25 februari 2011

Varför denna väntan?

Marianne Ny lät bli att kalla Julian Assange till förhör i tre veckor
medan han väntade i Sverige.

Inte fem veckor som hans försvarare Björn Hurtig felaktigt uppgivit,
innan han själva rättade sig.

Av denna fjäder - skillnaden mellan tre veckor och fem veckor - har den
brittiske domaren gjort en höna i sitt oväntat demagogiska och grovt
partiska utslag.

Återstår frågan: varför väntade Ny i tre veckor med att förhöra Assange?
Varför denna väntan? som Hanne Kjöller skriver i dagens DN.


I våldtäktsmål är det viktigt att höra de inblandade snabbt.
Och sen när är det brukligt att kalla till förhör med SMS, undrar jag
som amatör?

De gånger jag själv kallats till förhör har det alltid varit skriftligt
eller per telefon.

På knagglig engelska försäkrar Claes Borgström att Assanges fall kommer
att handläggas rättssäkert. Det är väl ungefär lika rättssäkert som
Borgströms "försvar" av Thomas Quick.

Utan att Borgström ingrep fälldes denne drogade mytoman
i åtta mordrättegångar, som nu alla ifrågasatts.

Man måste förstå att Assange helst vill slippa det svenska rätts-
väsendet. Till och med det laglösa Storbritannien kan vara att föredra.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.