5 maj 2011

Det är verkligheten som är förfärlig

Det mesta av det som skrivs om avrättningen av Usama bin
Ladin är strunt - eller ideologi av typen "Världen bättre
utan..." och "Jubel utbröt..." (Till och med i Mogadishu
påstås tusen personer ha "firat" Usama bin Ladins död -
sanningen torde vara den rakt motsatta).

Vi ska lära oss uppskatta överlagda mord utan rättegång.


Men så ibland kommer det grus i maskineriet. UD:s TIDIGARE
rättschef Hans Corell säger att dödandet av bin Ladin KAN strida
mot folkrätten.

Han påminner om att FN:s resolutioner i frågan, liksom USA:s
egna uttalanden, talar om att "ställa inför rätta".

Endast om bin Ladin gjort väpnat motstånd skulle
avrättningen kunna försvaras. Men så tycks inte ha varit
fallet: Framför allt är det uppenbart att han kunde ha
gripits levande.

CIA har nämligen SEDAN I HÖSTAS känt till var bin Ladin
befann sig (vi förutsätter nu för en stund att det verkligen
var bin Ladin).

Frågorna hopar sig:

- Varför dröjde man så länge?

- Varför agerade man på ett sätt som dels undanröjer ett
oerhört värdefullt vittnesmål, dels bevisen för vem det är
man har dödat?

En spekulation går ut på att Usama bin Ladins existens blivit
överflödig och till och med skadlig för USA:s övergripande
strategi i Mellanöstern. I femton år har man kunnat använda
honom som förevändning för att angripa Somalia, Jemen, Irak,
Afghanistan, Pakistan... I Libyen liksom tidigare på Balkan
är al Qaida och liknande grupper USA:s allierade.

Nya fiendebilder måste konstrueras. Som en skribent i Asia
Times skriver: Inte USA utan "arabvåren" dödade bin Ladin.

Dödandet av bin Ladin, två skott på en dödssjuk,
sängliggande man i närvaro av hans hustru och lilla dotter,
kan naturligtvis inte rimma med folkrätten. Men Corell kunde
lika gärna ha sagt det rent ut: USA står över folkrätten.

I media tycks nu debatten reducerad till problemet som Vita
huset formulertat det. Ska de "förfärliga bilderna"
publiceras eller ej?

Jag tvivlar inte på att bilderna är förfärliga. Att han
skjuts på när håll genom ögat tyder ju knappast på något
vådaskott. Men verkligheten är minst lika förfärlig, att
världens supermakt godtyckligt kan mörda personer den inte
gillar och få internationell acceptans för detta.

"Killing of bin Laden proves American exceptionalism"
skriver Las Vegas Review 3 maj. Det är så USA uppfattar sig
självt - som ett enda stort undantag från de lagar som styr
oss övriga.

Den positiva versionen av den utsagan är att "USA kan
åstadkomma allt det föresätter sig", den negativa att "USA
kan komma undan med allt det gör sig skyldigt till".

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.