hastigheten. Det var förmodligen en bild från Almaz-Antejs som fick Maj Wechselman att yra om "pulvrisering". Du kan läsa om hennes intellektuella kollaps på FiB/K:s hemsida.

  Dessutom framgår av holländska utredningen att de små fjärilslika fragment man hittade i besättningens kroppar är sådana som bara förekommer i de BUK robotar av nyare typ som enbart ryska sidan, inte den ukrainska, förfogar över.

  Det första haveriutredningen gjorde var att röntga kropparna. I brådskan att försöka gömma undan flightrecordern (vilket var meningslöst) glömde uppenbarligen den ryska sidan att fragment kunde hamna just i kropparna. Haveriutredningen hittade alltså avgörande spår där. Man har även hittat andra som man lämnat över till polisutredningen.

  Polisutredningen kommer med nödvändighet att ta lång tid eftersom den syftar till eventuella åtal och därmed till att belägga individuell skuld. Alltså vilka PERSONER var ansvariga? Vi vet nu tillräckligt för göra klart att dessa personer var antingen från ryska arméenheter eller från något separatistförband. Men vi vet inte namnen naturligtvis. Det är detta som blir centralt för den utredningen.

  Jag kanske slutligen måste påminna om att det rör sig om 298 mördade människor ombord på planet. Dessa hade ingenting att göra med konflikten i Ukraina.

  Svante Svensson

  SvaraRadera
 5. Så du skulle alltså inte ha yttrat dig före 13 oktober 2015. Det låter olikt dig, men OK.

  Jag driver nyhetsbanken och 8dagar och ser det som min skyldighet att rapportera vad som kommer fram, i synnerhet sådant som filtreras bort av gängse media.
  Ibland visar sig sådana uppgifter senare vara felaktiga och ibland också avsiktligt planterade. Det får jag leva med. Jag gick i alla fall inte på skrönorna om en invasion av reguljära ryska förband, som du svalde med hull och hår. Och som du sda att du hade bindande bevis för...

  Det var väl naturligt att det förekom skriverier och teorier mellan 17 juli 2014, då nedskjutningen inträffade och oktober 2015 då haverikommissionens rapport kom och Almaz-Antejs höll sin presskonferens. Alla andra teorier än BUK kunde avföras. Vad som nu återstår är typen av BUK, uppskjutningsplatsen och finna de skyldiga.

  Till skillnad från dig Svante finner jag Almaz-Antejs argumentation för att det var en äldre BUK vara tämligen övertygande. Jag finner också att deras beräkning av uppskjutningsplats verkar rimlig. På båda de punkterna är haverikommissionens rapport svag.

  Kan någon visa att Almaz-Antej har fel, ska jag villigt ta till mig det. Jag har svårt att tänka mig att A-A:s ingenjörer skulle ha missat att det var ett rörligt föremål som blev beskjutet.

  Och varför får vi inte se USA:s "bindande bevis"?

  Och varför kom Nederländernas Mark Rutte och Ukrainas Petro Porosjenko i går av alla dagar (1 april) överens om att genomföra en "gemensam brottsutredning"?
  Rutte försöker rädda folkomröstningen om Ukraina-avtalet 6 april, men finner du det inte osmakligt att MH-17-utredningen politiseras på detta sätt?

  Du antyder att Donbassmyndigheterna ska ha försökt hindra sanningen men tycker tydligen att de fascistiserande kuppmakarna i Kiev är rena som babies?

  Dina insinuationer att Maj Wechselmann eller Oleg Mezjuev på något sätt skulle bry sig mindre om de oskyldiga människor som omkom finner jag osmakliga. Deras sanningslidelse är nog inte mindre än din.

