FiB

20 maj 2011

Birgitta Trotzig

Birgitta Trotzig är död. Helt bortsett från alla hennes
litterära meriter, som andra säkert kan bedöma bättre, vill
jag påminna om att hon var en MÄNNISKA.

I en Vietnamdemonstration i Stockholm i slutet av 60-talet
kunde hon iakttas högt och ljudligt skandera:
JOHNSON ÄR EN GALEN HUND.

Hon gjorde aldrig avbön för det.

Var finns idag författarna som är modiga nog att använda sin
röst mot GALNA militarister och BOMBKRIGARE?

Finns ni, kom till Afghanistansoldaritets sockerlåda vid
Djurgårdsbron söndag 29 maj kl 14!

Vi som inte tänker delta i Krigsmaktens mördarparad vid
Sjöfartsmuseum - där medaljer utdelas för att ha kuschat
afghaner - samlas till protest där.

Stefan Lindgren

7 kommentarer :

 1. Jag vet ingenting om Birgitta Trotzigs författarskap eller hennes politiska gärning. Att citera ett inte särskilt pregnant uttalande av Birgitta Trotzig känns inte särskilt genomtänkt. Hon lär ha uttalat: "JOHNSON ÄR EN GALEN HUND". Att beskriva en meningsmotståndare eller fiende som galen gör inte världen lättare att förstå. Tills motsatsen är bevisad bör man utgå från att motståndaren är vid sina sinnens full bruk och tror på vad han sysslar med. Johnson var en förhållandevis klok företrädare för USA-imperialismen.

  SvaraRadera
 2. Men att man säger att en hund är galen är ju inte detsamma som att säga att den inte har normala förståndsgåvor. Rabies är ju en sjukdom som slår ut detta förstånd hur välutvecklat den än är. Likadant är det med det imperialistiska systemet. Den som sugs in i det styr inte längre över sina gärningar. Vad hade LBJ för att han ville föra "krig mot fattigdomen" när han omringades av militärer som redan fört ut landet i krig mot vietnameserna? Hans förståndsgåvor sattes ur spel av den djupa statens intressen.

  SvaraRadera
 3. Metaforer i all ära, men de måste vara relevanta och ge en ökade förståelse för det problem som skall belysas. Du försöker göra gällande att det finns relevanta likheter mellan en galen, rabiessmittad, hund och en av USA:s tidigare presidenter; i det här fallet Lyndon Johnson.

  Det är en väsentlig skillnad att vara smittad av rabies och att vara smittad av imperialistisk ideologi. Rabies är en virussjukdom som angriper varmblodiga djur och som i de flesta fall leder till döden. Även människor kan smittas. Under sjukdomsförloppet blir den smittades beteende allt mer oberäkneligt. Imperialistisk ideologi är ett samhälleligt fenomen, som inte påverkar individens grundläggande mentala förmåga. Den imperialistska ideologin påverkar däremot hur individen uppfattar sin omvärld, vilka fakta som är relevanta och och vilka handlingar som är nödvändiga och godtagbara. Men att kalla detta galenskap är att ge termen galen en ny innebörd, som inte bidrar till att öka förståelsen för den värld vi lever i. Den imperialistisk ideologin medför i vissa sammanhang förfärliga konsekvenser. Den imperialistisk ideologin går dessutom att bekämpa.

  Du suddar ut flera viktiga distinktioner och döljer relevanta företeelser då du skriver: ”Den som sugs in i [det imperialistiska systemet] styr inte längre över sina gärningar,”

  1. ”[S]ugs in i [det imperialistiska systemet]” rymmer minst två aspekter.

  Till att börja med har vi de som betjänar och tjänar på det imperialistiska systemet. Detta gäller främst företrädare och ägare av storföretagen, politiker, militärer och journalister. Men att för den skull tror att de är galna, ej vid sina sinnens fulla bruk, då de tillvara tar sina intressen är att underskatta motståndaren.

  För det andra har vi de som faller offer för den imperialistiska propagandan. Det är möjligt att vanliga människor förespråkar det imperialistiska kriget eftersom de tror att detta är något rättfärdigt. Dessa människor har inte sugits in i det imperialistiska systemet. Det är snarare så att den imperialistska propagandan har fått fotfäste i deras sinnen. Så uppgiften är att vederlägga den imperialistska propagandan.

  2. Alla människor som är mentalt friska styr över sina handlingar och har ett ansvar för dessa handlingar. Varje människa har sin övertygelse och bevekelsegrund och detta styr hennes agerande. En galen människa brukar inte behöva stå för sina handlingar. Om du ena stunden anser att vissa företrädare för en imperialistisk politik är galna blir det svårt att senare avkräva dem ansvar. För de var ju galna. De visste inte vad de gjorde.

  3. Här finns även tendens till ödesmättad determinism. Det finns en kraft som suger in människor i det imperialistiska systemet, vare sig de vill det eller ej. Det finns inga eller allt för svaga motkrafter. När människorna väl har sugits in i det imperialistiska systemet så är de fast för alltid. De kommer alltid att vara en del av det imperialistiska systemet och detta system styr deras tankar och handlingar för evigt. Det finns ingen väg ut.

  SvaraRadera
 4. Tycker inte att din beskrivning av hur vietnamkriget trappades upp under Johnson stämmer. Du skriver. ”Vad hade LBJ för att han ville föra 'krig mot fattigdomen' när han omringades av militärer som redan fört ut landet i krig mot vietnameserna? Hans förståndsgåvor sattes ur spel av den djupa statens intressen.”

  1. USA är inte och har aldrig varit en militärdiktatur. Militären har genomgående tagit order från den civila administrationen. Därför känns det lite krystat att tro att det var militären som ”fört ut [USA] i krig mot vietnameserna”. USA:s krig i Indokina skall ses som en del i USA:s strävanden att ha kontroll över olika delar av världen.

