18 februari 2011

Män är djur - och mördare

Hanne Kjöller på Dagens nyheter har en enastående förmåga
att fiska upp snackisar.

Nu har hon hittat startistik som säger att det sitter en man
bakom ratten i 15 fall av 16 när en fotgängare dödas
.
Män är inte bara djur. De är mördare. Slutsaten är solklar.När jag söker på nätet för att få hennes uppgifter
bekräftade hittar jag en skog mot delvis motstridiga uppgifter.

I en och samma DN-artikel 27 januari står att läsa

* Man bakom ratten i 15 av 16 dödsolyckor vid
övergångsställe. Dvs i 94 procent av fallen.

* Men det står också att läsa att 62 procent av dödsoffren
är män, 38 procent kvinnor. Om män mördar, mördar de alltså
företrädesvis män.

* Lite längre ner i texten läser vi att männen var förare i
77 procent av alla fotgängarolyckor - alltså inte längre 94
procent, som tycks vara en siffra från försäkringsbolaget
If, som därmed försäkrade sig om bästa nyhetsplats.

Åsa Ersson på Trafikverket summerar:

I 70-75 procent av fallen orsakar eller är män utsatta för
olyckor.

Hur märkligt är det?

Här måste man naturligtvis jämföra med den totala
fördelningen av män/kvinnor bakom ratten
2
010 fördelade sig de vanliga B-körkortsinnehavarna som 53,1
% mot 46,9 % män/kvinnor.

C-körkort 93 % män, 7 % kvinnor.

Övriga körkort ligger kvinornas andel på 5-10 %.

Går vi sedan till hur ofta kvinnor resp. män faktiskt sitter
bakom ratten kommer mansdominansen att bli ännu starkare.

Diskutera gärna mäns dominans i trafiken, men inte på
grundval av ondskefullt selekterade fakta.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.