17 februari 2011

Stå upp för Sverige - mot Assange?

Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare i Göteborg och kollega till den omstridda överåklagaren Marianne Ny, har i media gått till angrepp mot en annan kollega, Sven Erik Alhem, som varit försvarets expertvittne i rättegången i London:

http://www.expressen.se/debatt/1.2330097/thomas-ahlstrand-alhems-partsinlaga-ar-skev-och-felaktig

Det mest förvånande i inlägget är kanske tonen. Alhem är "en inhyrd megafon" och så okunnig att han skulle ha kuggats på juridiktentorna om han varit student, skriver Ahlstrand.

Ahlstrand påpekar att svenska domstolar - först Stockholms Tingsrätt, sedan Svea Hovrätt - bedömt att det finns "sannolika skäl" för misstanken mot Assange som därför ska häktas och efterlysas internationellt. Jag citerar pressmeddelandet från Svea Hovrätt:

"Svea hovrätt avslår Julian Assanges överklagande av häktningsbeslutet (Ö 9363-10)
[2010-11-24] Svea hovrätt
Svea hovrätt har idag beslutat att avslå Julian Assanges överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att häkta honom. Hovrätten gör i vissa delar andra bedömningar än tingsrätten gjort men anser att skäl till häktning fortfarande föreligger.

Julian Assange häktades den 18 november i år av Stockholms tingsrätt som på sannolika skäl misstänkt för bl.a. våldtäkt. Svea hovrätt har idag prövat överklagandet och beslutat att avslå det. Hovrätten gör på samma sätt som tingsrätten bedömningen att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för ett fall av olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande. Beträffande ett fall av sexuellt ofredande bedöms misstankegraden inte vara tillräckligt stark. Tingsrätten fann att det förelåg sannolika skäl för misstanke om våldtäkt - hovrätten delar tingsrättens bedömning med den justeringen att våldtäkten bedöms som mindre grovt brott."

Skäl för häktning är om det finns risk för återfall i brott (recidivfara), eller finns risk att den misstänkte förstör bevis eller på annat sätt påverkar utredningen om brottet (kollusionsfara), finns risk att den misstänkte undanhåller sig lagföring eller straff (flyktfara), eller på brottet finns ett lagstadgat straffminimum på minst 1 år och det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas, eller om den misstänkte är vagabond eller annars saknar fast hemvist i Sverige.

Antagligen hade det varit möjligt för Hovrätten att göra en annan bedömning och avslå häktning utan att trampa på några lagföreskrifter. Men rätten gick på Nys linje.

Ahlstrand har rätt på den här punkten. Marianne Nys utlämningskrav är inte bara resultat av en personlig bias eller hang-up. Mot Assange står hela det svenska rättssystemet, samlade massmedia och regeringen (i strid med grundlagen) som en man.

Det bådar inte gott för rättssäkerheten. Vi ska minnas att beslutsunderlaget är klent. Förhören med "offren" har inte skett korrekt var för sig utan gemensamt vilket öppnat för sammanblandningar och tillrättalägganden. Åklagaren har avböjt förhör med den misstänkte som stått till förfogande i Sverige en längre tid. Det var hennes skyldighet att även fram vad som talade till Assanges fördel, en skyldighet hon grundligt svikit.

Leif G W Persson tror att den brittiska domstolen kanske väljer att ge svenskarna en knäpp på näsan. Jag hoppas han har rätt.

Stefan Lindgren

-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1204 / Virus Database: 1435/3448 - Release Date: 02/16/11

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.