5 november 2009

Föreningen Sveriges Öga och Öra

Är avslöjandet av Jan Guillou som "KGB-agent" en slump eller
resultatet av en organiserad aktion?
Här måste man antagligen syna "Föreningen Sveriges Öga och
Öra" (FSÖÖ) närmare.
Gunnar Ekberg, Joakim von Braun och Svante Winqvist,
samtliga gamla IB-spioner, spelar en ledande roll i den
föreningen som 4-5 oktober genomförde ett offentligt
seminarium på Armémuseum.


Svante Winqvist skrev boken "IB-affären i vems intresse?" som
tidigt ifrågasatte IB-avslöjarnas motiv.
Gunnar Ekberg är FSÖÖ's ordförande. Ekberg är mest känd i
samband med Jan Guillou och Beter Bratts avslöjande om
IB-affären, där han anklagades för bl a att ha begått
terrordåd på IB:s uppdrag, och han när förstås ett särskilt
hat till IB-avslöjarna.
Som tidigare Säpo-anställd har han tystnadsplikt som dock
inte hindrat honom att ge ut en memoarbok med många detaljer.
Antingen bryter han mot tystnadsplikten eller också har han
fått organisationens medgivande att gå ut som han gör.
Joakim von Braun är FSÖÖ's sekreterare, f d IB-agent men
förflutet på KSI, Kontoret för Särskild Insamling.
Har arbetat som säkerhetsexpert på Symantec och var
anställd på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro
1979-1988, där han bl.a. drev ett projekt för att kartlägga
"SKP:s styrning av FiB/Kulturfront"..
Seminariet på Armémuseum hade rubriker som "Sveriges
kommunistiska parti, Sveriges quislingar?" och "Sovjets
massinformationsinhämtning i och kring Östersjön".
På seminariet lanserades förutom Ekbergs memoarer en liten
illgul pocket om "popvänstern" från Timbro förlag.
Det här är killar som verkligen saknar det kalla kriget. Men
det tycks fortfarande finns fyrk kvar i de gamla kranarna...
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.