gerundium

20 december 2009

Tre misstänkta iranska terrorister gripna i Betlehem

Tom Engelhardt och Jo Comerfod ger i senaste TomsDispatch en
grundläggande lektion i krigets ekonomi.
Det visar sig att en amerikansk soldat i Afghanistan i genomsnitt kostar
1 miljon dollar per år. Jag ser ingen logisk anledning att en svensk
soldat skulle kosta mindre, snarare tvärtom (USA har vissa
stordriftsfördelar). Det skulle tyda på att den egentliga årskostnaden
för Sveriges krigsdeltagande är (580 x 7 miljoner) drygt 4 miljarder
kronor, jämfört med de 1,2 miljarder som officiellt redovisas.

Enbart bränslekostnaden för att hålla en soldat i Afghanistan anges till
mellan 200 000 och 350 000 dollar per år.
Bränsleförsörjningen är så strategiskt viktig att USA f d bygger
bränsledepåer som inte ens kommer att stå klara om 18 månader, när
trupperna enligt Obama ska börja hemkallas från Afghanistan.
Men militären tycks följa helt egna planer. Enligt David M Rodriguez,
biträdande befälhavare för USA:s och Isaf:s styrkor i Afghanistan kommer
den amerikanska "vågen" av färska trupper att börja anlända först om nio
till elva månader, kanske ett år.
Jo Comerford rapporterar att 36 miljoner amerikaner, däribland vart
fjärde barn i landet, f n lever på matkuponger från sociala myndigheter.
De extra 30 miljarder dollar som Obama nu sprätter iväg på kriget hade
gett dem en matkasse extra i månaden.
Alternativt hade de gett hela 537 000 byggnadsarbetare jobb eller 743
000 lärare.
USA:s totala kostnader för Afghanistankriget kommer nästa år att uppgå
till 102,9 miljarder dollar, eller nära fem gånger Afghanistans BNP.
***
När Jesusbarnet föddes i Betlehem kom det enligt Bibeln tre vise män
från östern och överlämnade gåvor: guld, rökelse och myrra.
De omnämns i Bibeln som magi, vilket kommer från fornpersiska magus
och avestiskans magâunô, dvs den religiösa kast som Zoroaster
(Zarathustra) föddes in i (se zoroasternas liturgiska samling Yasna
33,7: 'ya sruyê pare magâunô '= så jag kan höra efter Magi).
Zoroastriska präster i det forntida Iran ägnade särskild uppmärksamhet
åt stjärnorna och fick ett internationellt rykte om att vara framstående
astrologer, dvs. kunde "läsa stjärntecken", vilket vid denna tid
värderades högt som en vetenskap.
Om Jesus hade fötts idag så hade de tre vise männen aldrig kommit fram
till Betlehem. Hade de inte blivit nedskjutna på vägen som misstänkta
terrorister eller arresterats som iranska spioner så hade något möte med
Jesus i Betlehem i alla fall varit osannolikt. Staden omges nu i norr
och väster av en mur som effektivt skiljer staden från Jerusalem. Josef
och Maria skulle ha behövt passera den israeliska muren minst tre gånger
för att ta sig från Nasaret till Betlehem.
Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.