13 februari 2011

Shachartårta

Nathan Shachar i dagens Dagens nyheter för till torgs de vanliga
fördomarna om Egypten, nämligen att nasserismen skulle ha kört landet i
botten genom att försumma jordbruket.
   

Utan att bestrida att jordbruket släpar efter måste man inse vad
nasserismen gjorde. Vad den försökte - och i hög grad lyckades med -
var att ta en genväg till industrialisering.

Att nobelpristagaren Arthur Lewis från S:t Lucia skulle ha "avslöjat
nasserismens tillkortakommanden är ett påhitt av Shachar.
 
Robert L Tignor skriver i "W Arthur Lewis and the Birth of Development Economics": 

"Ett land så befolkningsrikt och urbaniserat som Egypten hade en
stor potential för industriell expansion, emellertid identifierade Lewis
följande branscher som begåvade med tillräckligt stor inhemsk marknad
för att stödja lokal tillverkning: cement, tegel, glas, keramik, trä,
läder, livsmedel, textil, skor och tobak. Även om han inte använde
begreppet importsubstitution förordade han precis den strategin. Han
ansåg också att Egyptens rika utbud på billig arbetskraft skulle göra
landet i stånd att bli exportör av ett litet, men potentiellt lukrativt
urval arbetsintensiva industriprodukter."


Egyptens ekonomi har ytligt sett varit rätt framgångsrik och den har de
senaste årtiondena applåderats ihärdigt av Världsbanken. Under de

35 åren 1974-2009 har tillväxten bara tre år legat under snittet i världen.
Annars högre.
 

Shachars karikatyr av Egypten tjänar ett uppenbart syfte - att förklara 
varför multisarna nu måste kliva in och "modernisera" och "rädda"
landets ekonomi.
 

 Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.