5 maj 2011

Ta hem Gripenplanen!

Urban Ahlin och Peter Hultqvist skriver idag i Svenska
Dagbladet att Sveriges deltagande i Libyenkriget måste avslutas.

En rimlig ståndpunkt.

Ahlin/Hultqvist skriver:


"Vi socialdemokrater drev på kravet på upprättandet av en
flygförbudszon i Libyen när Carl Bildt i stället talade om
stabilitet. Vi krävde också att Sverige skulle bidra till en
sådan insats om FN så begärde. Den svenska militära insatsen
i Libyen vilar på ett mandat från FN:s säkerhetsråd och
syftar till att upprätthålla flygförbudszonen. På
regeringens förslag beslutade riksdagen att längden på det
svenska deltagandet skulle sättas till tre månader.

Riksdagen har i stor enighet beslutat att markmål inte får
attackeras. Trots detta får vi socialdemokrater nu kritik
för att vi tror att det är möjligt att avsluta insatsen i
enlighet med den av regeringen föreslagna tidsgränsen. Vi
anser att svenska kvinnor och män som sänds ut på
internationella uppdrag ska ha ett brett och starkt stöd med
sig. Det är därför anmärkningsvärt att borgerliga
företrädare kritiserar ett riksdagsbeslut som man nyligen
själv röstat för. Frågan är om Carl Bildt och Sten Tolgfors
står bakom de förslag som borgerliga ledamöter för fram om
att attackera markmål och att svenskt flygvapen ska användas
för att störta Gaddafi.

Vi socialdemokrater anser att nuvarande riksdagsbeslut
är väl avvägt. Under en tidsbegränsad period ger Sverige ett
kvalificerat bidrag till den internationella insatsen. Vi
sänder under denna tid åtta stridsflygplan ur vårt mest
kvalificerade vapensystem.

Socialdemokraterna anser att det är ett meningsfullt
och viktigt bidrag för att svara upp mot FN-beslutet i den
del som rör flygförbudszonen. Vi ser idag inget som
motiverar en förlängning och det finns heller inte någon
förfrågan om förlängning på bordet. Långsiktigt ser vi
framför oss ett engagemang med uthålliga och väl grundade
biståndsinsatser. Sverige och omvärlden måste vara berett
att bistå med att bygga det nya samhällets civila strukturer.
Inte minst en satsning på kvinnors deltagande i
demokratibygget är angeläget."

Så långt Ahlin/Hultqvist. Till det sagda vill jag lägga följande:

De svenska Gripen-planen borde aldrig ha skickats till att
börja med, det ser vi nu när operationen har urartat till
ett aggresivt försök att byta regim (oklart till vad) i
Libyen vilket alltid måste vara libyernas sak..

Men när det misstaget väl var begånget är ståndpunkten att
de svenska Gripenplanen ska hemkallas när den angivna
tidsgränsen går ut fullt rimlig och där kan S-ledningen
räkna med allmänhetens stöd.

Men då inställer sig också frågan om inte Sveriges
deltagande i Afghanistan, så mycket mer omfattande, också
behöver en tidsgräns. Det "kanske 2014" som gäller nu är
helt otillräckligt.

Som många andra har påpekat: när väl Usama bin Ladin är
borta ur bilden, har det ursprungliga (svep)skälet att
ockupera Afghanistan fallit.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.