  Stefan Lindgren

  SvaraRadera
 6. 1.Jag yttrade mig inte om MH17 före 13 oktober 2015. Och det är inte olikt mig. Skriver nämligen mycket sällan på bloggar.
  2. Din syn på din nyhetsbank innebär således att du inte tar något som helst ansvar att göra enkla rimlightetsbedömningar. Hur kan du då kritisera vanliga media för att vara lögnaktiga?
  3. Almaz-Antej har fel eftersom man hittat fragment av stridsspetsen som bara kan vara från den senaste typen - som inte ukrainska sidan har. Forensisk vetenskap är intressant eftersom det ofta är små detaljer som är viktiga. I rättegångar är t.ex. en mikroskopisk mängd DNA ofta avgörande. Varför Almaz-Antejs ingenjörer ställer upp på alltihop har jag ingen aning om.
  4.Varför ”vi” inte får se ”USA:s bindande bevis” får du kolla upp själv. Jag skriver bara om fakta som jag själv kan kontrollera.
  5. Jag antyder ingenting om att ”Donbassmyndigheterna” skulle ha försökt hindra sanningen. Det enda jag VET är att de som behärskade nedslagsplatsen. Där hittades flightrecordern efter någon dag. Detta var lätt eftersom den sänder ut radiosignaler. Men sedan skickades den inte omedelbart till haveriutredningen utan till ”Donbassmyndigheten”. Som därefter meddelade att den kanske först skulle skickas till Moskva. Men detta var meningslöst eftersom flightrecordern är konstruerad så att manipulation lätt avslöjas. Den skickades således efter rätt lång tid oöppnad till haverikommissionen. När sedan flightrecordern öppnades av denna, visade den sig innehålla avgörande information. Nämligen ljudsignaler som kunde användas för att bestämma explosionscentrum. Därmed dog de rykten du fått från ”alternativa källor” och som du spred om ukrainska jaktplan och annat.
  6. Om du läser haverikommissionens rapport så kommer du att finna att ”Donbassmyndigheten” inte gav kommissionen tillträde till ett antal viktiga platser förrän efter mycket lång tid.
  7. Jag har över huvud taget aldrig yttrat mig om ryska reguljära eller frivilliga förband i Ukraina. Jag har bara berättat om det jag vet personligen. Nämligen att en (1) värnpliktig rysk soldat har tvingats till Ukraina och där stupat.
  8. Jag insinuerar inte på något ställe att Maj Wechselmann och Oleg Mezjuev skulle vara okänsliga för 298 personers död. Jag har däremot skrivit att det Wechselmann skrivit om MH17 är rent tok. Hon påstod i ett inlägg på Rommelsjös blogg att MH17 inte kunde ha skjutits ner av en BUK-robot eftersom ”eldklotet skulle pulvrisera allt” - så att inga lik eller vrakdelar kunde återfinnas. Detta påstående, visade jag med matte från åk7, innebär att hon tror att några liter bensin räcker till att smälta 147 000 kilo aluminium!
  9. Jag ägnar tid åt detta eftersom 298 människor mördats. Jag gör det därför att det är djupt osmakligt att vidarebefordra uppenbart orimliga rykten vid en katastrof av detta slag.

  Svante Svensson

  SvaraRadera
 7. Svante.
  1)Din ståndpunkt är att du inte yttrar dig innan den holländska haverikommissionen har sagt sitt. I normala fall en rimlig ståndpunkt. I det här fallet, med tanke på USA:s omedelbara utpekade av Ryssland som ansvarigt, blev den inte hållbar. Dessutom komprometterades den holländska kommissionen av att Ukraina gavs vetorätt betr. sekretessen.
  Ukraina borde inte ha släppts in eftersom DE ytterst var ansvariga för katastrofen, genom att släppa in passagerarplan över ett krigsområde där stora flygplan just hade skjutits ned.
  2) Shit happens. Det märkliga i ditt resonemang är ju att du höll tyst med de "uppenbara orimligheterna" i den tyske pilotens resonemang tills du hade hört sanningen från Nederländerna.
  3) Nu säger Almaz-Antej att de funna fragmenten till vikt och mått inte härstammar från den nya BUK-missilen. Dessutom måste man vara medveten om risken finns att föremål "lagts till". Själva flygkroppen och fragmenthålens form får då ökad betydelse.
  4) USA:S agerande vill du inte kommentera. Så finkänsligt!
  5) Du framhärdar i dina påståenden att Donbassmyndigheterna förhalat utredningen.
  6) Utan att gå in på detalj kan jag bara konstatera att Donbabassmyndigheterna sände in vrakdelar långt efter att den holländska kommissionen lämnat platsen. Sjabblet ligger inte på dem. Misstänkliggörandet ingår i det politiska spelet, liksom de bandade telefonsamtal där Donbassfunktionärer "erkänner" nedskjutningen.
  7. Alltså EN (1) värnpliktig rysk soldat! Så vad har hela larmet om "rysk invasion" handlat om?
  8. Att Maj W gått vilse i missiltekniken tycker jag är helt begripligt. Mycket få verkade i början veta någonting om hur dessa luftvärnsmissiler fungerar, att de ö h t inte "träffar" planet utan exploderar på flera meters avstånd. Jag tror att ni tekniker, som begår fruktansvärda misstag i det tysta, får leva med att vi dödliga diskuterar och har teorier om vad ni gör.
  9. Det jag finner osmakligt i den här affären är att Ryssland redan från början, utom någon som helst utredning, har utpekats som ansvarigt för 298 oskyldiga civilas död. Och att detta oreflekterat godtas av hela den västliga offentligheten eftersom vi trampar runt i århundradens cementerade russofobi - från Sigismund Gerberstein, Adolf Schickelgruber - fram till våra dagar SÄPO-rapporter. Att inte reagera på detta utan på något som MW eller DM sagt är att sila mygg och svälja kameler.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.