4 maj 2011

Libyendebatt ons 11 maj

11 maj 18:30

Latinamerikanskt Kulturkafé
Drottninggatan 91

arr: Sveriges Fredsråd

Sverige och NATO i Libyen - en humanitär insats?
Är bombningarna av Libyen förenliga med FN-stadgans
fredsprincip? Kan de skydda civilbefolkningen?
Var alla fredliga medel uttömda? Varför just Libyen?
Kan NATO anförtros ledningen av FN-insatser?
Ska Sverige delta?

Medverkande

Samtalsledare Kirsti Kolthof, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet,
Stefan Lindgren, Afghanistan Solidaritet,
Gita Navabi, Feministiskt Initiativ,
Agneta Norberg, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.