13 oktober 2010

Politiken bakom Nobelpriset

Vem sa att Nobelpris inte är politiska?
Det är självklart att Eduardo Galeano aldrig kommer att få Nobelpriset
i litteratur medan Vargas Llosa hade de "liberala" åsikter
som krävdes.

Lika inbäddat i en politisk miljö är priset i medicin till provrörsbefruktning.
I ett västerland som inte reproducerar sig själv, där 50
procent av paren i USA är infertila och där kulturbetingad
homosexualitet främjas i alla kanaler, behövs massinvandring
från fattiga länder och det behövs konstbefruktning.

Men det är mera som behövs. I Sverige siktar nu Alliansens strateger
in sig på att avskaffa A-kassan. Dels för att rikta ett
dråpslag mot facket. Dels för att sänka
arbetslöshetsersättningen, som måste bli följden.

(Expressenrubrik före valet: Så mycket sänks din avgift. -
Inte ett ord om hur ersättningen kommer att sänkas).

Därför är det ett utslag av mycket god tajming mellan
vetenskapsakademi och regeringskansli när nobelpriset i
ekonomi (som inte är något nobelpris utan Riksbankens pris)
går till tre professorer - Diamond, Mortensen och
Pissarides - som i en artikel 1977 hävdade att alltför
generösa arbetslöshetsunderstöd orsakar lägre
sysselsättningsgrad i ekonomin.

Man behöver inte vara professor för att räkna ut att många
skulle tvingas ta skitjobb om arbetslöshetsersättningen
generellt sänks till 200 kr och A-kassan försvinner.

En hel del av de 800 000 arbetslösa skulle tvingas ta
jobb som pigor, bärare, fönsterputsare, betjänter, städare
etc till ska vi säga polska löner.

Moderaterna är ju det nya arbetarpartiet. Alla moderater drömmer
om att ha en egen arbetare.
 
Efter att ha gett några priser till skickliga ekonomer som
Amartya Sen och Joseph Stiglitz är nu vetenskapsakademin
tillbaka på det nylibeberala spåret som bl a renderade
Milton Friedman ett nobelpris.

Mest herostratiskt ryktbart av alla ekonomipris var
priset till Myron Scholes och Robert Merton 1997, två
räknenissar som var experter på optioner.

Bara några månader senare orsakade deras algoritmer en
internationell finanskris. Som anställda på Long-Term
Capital Managment var de ansvariga för felaktiga beslut i
biljondollarklassen som orsakade hedgefondens fall..

Det är uppenbart att den analys som nu belönas går stick i
stäv med grundläggande keynesiansk analys.
Professor Joseph Stiglitz, även han ekonomipristagare,
påpekar i sin nya bok "Fritt fall" (kommer på Leopard
förlag):

"Ökat arbetslöshetsunderstöd har en hög multiplikator
eftersom de som plötsligt inte får inkomsterna att räcka
till kommer att använda varje dollar de kommer över till
konsumtion."


Med andra ord ingår sänkt arbetslöshetsersättning i en
strategi för permanent hög arbetslöshet.

Detta har varit elementärt i ekonomivetenskapen och i
svensk politik sedan sommaren 1933. Nu är det ingen som
säger det självklara.

Horderna av välavlönade intellektuella i rörelsen - typ Per
Wirtén med vanligtvis smatttrande munläder - tiger.

Mona säger som vanligt pass. Jag undrar när rörelsen
ska mobiliseras om inte när fienden öppet och fräckt planerar
dess begravning?

Anders Borgs budget visar för övrigt att han vet vad han gör.
Han räknar inte med minskad arbetslöshet.

Stefan Lindgren

7 kommentarer :

 1. Ang "liberala" krav på litteraturpristagare kom jag osökt att tänka på Harold Pinter och Dário Fo. Men annars har du naturligtvis alldeles rätt i att vi alla är utsatta för en sjusärdeles stor konspiration.

