4 december 2009

Seger för Tengby!


Dagens Ring P1! blev en lysande seger för Thomas Tengby. På
ett mycket lyhört sätt fick han ett antal personer att berätta vad de
visste om den upprörande nedrustningen av sjukpensionerna - och
socialförsäkringarna i allmänhet. Lyssna: http://www.sr.se/topsy/ljudfil/2088210.mp3

Docenten i socialpolitik Seppo Isotalo uppgav att antalet
sjukpensioneringar minskat från 5 000 i månaden till 1 000. Inte beror
det på att vi blivit friskare - att färre är döende i cancer tex.
Nej det beror på en ny ideologi, som högtidligt kallas arbetslinjen och
som i sin mest dogmatiska tillämpning innebär att döende tvingas
söka arbete och gå på A-kassa eller ytterst göra sig av med alla
otillåtna ägodelar och söka socialhjälp.
Som det har uppmärksammats på sistone riskerar denna linje att driva
människor till den yttersta desperata åtgärden, som jag inte vill
nämna vid namn.
Cristina Husmark Pehrsson säger i TV: "Men så här får det absolut inte
gå till".
Men uppenbarligen handlar det inte om enskilda misstag, utan om ett
systemskifte.
Som någon påpekade i Ring P1 är politikerna snart de enda som har
chans till arbetsfria inkomster (fallskärmar, pensionering efter val etc.)
och dessutom har ju några av dem tagit sig fram med oärliga medel
(Refaat el Sayeed fick gå för sin falska doktorshatt men inte Sven Otto
Littorin för sin falska MBA-examen). Därför tror de att andra är oärliga
och tar gång på gång upp frågan om fusk i systemet.
Som tidningen ETC tagit fram utgör socialförsäkringarna idag en mindre
del av BNP än de gjorde på 1990-tyalet, så allt tal om skenande
kostnader är fel.
http://www.etc.se/artikel/16221/det-oaptitliga-skadespelet-om-bidragsfusket
Istället har man i praktiken dragit ner systemet med 73,7 miljarder
mellan 1990 och 2006. Det började på socialdemokratisk tid och
fortsattes av alliansen.
År 2006 gick socialförsäkringssystemet med 119 miljarder plus!
S k misstänkta "felaktiga utbetalningar" uppgår till drygt 4 %.
Även om man godtar den beräkningen kan det ju knappst legitimera jakt på
sjuka i livets slutskede eller införandet av kontrollsystem som är
förödmjukande och arbetssamma för barnföräldrar.
Hela alliansens politik bygger på konceptet kontrollerande stat och
fuskande menighet. Det finns många bevis för att detta är en skadlig
politik som inte leder till önskade resultat.
Mina ryska vänner förvånar sig alltid över att jag som småföretagare
alls bryr mig om att betala skatt. Jag skulle kunna nolltaxera mig genom
livet. Men gör det inte.
Det bygger på förtroende. När det uppstår gnissel vidtar man
förtroendeskapande åtgärder.
Okej att det behöver stramas åt här och var (jag har en del förslag, bl
a kostnaderna för Sveriges försvar i Hindu Kush) men att börja med
samhällets svagaste är ovärdigt vårt rika samhälle.
En sjuk ska inte behöva anlita advokat för att få försäkringskassans
stöd.
Stefan Lindgren
PS. Ett tack till Bonton, alias Hans Lindström. Tecknar i varje nummer
av FiB/Kulturfront.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.