  2. Delar inte alls din uppfattning att Jonsons ”förståndsgåvor sattes ur spel av den djupa statens intressen.” Han var mycket medveten om att FNL hade ett brett folkligt stöd i södra Vietnam under början av 1960-talet och utan USA:s stöd skulle dess lydregim i Sagion omedelbart falla.

  Förstår inte logiken i den första meningen i ditt svar då du skriver: ”Men att man säger att en hund är galen är ju inte detsamma som att säga att den inte har normala förståndsgåvor.” Två negationer, ”inte”, tar ut varandra. Utan dessa två ”inte” får meningen följande lydelse: ”Men att man säger att en hund är galen är ju ... detsamma som att säga att den ... har normala förståndsgåvor.” Hunden är ”galen”, men den ”har normala förståndsgåvor”. I min värld kan en hund inte att vara ”galen” samtidigt som den ”har normala förståndsgåvor”. Helt obegripligt! Är överens om andra meningen då du skriver: ”Rabies är ju en sjukdom som slår ut ... förstånd[et] hur välutvecklat de[t] än är.”

  Carl Bildt måste nog anses vara insugen i det imperialistiska systemet. Därför skulle jag avslutningsvis vilja citera vad du själv skriver den 11/6 2011 då du bestämt hävdar att Carl Bildt är ”en klok och kunnig och välinformerad politiker”. Jag delar din uppfattning om Carl Bildt och jag utgår från att du inte vill kalla honom en galen hund.

  SvaraRadera
 5. Bäste Ernie! Beviset för puddingen ligger i ätandet. LBJ var galen - mördade hundratusentals för ingenting.
  Sen kan man diskutera vari hans "rabies" bestod. Jag säger att den var system determinerad. Det är det här som är Lenins teori om imperialismen, nämligen att vissa krafter i det kapitalistiska samhället utvecklas så att krig blir oundvikliga. Det sker på en rad plan (jakten på råvaror och avsättningsmarknader; inhemska kriser söker yttre lösningar; uppkomsten av den militärindustriella sektorn - läs Eisenhowers stora tal 1961, där han varnar för att den kommer att ta makten) etc. Sen uppstår krigen ur vad som synes vara en spontan process genom enskilda aktörers agerande (Gavrilo Princip, bin Ladin etc); men detta är predestinerat i den meningen att om inte t ex Första världskriget utlösts av Princip, så hade det kunnat ske av Marockokrisen, kring Bagdadbanan, Bosporen eller you-name-it. Detta är inte en deterministisk historiesyn - Lenin ändrade historiens gång, 1900-talets svenska arbetarrörelse lyckades minst tre gånger förhindra att Sverige drogs in i krig). Etc.

  Vad gäller Carl Bildt är han en medelstor hund med en stor hunds psykologi. Han är i vart fall inte en pudel, har han försäkrat. Med tanke på att pudlar är ovanligt kloka, är jag benägen hålla med honom.

  Det är nog inte IQ:n som felar honom, men till att börja med tror jag att han som adelsman bär på en nedärvd lättja - talar nästan inga språk, analyserar aldrig problem i mer än 1,5 led.

  Och genom överskattning av den egna intellektuella briljansen skadar han svensk demokrati genom att föra en i huvudsak dold utrikespolitik, där patrasket får leta efter tecken på excellensens hemsida.

  Återkommer

  Stefan Lindgren

  SvaraRadera
 6. Jag kan förstå vad du menar då du skriver: ”Beviset för puddingen ligger i ätandet.” Men vad detta har att göra med ditt påstående att: ”LBJ var galen - mördade hundratusentals för ingenting.” begriper jag inte. Det enda argument du anför som för att bevisa att LBJ var galen är att han hade ansvar för att hundratursentals människor i Indokina mördades. Att detta skulle ha med galenskap att göra har du ännu inte bevisat om du inte vill lägga än annan betydelse i termen galen än den gängse. Jag tycker att din formulering då du säger att han gjorde detta ”för ingenting” är fel. Smaka på logiken i följande mening: ”LBJ var klok (inte galen) - mördade hundratusentals för någonting (ett högre syfte).” Jag tycker både din och min mening är lika felaktiga, men de bygger på samma logik. Dessutom hade LBJ:s mördande ett syfte; att kuva Indokinas folk och stärka USA-imperialismen. I mina ögon är detta betydligt mer än ”ingenting”.

  I stort kan jag hålla med dig då du skriver att LBJ:s ideologi och agerande var ”system determinerad”, även om jag värjer mig mot termen ”determinerad”. Den är alldelses för slutgiltig och irreversibel.

  I ord och med vissa exempel tar du glädjande avstånd från ”en deterministisk historiesyn - Lenin ändrade historiens gång, 1900-talets svenska arbetarrörelse lyckades minst tre gånger förhindra att Sverige drogs in i krig).” Samtidigt håller du fast vid att ”att vissa krafter i det kapitalistiska samhället utvecklas så att krig blir oundvikliga.” Jag har svårt att se att dessa två ståndpunkter är förenliga.

  När det gäller Carl Bildt verkar du inte längre tycka att han  är ”en klok och kunnig och välinformerad politiker”.

  SvaraRadera
 7. Ernie. Nu slutar vi här. Det är inte så intressant att diskutera om man ska märka ord. Samtal blir det om man förstår att en människa som ur en synpunkt är klok ur en annan inte är det. Utan tvivel är man inte riktigt klok, som Tage Danielsson skrev.

  Dessutom Ernie vill jag att de som bloggar på min sida framträder under namn.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.