22 oktober 2012

Johan Norberg ute och cyklar


I IMF:s senaste rapport förekom det här diagrammet, som visar att ju
mera staterna varit inställda på åtstramning desto sämre har deras
ekonomier gått, mätt som förändring av BNP.

Nu har en förståsigpåare på Financial Times kommit på att IMF:s diagram
är fusk. För om man tar bort Tyskland och Grekland blir det statistiska
samband icke-signifikant.

Vad man då säger är att om man blundar för en del av verkligheten så
blir den vackrare. Den stämmer mer med åtstramarnas världsbild.


Skulle man verkligen kunna dra några generella slutsatser av
utvecklingen i Europa genom att bortse från Europas största ekonomi och
den mest krisdrabbade?

Förstår de inte vad de säger? Johan Norberg säger i SvD 21/10 att IMF:s
beräkningar visat sig lika fulla av hål som en grekisk statsbudget.

Det är ju Financial Times som föreslår en selektiv statistik!

Därefter skänker När Johan Norberg ytterligare trovärdighet åt
åtstramarna genom att påstå:

"De baltiska ländernas snabba nedskärningar gav ett stort BNP-fall, men
lade grunden för snabb återhämtning därefter."

Då har Norberg inte läst på! Den "snabba återhämtningen" är partiell,
titta också på arbetslösheten. Tilld en ska läggas 120 000 letter som
helt enkelt emigrerat!


Läs mera om Lettland:_
http://8dagar.blogspot.se/2012/03/lettlands-vag-greklands-tragedi.htmlStefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.