  SvaraRadera
 2. Vem har talat om konspiration? Intresset ljuger inte. Det behöver inga konspirationer. De exempel du nämner är typiskt nog från Horace Engdahls tid 1999-2009. Då förekom flera avvikelser från grundlinjen.
  Avvikelser förekommer även inom ekonomin, som jag exemplifierade. Men de är nog färre.
  En lustig hang-up är att Akademierna oftare ger pris till exilryssar än ryssar boende i sitt fädernesland (som ju f ö Alfred Nobel stod i stor skuld till). De emigrerade Geim och Novoselov får fysikpriset och Geims nedsättande uttalanden om rysk vetenskap citeras vällustigt. Att grunden till grafenupptäckten lades i Ryssland förtigs. Redan 1938 framställde den blivande akademiledamoten Aleksander Sjalnikov vid Institutet för fysiska problem i Moskva, som arbetade under ledning av Pjotr Kapitsa, en film som bara var en nanometer tjock.

  SvaraRadera
 3. Stefan Lindgren är ett övertydligt exempel på den maoistiska traditionens orimlighet. Fientlighet mot sexuella minoriteter - som skuldbeläggs för att de inte skaffar barn, trots att de skaffar barn - paras med fientlighet mot den tekniskt-vetenskapliga utvecklingen (IVF, i det här fallet; IT, bland mycket annat, i andra) och skeva analyser av "nylibeberalismens" ideologiska hegemoni. Samma synsätt återfinns hos andra debattörer sprungna ur samma tradition, i synnerhet förstås deras chefsideolog Jan Myrdal. Att de försöker sockra sin reaktionära anrättning med omsorger om det arbetande folkflertalet gör ingen skillnad. Visst är både högerregeringen och den liberaliserade nyvänster som lägger sig platt för den folkfienltiga, men det samma gäller maoistvänstern själva. Finge den bestämma, skulle vi alla kastas tillbaka till ett svenskt femtio- eller sent fyrtiotal, med dess såväl religiösa som sexuella och politiska repression. Det roliga är att de själva skulle vara bland de som utsätts för förtrycket.

  SvaraRadera
 4. Anders! Jag är absolut motståndare till all diskriminering på grundval av ras, tro eller sexuell läggning. Men jag har den kanske gammaldags - medges - uppfattningen att varje folk bör eftersträva sådan välfärd och kultur att den egna befolkningen både kan och vill - känner tillförsikten - att reproducera sig. Det gör inte flertalet kapitalistiska länder idag.

  SvaraRadera
 5. Hej! Du skriver om "kulturbetingad homosexualitet". Jag har fått intrycket att homosexualitet är något som grundläggs tidigt i livet, och att det varken går att "bota" homosexuella eller få heterosexuella att "konvertera" med hjälp av miljöpåverkan. Jag kan förstås ha fel, och vetenskapen har ännu inget svar på varför vissa blir homosexuella. Det skulle dock vara intressant att höra dig utveckla din tes att det kan vara kulturbetingat?
  Mvh
  Magnus Larsson

  SvaraRadera
 6. Magnus. I svensk lagstiftning är homosexualitet en "läggning" men inte transsexualitet som sägs handla om vilket kön man "upplever" att man vill ha. Det är lite oklart vad man vill ha sagt med detta. Jag tror att det förutom kulturfaktorn (miljön) finnas en finnas ärftlig faktor i båda fallen (mest i det senare, misstänker jag), men den kan inte vara stark. Till skillnad från t ex anlag för närsynthet skulle ju per definition inte genetisk homosexualitet kunna spridas vid fortplantning. Om kultur/miljöfaktorn bakom närsynthet är stor borde den vara ännu större för homosexualitet. Helt dominerande skulle jag tro. De flesta som idag kallar sig gay kan nog under vissa betingelser "komma in" lika lät som de "kom ut". Därmed inte sagt att jag vill tvinga, övertala någon eller ser ner på någon. Som far till fem barn har jag naturligtvis själv heteronormativa preferenser.

  SvaraRadera
 7. Läs Anthony Burgess framtidsroman - så kommer vi dagens verklighet mycket nära. Där är homosexualiteten en regel och heterosexualiteten undantaget. Barnen avlas av speciellt utvalda människor.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.