FiB

5 april 2011

DN varnar hr Westerwelle

På ledarplats idag varnar Dagens Nyheter Tyskland för dess
farlige utrikesminister, herr Westerwelle (FDP). Han har
genom att gå emot bombkriget mot Libyen äventyrat Europas
sammanhållning och bör snaras tvingas avgå.

Det påminner om vad Vimmerby Tidning påstås ha skrivit för
ungefär 160 år sedan:

"Vi har vid ett flertal tillfällen varnat herr Bismarck…"

Att detta citat ur Vimmerby Tidning är apokryfiskt gör inte
saken sämre. Inte i hela Småland finns det en lokalredaktör
så korkad som DN:s ledarskribent Gunnar Jonsson. Inte på 160
år.

Stefan Lindgren

-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 10.0.1209 / Virus Database: 1500/3549 - Release Date: 04/04/11

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.