gerundium

22 december 2009

Spelet om Saab


DN:s Jacques Wallner har "sagt nej" till Spykers bud på Saab.
(DN 21/12). Därmed borde väl saken vara klar. I den värld
där megalomaniska reportrar avgör världens öden.

Man bör se klart hur media nu arbetar frenetiskt för att
mala ner förväntningtarna om att Saab ska gå att rädda.
Än en gång: Det finns fortfarande förutsättningar för att rädda Saab.

Men det förutsätter ett resolut ingripande av regeringen.

Det är ett ingripande som vore förhållandevis litet i
jämförelse med den mångmiljardsubventionering som pågår av t
ex olika favoriserade energislag.

Att regeringen tidigare uteslutit kinesiska intressenter var
ett stort misstag. Att GM tvingat Spyker att göra en piruett
och nu förneka att det finns ryska intressen är dock inget misstag
- från det hållet ska vi inte vänta något annat.

USA:s förhållande till Ryssland styrs fortfarande en mängd
diskriminerande resolutioner som t ex förutsätter att den
ryska staten är en antisemitisk stat som håller sina judar
instängda (Jackson-Vanick-tillägget).

En annan härlig kvarleva från kalla kriget är resolutionen
om s k "Captive Nations" (Fångna nationer; Public Law 86-90)
som president Dwight D. Eisenhower drev igenom 1959. Så här
lyder dess centrala sats:
"Det kommunistiska Rysslands imperialistiska politik har,
genom direkt och indirekt aggression, lett till till
underkuvandet av Polen, Ungern, Litauen, Ukraina,
Tjeckoslovakien, Lettland, Estland, Vitrutenien, Rumänien,
Östtyskland, Bulgarien, Fastlands-Kina, Armenien,
Azerbajdzjan, Georgien, Nordkorea, Albanien, Idel-Ural,
Tibet, Cossackia, Turkestan, norra Vietnam, med flera, ...
USA:s president har godkänt och begärt utfärdandet av en
proklamation som utser tredje veckan i juli 1959 till 'Captive
Nations Week' och uppmanar folket i Förenta staterna att
genomföra en sådan vecka med lämpliga ceremonier och
aktiviteter."

Vad menas med Vitrutenien, Idel-Ural, och Cossackia?
Det första avser antagligen Vitryssland. Idel-Ural syftar på ett
stort område i mitten av Ryssland som fram till 1500-talet
dominerades av det turkisktbesläktade Khazarkaganatet (som
på 700-800-talet hade judisk statsreligion).

Cossackia är ett fiktivt land som inte ens återfinns i
Wikipedia.

George Krasnow, amerikansk Rysslandskännare, uttalar
misstanken att Eisenhowers lista på "fångna nationer" hade
hämtats från naziideologen Alfred Rosenberg, Hitlers
minister för östbesittningarna, som hade särskilda planer på
uppstyckning av Ryssland.

Eisenhowers resolution är fortfarande i kraft, fast George W.
Bush ersatte Vitrutenien med Vitryssland, tog bort
"Fastlandskina" och la till Sudan, Syrien och Zimbabwe på
listan över "fångna nationer".

Så sent som i juli i år bekräftade president Obama att
stödveckan för de "fångna nationerna" skulle hållas för att "bekräfta
vårt engagemang för att alla som söker värdighet, frihet och
rättvisa."

Konkret betyder det bland annat att inget ryskt företag får
köpa någon del av det numera statsägda GM. Därför stoppades
Opelaffären som varit bra för Opel och bra för Ryssland.
Därför stoppar GM Spykeraffären.

Men sedan när måste svensk näringspolitik styras av den
amerikanska politikens mest utslitna käpphästar?

Det naturliga vore att regeringen tog kontakt med såväl
Ryssland som Kina för att sondera intresset för samarbete
kring en Saablösning.

Regeringen borde också klargöra att fria kapitalrörelser (i
sig en vederstygglighet) inte bara kan gälla i en riktning,
dvs. när USA vill rumstera om i vårt näringsliv.

Varför gör inte Reinfeldt det? Varför tiger Mona Sahlin?

Stefan Lindgren

1 kommentar :

  1. Jag tror att de flesta i Trollhättan mår dåligt när de gör namnet Maud. Men jag mår också dåligt av att väldigt många Saabare valde att köpa amerikanska GM-bilar pga mkt kraftiga subventioner för dessa. Illojalt, tycker jag. Och en del i GM-strategin att sänka Saab. Jag noterar också att MÜller friades från alla misstankar om brott trots att Stockholm-media dömt honom (och Antonov) på förhand...

    SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.