11 februari 2011

Hata Assange!

Just nu flödar medierna av Hata Assange-artiklar.
Det är nu så upphetsat att tydligen ingen vettig journalist
bryr sig om att läsa innantill.


Om man läser Nys skrivelser så framgår det att hon
betraktar Assange som skyldig - vilket är märkligt med tanke
på att hon ju inte hört honom och finner just detta hörande
som så avgörande att hon vänder upp och ner på hela Europa
för det.

En svensk åklagare har ju laglig skyldighet att ta fram även
det som talar för den misstänkte.

Sen har hon uppfunnit ett nytt brott - "minor rape". Smaka
på det!

I engelsktalande länder betyder det våldtäkt på minderårig.
Antagligen syftar hon på brottsbalkens beskrivning av våldtäkt,
mindre grovt brott.


Och ministrarna står på löpande band och
bryter mot grundlagen.

Av Reinfeldts uttalande framgår 100 % klart att han tror att
Assange är åtalad - vilket visar den totala förvirringen -
paniken - i kanslihuset.

Sedan manar Beatrice Ask Assange att "överlämna
sig själv" till den svenska rättvisan.

Var det inte ett förhör det var fråga om? Hennes uttalande
visar att höga vederbörande utgår från att förhöret följs av
häktning.

Så många fel har begåtts att Assanges chanser till en rättvis
rättegång nu är obefintliga.För en lekman har hela historien mist proportionerna.
Båda kvinnorna har frivilligt gått till sängs med Assange.
Ingen av dem har själv kommit på tanken att det skulle röra sig
om våldtäkt. De har inte gjort någon polisanmälan.

I fallet med den trasiga kondomen kan konstateras att kvinnan
accepterat flera samlag med samma kondom. Vilket
naturligtvis är en stor risk.

För övrigt bör unga kvinnor upplysas om att ingen kondom är
säker.

Marianne Ny kan nu bara rädda sin heder genom att åka till
London och förhöra Assange och därefter fatta ett välgrundat
beslut i åtalsfrågan.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.