24 juni 2009

Valget i Iran

En kommentar av Trond Ali Linstad
 
Var valget i Iran fusk? Vurderingen av resultatet har vært preget av
motstridende påstander og vurderinger, som Klassekampen også skriver
(24.juni). I en større artikkel, om Vokterrådet som "nedlegger" valget,
gjennomgås noen argumenter for og i mot at valget kan ha vært trikset med.
 
*Ahmadinejad** seiret*
"Ahmadinejad vant. Kom bare over det." Slik lyder konklusjonen i en
vurdert gjort at to amerikanske analytikere, Flyht og Hillary Mann
Leverett, som arbeidet i Det hvite hus under president Bush. De mener at
vestlige "Iran-eksperter", som de skriver, har undervurdert Ahmadinejads
brede basis. Iran-ekspertenes" protest mot valget, mener de to, springer
ut av slike "eksperters" egne preferanser og ønsker.
"Valgresultatet i Iran kan godt gjenspeile det iranske folkets vilje."
Det hevder Ken Ballen og Patrick Doherty, to amerikanske forskere som
gjennomføre kanskje den eneste vitenskapelige opinionsundersøkelse i
Iran før valget. Undersøkelsen konkluderte med at Ahmadinejad lå foran
med omtrent den samme margin som valgresultatet senere viste.
Så finnes det seriøse grunner for å mene at valget har vært korrekt.
Det følgende er kommentarer til noen flere påstander om at valget skal
gjenspeile juks:
 
*Ingen "smoking gun"*
"Valgresultatet ble offentliggjort for tidlig", blir det sagt. Men den
første til å erklære seg som "vinner", var opposisjonens kandidat
Mousavi – og det innen valget var slutt! "Det manglet stemmesedler i
noen valglokaler," hevdes det. Men dette tyder ikke nødvendigvis på
fusk! "Noen valglokaler ble stengt for tidlig." Men andre holdt oppe
lenger – ut fra antall velgere som kom. "Mousavi har azeri-bakgrunn, så
hvorfor vant han ikke azeri-stemmer?" spørres det. Men Ahamadinejad har
gjort tjeneste i azeri-provinser, og snakker flytende azeri. Og Irans
leder ayatollah Khamenei, som assosieres med Ahmadinejad, har selv
azeri-bakgrunn!
Men hva med økonomien, som Ahmadinejad skal ha "kjørt i grøften"? Dette
siste er ikke nødvendigvis sant. Det internasjonale pengefondet anser at
økonomien i Iran skal vokse, om enn beskjedent, mens økonomien i de
fleste andre gulf-stater svekkes! Og om økonomien i Iran er presset,
anser ikke folk at dette nødvendigvis skyldes Ahmadinejad, men kan ha
årsak i vestens boikott.
Heller ikke skal vi glemme at et stort antall iranere – de religiøse og
fromme, grupper med lav inntekt, mange offentlig ansatte og pensjonister
– mener at Ahmadinejads økonomiske politikk har vært til fordel for dem.
 
*Forsøk på kupp?*
"Om Ahmadinejad virkelig vant valget, så er det forsøk på kupp hva som
nå foregår i Teheran," skriver journalisten Seumas Milne i The Guardian
18. juni. Det har han kanskje rett i. Situasjonen i Teheran kan anses
som forsøkt på et kupp, ledet av "Mousavi og de som er med ham, med
støtte fra vesten" (Seumas Milne).
Situasjonen i Iran er kompleks. Men: Valget kan være korrekt. Og:
Vest-orienterte krefter er avgjort involvert i et forsøk på å velte styret.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.