29 september 2023

Gorkij: En bok är inte en sak


En författare som vi sällan hör talas om numer är Maxim Gorkij.

Vi såg honom figurera i spelfilmen om Moa Martinson och han spelas då och då på teatrarna och hans viktigaste verk återutges hela tiden. 

Detta är ett anförande som hölls i öppen mikrofon på Bokmässan i Göteborg, monter C 03:52. Där finns Gerundium förlag, Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse och  Move Publications.

Han levde 1868 till 1936. Vad få vet är att han förutom som rika produktion också var en oerhört produktiv organisatör och förläggare. Han grundade det sovjetiska författarförbundet 1934, den kongress som Moa och Harry Martinson besökte.

Han startade en rad tidskrifts- och almanacksprojekt och projekt för att skriva revolutionens och arbetarklassens historia.

1933 startade han serien "Poetens bibliotek" som utkom med 68 böcker. Han återuppväckte samma år den biografiska serien "Berömda människors liv", som startats redan på tsartiden, och från Gorkijs omstart har det utkommit över 2 000 högkvalitativa biografier i den serien.

Redaktionen ägnade sig åt ett omfattande textarbete med kontroll.

Lyssna till vad Gorkij säger om boken:

📘En bok är samma uttryck för liv som människan själv. Den är också ett levande, talande faktum, och den är mindre av en "sak" – ett "föremål" - än allt annat som skapas och skapas av människan.

📗Älska boken, den gör ditt liv enklare, den hjälper dig vänligt att reda ut den brokiga och stormiga förvirringen av tankar, känslor, händelser. Den lär dig att respektera människor och dig själv, den inspirerar ditt sinne och hjärta med en känsla av kärlek till världen, till mänskligheten.

📙Du behöver bara läsa och respektera de böcker som lär dig att förstå meningen med livet, förstå människors önskningar och de sanna motiven för deras handlingar.

📙 Älska boken - källan till kunskap. Bara kunskap är räddande, bara den kan göra dig andligt stark, ärlig, förnuftig. Den lär dig uppriktigt älska en människa, respektera hennes arbete och beundra frukterna av det.

📙 Två krafter bidrar mest framgångsrikt till utbildningen av en kulturperson: konst och vetenskap. Båda dessa krafter förenas i boken.

📙  Boken är kanske det mest komplexa och största miraklet av alla mirakel som skapats av mänskligheten på vägen till framtidens lycka och kraft.

📙 Jag läste mycket, med förtjusning, med förvåning, men böcker drev mig inte bort från verkligheten. De ökade intresset för den, utvecklade förmågan att observera, jämföra och tände törsten efter kunskap om livet.

📙 Ju mer jag läste, desto fler böcker kopplade mig till världen, desto ljusare och mer betydelsefullt blev livet för mig.

📙 En bra bok är en högtidsstund.

Observer


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.