FiB

20 oktober 2012

Min söndagspredikan

Min söndagspredikan 20:e söndagen efter Trefaldighet kommer att handla
om klassskillnader. Jag tar min utgångspunkt i den gammaltestamentliga
profeten Jeremia.

Profeten skriver:


Ve dig, du som bygger ditt hus med orättfärdighet
och dina salar med orätt,
du som låter din nästa arbeta för intet
och icke giver honom hans lön,

du som säger: »Jag vill bygga mig ett stort hus
med rymliga salar»,
och så gör åt dig vida fönster
och belägger huset med cederträ
och målar det rött med dyrbar färg!
Kallar du det att vara konung,
att du ävlas med att bygga cederhus?
Din fader åt ju och drack,
dock övade han rätt och rättfärdighet;
och då gick det honom väl.

Han skaffade den betryckte och fattige rätt;
och då gick det väl.
Är icke detta att känna mig?
säger HERREN.
Men dina ögon och ditt hjärta
stå allenast efter vinning
och efter att utgjuta den oskyldiges blod
och att öva förtryck och våld.

Texten ligger på mitt köksbord tillsammans med den senaste upplagan av
Svenska Dagbladets Magasinet som innehåller reklam för "stora hus med
rymliga salar" byggda för ett litet fåtal. Varje dag anländer en
busslast nya invånare till Stockholm som inte har någonstans att bo.
Många av dem ska utföra tjänster åt dem i stora hus.

Landets bostadspolitik leds av en "krist-demokrat". Det säger sig
självt att varje humanistisk kommunist har mer gemensamt med Jeremia än
de skrymtare som skrytsamt kallar sig både "kristna" och "demokrater".

Ungefär så tänkte jag tala. "Ingen kyrka är så liten att inte fan går in",
säger ordspråket. Men finns någon kyrka så stor att en predikan på Jeremias tema
- kampen mot det hårdnande klassförtrycket - skulle kunna framföras?

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.